logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ kosztów transportu zewnętrznego na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Gospodarstwo, aby produkować musi ponosić nakłady. Głównym składnikiem nakładów są produkcyjne środki obrotowe. Oprócz tych nakładów w procesie produkcyjnym występują m.in. także nakłady pracy ludzi, jak i pracy uprzedmiotowionej. Poziom tych nakładów może wpływać na opłacalność produkcji. Dlatego każde gospodarstwo powinno dążyć do minimalizacji zarówno nakładów pracy, jak i pracy uprzedmiotowionej.
Rachunek ekonomiczny stanowi narzędzie integracji decyzji strategicznych i operacyjnych jednostek gospodarczych, w tym również gospodarstw rolniczych [2]. Rolnictwo jest miejscem szczególnym, gdzie zbiegają się cele społeczne, ekologiczne i ekonomiczne działalności człowieka.
Tradycyjnie rachunek kosztów definiowany jest jako ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa procesów zaopatrzenia, produkcji i zbytu, przez ujmowanie, grupowanie oraz interpretację w różnorodnych przekrojach, kosztów własnych wytworzenia określonych produktów, bądź świadczonych usług w celu uzyskania możliwie wyczerpujących i wszechstronnych informacji potrzebnych do ustalenia wyników oraz zarządzania jednostką gospodarczą [3]. Prowadzone w rachunku kosztów identyfikacja i pomiar kosztów oraz ich przetwarzanie mają na celu zasadniczo umożliwienie oceny sytuacji decyzyjnej, podejmowania decyzji i ich kontroli.
Rosnąca konkurencja skłania producentów do poszukiwania nowych, skutecznych form działania na rynku, które w zmieniających się realiach rynkowych pozwolą na przetrwanie i rozwój [4]. Jednym z wielu czynników, mających istotny wpływ na poziom konkurencyjności jest organizacja procesu dystrybucji produktów.
Konkurencja w rolnictwie ma szczególny charakter [5].
Ze względu na ograniczony areał ziemi
rolniczej trudniej jest zaistnieć nowym podmiotom. Aby jednak produkcja przynosiła godziwy dochód, właściciele gospodarstw rolnych muszą stale dążyć do poprawy jakości swoich produktów, mając na względzie szczególnie koszty ich wytwarzania i dystrybucji.
Konkurencyjność najczęściej rozważana jest jako proces, w którym podmioty współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych [6]. Najczęściej o konkurowaniu decyduje cena. O przewadze konkurencyjnej można mówić w aspekcie wytwarzania i sprzedawania towarów, których ceny są równe lub niższe od cen oferowanych przez innych dostawców i przynoszą dochód co najmniej pokrywający koszt (...)

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

Nowoczesny, super lekki, wyposażony w jeszcze lepsze niż do tej pory kamery dron "Bielik" rozpoczyna...

PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

 PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

Operator logistyczny PEKAES uruchomił kolejne codzienne połączenie z i do Niemiec. Klienci PEKAES mają teraz...

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę Freightex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj