logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Transgraniczne świadczenie usług w Unii Europejskiej Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Integracja krajów Wspólnoty Europejskiej realizowana jest od wielu lat na płaszczyznach swobodnego przepływu towarów, kapitału, podróżowania i podejmowania pracy. Prowadzone są również działania mające na celu usunięcie barier ekonomicznych utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej pomiędzy krajami członkowskimi.

W grudniu 2006 roku została przyjęta "Dyrektywa Usługowa" wprowadzającą swobodę świadczenia usług wewnątrz Wspólnoty. Jej podstawowym celem jest zniesienie przeszkód w rozwoju działalności usługowej między państwami członkowskimi, promowanie zrównoważonego, trwałego postępu gospodarczego i społecznego. Ważną rekomendacją dyrektywy jest wykorzystanie technologii internetowej (ang. on-line) w kontaktach obywateli i przedsiębiorstw z urzędami administracji publicznej. W tym celu Kraje Wspólnoty zbudowały sieć Pojedynczych Punktów Kontaktowych, oferujących wykonanie tradycyjnych procedur administracyjnych związanych z obrotem gospodarczym drogą on-line. Istniejące w każdym kraju Pojedyncze Punkty Kontaktowe (na przykład www.eu-go.gov.pl) są techniczną realizacją idei pojedynczego okienka kontaktowego pomiędzy usługodawcą i organami administracji publicznej. Ich podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji o procedurach oraz elektroniczne ich wykonanie bez konieczności osobistej wizyty w wielu urzędach.

Integracja państw Wspólnoty w obszarze świadczenia usług wspierana obecnie jest nowoczesnymi technologiami internetowymi. Od 1 lipca 2011 roku realizowany jest pilotaż projektu SPOCS, który umożliwia przetestowanie nowej technologii informatycznej zbudowanej w celu ułatwienia świadczenia usług transgranicznych we Wspólnocie Europejskiej. W krajach pilotujących zbudowane zostały Punkty Kontaktowe drugiej generacji wykorzystujące obecną we Wspólnocie infrastrukturę informatyczną do łatwego rozpoczęcia świadczenia usług transgranicznych.

Czym jest SPOCS
SPOCS (www.eu-spocs.eu) dostarcza łatwy i bezproblemowy dostęp on-line do transgranicznych procedur administracyjnych realizowanych w oparciu o istniejącą narodową infrastrukturę. Zbudowana technologia obejmuje sferę publikacji opisu o procedurach, jej bieżącą aktualizację, wykonanie drogą on-line transgranicznych procedur, dostarczanie i przechowywanie dokumentów oraz standaryzację formatów wymiany informacji pomiędzy krajami Wspólnoty. Wszystkie opracowane komponenty ułatwiają i stymulują przedsiębiorcę rodzimego do ekspansji swojej działalności na inne rynki Wspólnoty. Odnajdą oni w modułach informacyjnych opisy procedur wraz z wymaganymi dokumentami do rozpoczęcia swojej działalności w obcych państwach. Informacje te są przedstawiane w języku rodzimym oraz mogą zawierać odwołania do krajowych serwisów umożliwiających uzyskanie potrzebnych zaświadczeń. Przełomowym osiągnięciem technologii SPOCS jest faktyczne wykonanie on-line procedur administracyjnych w urzędach obcego państwa bez konieczności opuszczania biura. Przedsiębiorca będzie mógł wykorzystać posiadane rodzime dokumenty lub w przypadku ich braku łatwo znajdzie wskazówki, gdzie takowe uzyskać. Wszystkie realizowane transakcje są przeprowadzane z wykorzystaniem bezpiecznego, szyfrowanego kanału komunikacyjnego oraz akceptowane są posiadane przez usługodawcę elektroniczne podpisy.

Dla przykładu, polski przedsiębiorca prowadzący biuro podróży zamierza rozszerzyć swoją działalność na terenie Grecji. W tym celu otwiera przeglądarkę internetową na Greckim Pojedynczym Punkcie Kontaktowym (http://www.ermis.gov.gr), gdzie znajduje w języku polskim opis wymaganych dokumentów do rejestracji i rozpoczęcia swojej działalności w Grecji. Portal poinformuje go o możliwości skorzystania z posiadanych polskich gwarancji bankowych, które są wymagane jako załącznik do wniosku. Dodatkowo odnajdzie informacje, że może wykorzystać swoją rodzimą firmę oraz wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, aby świadczyć usługi w Grecji bez konieczności ponownej rejestracji nowego przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2012.

Ostatnio zmieniany czwartek, 11 październik 2012 11:59

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Scandinavian Express buduje z NCC

Scandinavian Express buduje z NCC

Ponad 10 tys. ton dostarczonych materiałów zbrojeniowych, blisko 500 transportów, osiągnięcie zakładanej terminowości pomimo wymagających...

Energetyczna przyszłość stacji ORLEN

Energetyczna przyszłość stacji ORLEN

PKN ORLEN rozpoczął projekt zmierzający do wyposażenia obiektów stacji paliw koncernu w turbiny wiatrowe. To...

KN Eurasia Express - Nowy serwis transportu kolejowego między Chinami…

KN Eurasia Express - Nowy serwis transportu kolejowego między Chinami i Europą

Wraz z wprowadzeniem KN Eurasia Express Kuehne + Nagel oferuje transport przesyłek drobnicowych (LCL) między...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj