logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Magazyny ID Logistics z certyfikatami IFS i CID

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ID Logistics Polska, międzynarodowy dostawca usług logistycznych, po raz kolejny uzyskał certyfikat IFS Logistics. W tym roku proces certyfikacji objął cztery magazyny zarządzane przez firmę. Uzyskana ocena na poziomie "wyższym" jest potwierdzeniem, że przeprowadzane w nich procesy magazynowania i składowania towarów spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości.

   Obecnie ID Logistics wdraża także Wewnętrzny Standard Jakości - CID, wspierający kontrolę i efektywne zarządzanie operacjami magazynowymi. Docelowo obejmie on wszystkie centra dystrybucyjne w Polsce. System, gwarantujący jeszcze większą sprawność operacyjną, będzie stopniowo rozszerzany o każdy nowo uruchomiony magazyn. Jednym z głównych celów Programu Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics jako firmy globalnej, jest wdrożenie systemu CID we wszystkich krajach na świecie, w których prowadzi działalność.

   Certyfikat IFS
IFS, czyli International Featured Standard, jest jednym z najważniejszych, międzynarodowych  standardów bezpieczeństwa i jakości przyznawanych dostawcom produktów spożywczych do sieci handlowych. Gwarantuje zgodność z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi oraz zapewnia wysoką jakość obsługi w całym łańcuchu dostaw. Jedna z jego norm, IFS Logistics, przeznaczona jest dla firm logistycznych, które świadczą usługi dla tego sektora w zakresie transportu, magazynowania oraz dystrybucji żywności i dodatkowo - produktów nieżywnościowych.

- Obecnie jest to jedyny certyfikat, który w tak znaczącym stopniu, dedykowany jest ocenie procesów logistycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości towarów. Firmy, które uzyskały IFS Logistics, nie tylko spełniają określone, bardzo restrykcyjne wymagania, ale przede wszystkim muszą być nastawione na ciągłe samodoskonalenie i wprowadzanie nowych rozwiązań - powiedziała Matylda Głowa, manager ds. jakości ID Logistics Polska.

   W tym roku procesem certyfikacji zostały objęte łącznie cztery magazyny zarządzane przez ID Logistics - w Błoniu, Będzinie i dwa w Piotrkowie Trybunalskim. Trzy z nich otrzymały ten certyfikat po raz drugi (systematyczny coroczny bardzo restrykcyjny audyt re-certyfikujący). Audytorzy z  firmy Bureau Veritas  Polska bardzo wysoko ocenili każdą ze sprawdzonych lokalizacji, przyznając ocenę na poziomie wyższym - ponad 95% zgodności ze standardem.
   Przyznanie IFS Logistics poprzedziły audyty, przeprowadzone przez niezależną jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Polska. Ich zakres został określony w 160 punktach kontrolnych. W szczegółowy sposób poddano ocenie wdrożone w magazynach systemy jakości, zarządzania i operacji. Sprawdzono, m.in. obowiązujące procedury zarządzania bezpieczeństwem i jakością składowanych towarów, nadzór nad infrastrukturą (m.in. warunki przechowywania żywności, wyposażenie budynków i zgodność stosowanych urządzeń z normami prawnymi), przebieg procesów operacyjnych (m.in. systemy obsługi towarów i szybkość reakcji w przypadku konieczności wycofania wadliwej partii towaru) oraz schematy działań w sytuacjach kryzysowych. Kontroli poddane zostały sposoby segregacji i utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych oraz metody dezynsekcji i zabezpieczania budynków przed szkodnikami. Audytorzy oceniali także obowiązujące systemy zarządzania i podnoszenia kwalifikacji pracowników, zasady współpracy z dostawcami oraz zaangażowanie kadry zarządzającej w procesy wdrażania polityki jakości.

   CID - Wewnętrzny Standard Jakości ID Logistics
W tym roku firma ID Logistics Polska rozpoczęła wdrażanie Wewnętrznego Standardu Jakości ID Logistics o nazwie CID (Certyfikacja ID). Jest to system opracowany przy udziale niezależnej, zewnętrznej firmy certyfikującej EuraCRP, z  którą współpracuje ID Logistics. System, stanowiący "know-how" firmy, doczekał się już szóstej wersji i  ciągle się rozwija.  W 2016 roku planowane jest wdrożenie kolejnej, siódmej wersji. CID zapewnia standaryzację systemów zarządzania i wysoki poziom procesów operacyjnych we wszystkich magazynach Grupy ID Logistics na świecie.
   CID jest wdrażany na podstawie 15 zobowiązań - Dobrych Praktyk Operacyjnych, które dotyczą wszystkich procesów mających wpływ na sprawne i efektywne zarządzanie magazynem. Do sprawdzanych obszarów należy Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (m.in. planowanie, szkolenia, oceny pracownicze), normy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowanie w sytuacjach kryzysowych. Oceniane są procesy operacyjne i magazynowe (m.in. procesy logistyczne od przyjęcia towaru po jego wydanie, organizacja i zarządzanie stockiem magazynowym), nadzorowanie infrastruktury (m.in. zasady wykorzystywania wyposażenia i sprzętu operacyjnego) oraz metody postępowania z artykułami niebezpiecznymi i chemicznymi. Ważnym aspektem standardu CID jest wdrażanie elementów systemu zarządzania środowiskowego poprzez działania minimalizujące wpływ prowadzonej działalności na stan środowiska. W oparciu o te wytyczne przygotowany zostanie także kompleksowy Program Zrównoważonego Rozwoju ID Logistics w Polsce.    
   Polska jest jednym z pierwszych krajów, poza Francją, w którym jest wdrażany CID i pierwszym, którego magazyn otrzymał certyfikat CID. Proces certyfikacji ma potrwać do końca roku i docelowo obejmie sześć centrów dystrybucyjnych (zakończony w Błoniu i Będzinie, w trakcie są dwa magazyny w Piotrkowie Trybunalskim, Mszczonowie i Swadzimiu k. Poznania). Wdrożenie nadzoruje niezależna firma certyfikująca systemy zarządzania ISOCERT. Firma ta współpracuje z  EuraCRP, nadzorującą zdalnie proces certyfikacji i dbającą o zachowanie wszystkich norm i zobowiązań, które powstawały przez ostatnie lata, stając się zbiorem najlepszych praktyk i wymagań operacyjnych.

- Naszymi klientami są największe sieci handlowe, producenci i dystrybutorzy FMCG.  Dla nich kwestie bezpieczeństwa i jakości produktów w łańcuchu dostaw mają decydujące znaczenie. Chcą być pewni, że operator logistyczny, z którym współpracują, spełnia ich wysokie oczekiwania. Uzyskanie prestiżowych certyfikatów IFS Logistics oraz CID potwierdza naszą odpowiedzialność i gotowość do ciągłego doskonalenia usług oraz stosowanych systemów operacyjnych - podsumował Marcin Smoła, dyrektor operacyjny ID Logistics Polska.

Ostatnio zmieniany piątek, 30 październik 2015 11:25

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj