logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Projekt CORELOG - szansa na wzrost rozwoju gospodarczego i poprawę sytuacji na naszych drogach

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
                                       
  Project part-financed by the European Union

W Poznaniu podczas Regionalnego Forum Logistycznego 29 października br. zaprezentowano europejski projekt CORELOG, służący m.in. możliwościom regionalnego rozwoju gospodarczego oraz poprawie sytuacji na drogach naszego kontynentu, w tym Polski, dzięki wykorzystywaniu nowatorskich koncepcji organizacji transportu, głównie towarowego. Na spotkaniu, które obyło się w siedzibie Instytutu Logistyki i Magazynowania przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Wielkopolskiego  Biura Planowania Przestrzennego, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Wielkopolskiej Izby Rolno – Przemysłowej, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zapoznali się z założeniami projektu i możliwościami jego wdrożenia w Wielkopolsce, przy wykorzystaniu czynnej współpracy administracji publicznej, jednostek naukowych i przedsiębiorstw prywatnych, działających zwłaszcza w obszarze transportu.

W projekcie CORELOG (COordinated REgional LOGistics) uczestniczą regiony i instytucje z: Austrii (władze Styrii i Austrian Mobility Research FGM-AMOR), Grecji (Heraklion Port Authority SA i Thessaloniki University), Polski (Instytut Logistyki i Magazynowania), Słowenii (Uniwersytet w Mariborze), Węgier (Uniwersytet Szecheny Istvan) i Włoch (Departament Planowania Transportu i Logistyki władz Regionu Emilia Romagna oraz Price Waterhouse Coopers). Celami strategicznymi projektu CORELOG są:
- zrozumienie głównych sił sprawczych leżących u podłoża zmian strategii zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwach regionu CADSES (patrz mapa) oraz ich wpływu na przepływy towarów w regionie,
- zrozumienie roli różnych instytucji na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz realizowanych przez nie działań wpływających na logistyczny rozwój regionu,
- promowanie logistycznej współpracy oraz integrowania operatorów i przedsiębiorstw w lokalnym środowisku MSP,
- propagowanie wiedzy o najlepszych praktykach logistycznych,
- tworzenie rozwiązań logistycznych zrównoważonych w długim terminie pod względem organizacyjnym i technologicznym, które angażują prywatnych operatorów, współpracujących w zarządzaniu logistycznym na poziomie regionalnym i międzyregionalnym,
- planowanie i realizacja projektów pilotażowych oraz ocena możliwości ich replikacji.Przedstawiając możliwości wykorzystania logistyki w rozwoju gospodarczym regionu Piotr Nowak (ILiM) podkreślił m.in., że koszty transportu w UE wynoszą obecnie 1,5% PKB, natomiast koszty logistyczne szacuje się na poziomie 12% kosztów w sektorze publicznym i 20% kosztów handlu. Jednocześnie przewiduje się, że w roku 2020 nastąpi wzrost przewozów o 50% w stosunku do stanu obecnego, a w 2050 r. podwoi się. Już teraz zanieczyszczenie powietrza związane z transportem towarowym szacuje się na 31%, a zatem można sobie wyobrazić, co będzie za 43 lata. Dlatego tak ważna jest racjonalizacja organizacji logistyki i redukcja ilości pojazdów na drogach (m.in. poprzez wzrost poziomu załadowania pojazdów), natomiast administracja publiczna musi wykorzystywać możliwości, jakie daje logistyka, również w zakresie rozwoju systemów produkcyjnych oraz by zwiększać atrakcyjność terytorium, którym zarządza. P. Nowak zaprezentował też dokonania, jakie zrealizowano w północnowłoskiej prowincji Emilia Romagna, a także możliwe do wdrożenia również i u nas założenia regionalnej strategii rozwoju transportu. Cechuje je wykorzystanie  metody scenariuszowej prognozowania; opisanie wytycznych dla regionalnej polityki transportowej; rozpisanie ogólnych celów na szczegółowe działania w obszarze rozwoju logistyki transportu w regionie; zintegrowanie działań wspierających konkurencyjność regionalnego systemu produkcyjnego ze zrównoważonym systemem transportowym; określenie wytycznych i zadań dla organizacji systemu transportowego i logistycznego regionu na różnych poziomach administracji publicznej.

Ideę utworzenia Wielkopolskiego Klastra Logistycznego przedstawił Leszek Andrzejewski (ILiM), wskazując m.in. na takie atrybuty tego przedsięwzięcia, jak: celowe stowarzyszenie przedsiębiorstw; koncentrację regionalną przedsiębiorstw MSP z wyspecjalizowanej branży; ich powiązanie pionowe i poziome; wytworzenie postaw pro-innowacyjnych, a także tendencji do znajdowania obszarów współpracy przez konkurentów. Klaster powstałby w celu projektowania wspólnych wizji, misji i strategii marketingowych, koordynowania polityki pozyskiwania kapitałów oraz kształtowania relacji z władzami lokalnymi, otoczeniem politycznym, samorządowym i społecznym.

Natomiast Ireneusz Fechner, Marcin Hajdul i Maciej Tumasz (ILiM) przygotowali prezentację poświęconą racjonalizacji systemów transportowych przedsiębiorstw jako szansy na poprawę sytuacji drogowej w regionie dzięki zastosowaniu koncepcji współmodalności, (ang. co-modality). Współmodalność to efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, które prowadzi do optymalnego i zrównoważonego wykorzystania istniejących zasobów. W trakcie prezentacji wskazywano, iż czas przewozu towarów transportem intermodalnym jest dłuższy, niż w przypadku transportu drogowego; jest utrudniony dostęp prywatnych przewoźników kolejowych do istniejących terminali kontenerowych należących do PKP CARGO SA; występuje brak jasno określonej polityki dotyczącej rozwoju transportu towarowego w Wielkopolsce; zarządcy dróg nie biorą pod uwagę potrzeb skomunikowania terminali kontenerowych z siecią dróg w planach ich budowy i modernizacji (widoczny jest brak koordynacji w tym zakresie); brakuje koncepcji budowy ogólnodostępnych terminali kontenerowych oraz punktów przeładunku kontenerów w Wielkopolsce. Dlatego w ramach m.in. rewitalizacji towarowego transportu kolejowego autorzy proponują koncepcję budowy sieci terminali kontenerowych, zakładającą wykorzystanie do tego celu dwóch rodzajów transportowych węzłów intermodalnych: terminali kontenerowych (TK) - będących węzłami o trwałym charakterze, spełniającymi podstawowe wymagania techniczne dla tego rodzaju obiektów, a także punktów przeładunkowych kontenerów (PPK) - będących obiektami tworzonymi doraźnie dla potrzeb konkretnych użytkowników. Wnioski, jakie się nasuwają po analizie problemu, można – ich zdaniem - sformułować następująco: inicjatywy dotyczące minimalizacji kosztów transportu podejmowane przez firmy produkcyjne i/lub usługowe mają pozytywny wpływ na sytuację drogową w regionie, gdyż zmniejszają liczbę pojazdów ciężarowych na drogach; niestety tylko przedsiębiorstwa dysponujące dużym kapitałem są w stanie zakupić odpowiednie narzędzia informatyczne lub skorzystać z usług wyspecjalizowanych doradców w celu analizy i racjonalizacji organizacji procesów logistycznych; jest pilna konieczność zdefiniowania regionalnej polityki dotyczącej transportu towarów. Ponadto zdecydowana większość badanych firm (niemal 80% z ponad 100) nie odczuwa wsparcia ze strony administracji publicznej w rozwój logistyki w regionie wielkopolskim. Jednakże, na podstawie wyników badania przeprowadzonego wśród pracowników Starostw Powiatowych w Wielkopolsce, pracownicy władz publicznych również nie posiadają optymalnej wiedzy w zakresie planowania procesów logistycznych.

Ostatnio zmieniany piątek, 02 listopad 2007 10:28

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj