logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Business Intelligence w organizacjach logistycznych okresu transformacji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W okresie transformacji przedsiębiorstwa logistyczne powinny poszukiwać trwałych śródeł przewagi konkurencyjnej. W tym czasie zasadniczo zmienia się otoczenie, które rzutuje na przyjętą strategię postępowania podmiotów rynkowych. Likwidacji ulegają tradycyjne związki i w ten sposób tworzy się przestrzeń rozwojowa dla odpowiednio przygotowanych jednostek.

Należy podkreślić, że tradycyjne, znane z gospodarki niedoboru czy nawet gospodarki rynkowej, propozycje postępowania nie mogą być automatycznie przyjęte w warunkach transformacji. Celem transformacji jest odrzucenie zasad działania typowych dla gospodarki planowej, a przedsiębiorstwa stosujące powyższe zasady są narażone na utratę udziału w rynku i pogorszenie wyników finansowych. W konsekwencji mogą ulec likwidacji (Balcerowicz L. 1995). Natomiast przyjęcie strategii zgodnych z wymogami gospodarki rynkowej wymaga niezbędnego poziomu wiedzy. Z tego względu podstawowego znaczenia nabiera umiejętność pozyskania wiedzy i odpowiedniego jej wykorzystania.

Business Intelligence a zarządzanie wiedzą
Pod pojęciem Business Intelligence należy przyjąć zespół metod postępowania pozwalający na optymalne wykorzystanie zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie. W głównej mierze metody te bazują na aplikacjach informatycznych (Zalech W. 2003). Zdaniem K. Matouka umożliwiają one z jednej strony wszechstronną analizę tego samego problemu, a z drugiej pozwalają na sprawdzenie efektów i elastyczne reagowanie na zmiany otoczenia (Matouk K. 2004). Przedsiębiorstwo logistyczne funkcjonuje w sieci powiązań z różnymi podmiotami rynku. Taki system powiązań w okresie transformacji nie jest w pełni zdefiniowany. Według podejścia K. Zimniewicza, który wykorzystuje opracowania szwajcarskich specjalistów P. Gomeza, K. Probsta, H. Urlicha, przyjmuje za sieć takie powiązania, które pozwalają na sprawną dystrybucję towarów oraz rozłożenie ryzyka (Borowiecki R., Kwieciński M. 2004).

Natomiast P. Boulanger wyodrębnia cztery rodzaje sieci według kryterium wspólnoty interesów (Boulanger P. 1995). Wszystkie teorie nawiązują jednak do zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej. Ze względu na znaczne różnice pomiędzy gospodarką rynkową a transformacją, sieć powiązań należy utożsamiać z takim układem, w którym firma logistyczna:
• jest w stanie szybko reagować na zmiany otoczenia
• przedstawia pełną i optymalną z punktu widzenia klienta ofertą
• osiąga założone cele poparte wynikami finansowymi.

Układ sieci powiązań w okresie transformacji można przedstawić przy pomocy odpowiednich modułów. Firma logistyczna jest integratorem związków, w którym współpracuje z modułem dostawców, producentów oraz odbiorców hurtowych i detalicznych. Jest także jednocześnie koordynatorem działań pomiędzy centrami dystrybucji i bardzo często przejmuje zadania działów logistycznych wybranych przedsiębiorstw. Układ ten nawiązuje do zasad współpracy na rozwiniętych rynkach. Różnica dotyczy roli firmy logistycznej. W okresie transformacji przejmuje ona zadania integratora, jednostki tworzącej sieć i mającej zasadniczy wpływ na zasady jej działania. Natomiast w gospodarce rynkowej rola firmy logistycznej sprowadza się do obsługi partnerów, z ograniczeniem wpływu na zasady działania sieci (Hines P. 1994). Powyższy wywód upoważnia do wyciągnięcia następującego wniosku. Narzędziem, które wychodzi naprzeciw możliwościom tworzenia sieci, a następnie sprawnego jej zarządzania, jest Business Intelligence. Dzięki wykorzystaniu aplikacji informatycznych firma logistyczna jest w stanie tworzyć bazy danych, przeprowadzać wielowymiarowe scenariusze postępowania, analizować trendy, optymalizować podejmowanie decyzji. Tradycyjne zarządzanie mające swoją genezę w realiach gospodarki planowej ogranicza jednostkę w możliwościach pozyskania wiedzy, a następnie jej przetworzenia i wykorzystania w bieżącej działalności. Z tego względu dla firmy logistycznej wynika istotny wniosek - w celu pozyskania wiedzy ze środowiska przedsiębiorstwo powinno stworzyć odpowiedni system pozwalający na generowanie wiedzy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 2/2005.
Ostatnio zmieniany wtorek, 23 styczeń 2007 14:38
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Projekt Sarpsborg

Projekt Sarpsborg

Stalowa kładka pieszo-rowerowa, dostarczona przez Scandinavian Express, połączy dzielnicę domków jednorodzinnych nad rzeką Glomma w...

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

ORLEN inwestuje w nowoczesną hermetyczną myjnię cystern kolejowych

Nowa hermetyczna myjnia cystern kolejowych powstanie na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Technologia...

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

Seminarium: Znakowanie i śledzenie komponentów - Przemysł 4.0

W imieniu Fundacji GS1 Polska oraz klastra Silesia Automotive & Advanced Manufacturing zapraszamy do wzięcia...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj