logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

SOS Wioski Dziecięce zarządzają ryzykiem za pomocą narzędzia DHL Resilience360

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W celu efektywnego łagodzenia ryzyka związanego ze swoją działalnością, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zawarło umowę o korzystaniu z narzędzia DHL Resilience360 - systemu zarządzania ryzykiem, który wspomaga przedsiębiorstwa w zarządzaniu ryzykiem poprzez sporządzanie planów sieci infrastrukturalnych, tworzenie profilów ryzyka i identyfikację krytycznych punktów zapalnych.

   Celem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce jest opieka nad dziećmi i ochrona ich praw na całym świecie. Dla poprawy bezpieczeństwa swoich pracowników i podopiecznych, stowarzyszenie będzie korzystać z narzędzia DHL Resilience360. Stworzony przez DHL system zarządzania ryzykiem śledzi katastrofy naturalne i spowodowane przez człowieka, które mogą wydarzyć się w każdej chwili w dowolnym miejscu na świecie. Poprzez monitorowanie potencjalnego ryzyka wystąpienia takich zdarzeń, jak trzęsienia ziemi, powodzie czy kryzysy polityczne, narzędzie DHL Resilience360 pozwala zapobiegać zakłóceniom w działalności organizacji pozarządowej i przyspiesza czas reakcji w razie katastrofy. Zespół Koordynujący ds. Reagowania Kryzysowego (Emergency Response Coordination Team) Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych będzie otrzymywał informacje istotne dla wszystkich 500 placówek lokalnych w 140 krajach, aby pomóc w monitorowaniu zagrożeń i radzeniu sobie z nimi przez pracowników i podopiecznych.

- Wykorzystanie narzędzia DHL Resilience360 poprawi gotowość kryzysową naszych Wiosek Dziecięcych SOS i umożliwi opracowanie zasad dotyczących reagowania kryzysowego. Dzięki szybszym, bardziej wydajnym oraz szerzej zakrojonym operacjom reagowania kryzysowego, a także lepszej koordynacji naszej światowej sieci, nasi koledzy na wszystkich szczeblach będą mogli za pomocą tego narzędzia jak najszybciej podjąć działania z wykorzystaniem środków odpowiednich do sytuacji oraz w sposób kompleksowy i skoordynowany - mówi Andreas Papp, dyrektor ds. reagowania Kryzysowego Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

   Wydajne i skuteczne narzędzie zapewniające bezpieczeństwo i natychmiastową reakcję Zespół Koordynujący ds. Reagowania Kryzysowego Stowarzyszenia SOS Wiosek Dziecięcych będzie otrzymywał wszystkie istotne informacje w czasie niemal rzeczywistym. Ostrzeżenia będą rozsyłane jako pierwszy krok dla uzyskania obrazu sytuacji oraz dla dokonania oceny ryzyka w oparciu o prawdopodobieństwo wystąpienia określonych zdarzeń oraz ich potencjalny wpływ na działalność stowarzyszenia. Ponadto, zespół we współpracy z Niemiecką Agencją Kosmiczną (DLR) za pomocą narzędzia DHL Resilience360 zintegruje zdjęcia satelitarne ze swoim systemem, pomagając Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce w ocenie możliwych sposobów reagowania kryzysowego na obszarach, gdzie występują powodzie czy trzęsienia ziemi. System będzie funkcjonował jako system wczesnego ostrzegania umożliwiający natychmiastową reakcję na zdarzenia i podjęcie odpowiednich działań, takich jak ewakuacja dzieci i personelu.

- Podopieczni Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce to zazwyczaj najbardziej bezradne dzieci na świecie, a pomoc przy odpowiednio wczesnym rozpowszechnianiu informacji i przy koordynacji takich działań w celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, to dla nas prawdziwy zaszczyt - mówi Shehrina Kamal, Senior Manager w dziale Product Management & Business Development, DHL Resilience360.

   Zespół będzie korzystał z narzędzia DHL Resilience360 także w celu poprawy koordynacji działań poprzez stałą gotowość do dzielenia się informacjami odnośnie zdarzeń mających miejsce na jego terenie. Wraz z personelem lokalnym, członkowie Zespołu Koordynującego ds. Reagowania Kryzysowego będą mogli wprowadzać informacje do systemu, co podniesie wydajność sieci przechowującej informacje oraz umożliwi natychmiastowe ostrzeżenie personelu na całym świecie w razie katastrofy.
   Grupa Deutsche Post DHL współpracuje z SOS Wioski Dziecięce od 2011 r., dążąc do poprawy wykształcenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodych ludzi oraz pomagając im w radzeniu sobie na rynku pracy. W ramach prowadzonego przez DHL programu GoTeach, jej pracownicy podejmują się udzielania młodzieży wsparcia w wejściu na rynek pracy. W 2011 r. realizację programu rozpoczęto w czterech krajach, a do 2015 r. błyskawicznie rozszerzono go na kolejne 26 krajów na całym świecie.

- Cieszymy się, że nasz produkt DHL Resilience360 będzie służył realizacji celów organizacji takiej, jak Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, dla dobra tak wielkiej sprawy - mówi Tobias Larsson, kierownik projektu DHL Resilience360 z działu DHL Customer Solutions & Innovation.

   W ramach współpracy obu organizacji, Andreas Papp wystąpił podczas konferencji DHL Resilience360’s Risk & Resilience, odbywającej się 22 września w Centrum Innowacji DHL w Niemczech. Konferencja była okazją do spotkania pochodzących z całego świata menadżerów i praktyków organizacji łańcucha dostaw, ciągłości działania, zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem.

Ostatnio zmieniany piątek, 07 październik 2016 12:17

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Poziom satysfakcji klientów stacji paliw systematycznie rośnie, maleją z kolei różnice w ocenie poszczególnych sieci....

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj