logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ostatnia prosta projektu CASTLE

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Partnerzy z 8 krajów zaangażowali się w szukanie  odpowiedzi na pytanie: „Czy tworzymy logistykę w ujęciu regionalnym?”. Projekt CASTLE  nakierowany na usprawnienie publicznej polityki dotyczącej transportu i logistyki ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora MŚP, zakłada przeprowadzanie badań i analiz w celu stworzenia nowego narzędzia służącego polityce regionalnej.  Polskę w projekcie CASTLE reprezentuje Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW).


Projekt CASTLE ma za zadanie ułatwienie władzom publicznym identyfikacji niedoskonałości systemów logistycznych małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu prowadzona jest identyfikacja najlepszych praktyk i wymiana doświadczeń. Rozwijane będą także inicjatywy Regionalnych Forów Logistycznych oraz Centrów Kompetencji w Logistyce.

Projekt koncentruje się na następujących 4 tematach:

  • Wzmocnienie regionalnych rynków logistycznych
  • Zwiększanie popytu na usługi logistyczne wśród przedsiębiorstw produkcyjnych
  • Rozwój programu szkoleń logistycznych dla sektora MŚP
  • Konsolidacja instytucjonalna i tworzenie warunków do współpracy publiczno – prywatnej (Regionalne Fora Logistyczne, Centra Kompetencji w Logistyce)


Partnerzy projektu przeprowadzili analizę najlepszych praktyk w swoich regionach, a następnie spośród wszystkich zebranych wybrali dwadzieścia najlepszych.


Z przedstawionych polskich praktyk, wybrano pięć, które spełniły rygorystyczne kryteria projektu. Dotyczą one:


1.    Rewitalizacji transportu kolejowego w Wielkopolsce
Działanie (w ramach projektu CORELOG) miało na celu przeniesienie wybranych przepływów towarów z transportu drogowego  na transport kolejowy poprzez aktywizację biznesową obszarów wokół stacji kolejowych w miastach powiatowych. Celem praktyki było zmniejszenie natężenia ruchu drogowego, zmniejszenie ilości wypadków i negatywnego wpływu na środowisko, lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zwiększenie konkurencyjności transportu kolejowego.


2.    Organizacji wspólnych procesów transportowych w grupie przedsiębiorstw
Praktyka wypracowana w ramach projektu CORELOG, której głównym celem było stworzenie nowego modelu organizacji powszechnych procesów transportowych przez przedsiębiorstwa sektora MŚP, zgodnego z założeniami zrównoważonego rozwoju, a także zmniejszenie natężenia ruchu drogowego w regionach uczestniczących w projekcie.


3.    Polskiego Centrum Kompetencji w Logistyce – POLLOCO
Celem projektu było wsparcie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego, co  pozwoliło na przyśpieszenie integracji Państw Kandydujących z Transeuropejską Siecią Transportową. Centrum zrealizowało ten cel poprzez pozyskiwanie  i zdobywanie kompetencji w dziedzinie projektowania, wdrażania i funkcjonowania centrów logistycznych  a także poprzez tworzenie rozwiązań IT wspierających działania operatów logistycznych, centrów logistycznych i ich sieci.


4.    Tworzenia koncepcji logistycznych 4PL (fourth-party logistics)
Głównymi obszarami zainteresowań są działania skierowane na rozwój oprogramowania mogącego przydać się firmom na etapie planowania procesu transportowego i wyboru sposobu transportu, a także narzędzie umożliwiające kontakt z dostawcami usług transportowych na określonych trasach.


5.    Tworzenie narzędzia planowania transportu w ramach Elektronicznej Platformy Logistycznej
Działanie miało na celu rozwój oprogramowania, która miało wspierać racjonalizację procesów transportowych i redukcję kosztów transportu. Oprogramowanie zostało udostępnione przez Elektroniczną Platformę Logistyczną rozwijaną przez Instytut Logistyki i Magazynowania.

Celem projektu jest tworzenie klastrów, sieci i współpraca w logistyce z naciskiem na sektor MŚP. Konsolidacja praktyk powinna więc wspierać konkurencyjność gospodarki regionalnej, promować ekologię oraz transfer wiedzy pomiędzy regionami.

W ramach projektu CASTLE organizowane są Regionalne Fora Logistyczne. Są to nowe i stabilne mechanizmy i struktury, które łączą podmioty publiczne i prywatne (decydentów, urzędników, przedsiębiorców, przedstawicieli nauki i instytucji badawczych) w celu poprawy działań politycznych. Spełniają trzy podstawowe funkcje:

  • wykorzystanie doświadczeń z UE na poziomie lokalnym,
  • przeniesienie najlepszych praktyk do każdego regionu CASTLE z uwzględnieniem ich cech charakterystycznych,
  • rozwój i tworzenie trwałych regionalnych polityk w zakresie logistyki w każdym regionie projektu z uwzględnieniem MŚP.W ramach projektu przygotowany zostanie zbiór dobrych praktyk. Już wkrótce zostanie udostępniony na stronie portalu.Więcej o projekcie CASTLE znajduje się  na stronie www.castle-project.eu
Instytut Logistyki i Magazynowania pełni rolę polskiego centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. Realizuje prace badawczo-rozwojowe i usługi doradcze podnoszące efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw.


Jako organizacja krajowa GS1 zarządza systemem GS1 w Polsce skupiającym 18 tysięcy przedsiębiorstw. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu globalnych standardów  i nowych zastosowań opartych między innymi na kodach kreskowych. Aktywnie działa w europejskiej przestrzeni badawczej w roli koordynatora i partnera projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Konsekwentnie rozwija kompetencje w zakresie e-gospodarki i podejmuje rolę głównego wykonawcy programów rządowych związanych z rozwojem handlu elektronicznego i e-administracji w Polsce. Współpracuje z lokalnymi i krajowymi instytucjami gospodarczymi oraz działa w licznych stowarzyszeniach branżowych.


Swoim klientom zapewnia dostęp do najnowszej wiedzy i innowacyjnych rozwiązań.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj