logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Strategie transportowe operatorów z branży TSL w łańcuchach dostaw

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Transport jest czynnikiem intensyfikującym rozwój zarówno poszczególnych regionów, jak i całych gospodarek w skali makro. Zależność między rozwojem gospodarki narodowej a rozwojem systemów transportowych w łańcuchach dostaw wynika z faktu, że transport "obsługuje" pozostałe działy gospodarki, a szczególnie przemysł, budownictwo, czy rolnictwo. Dynamiczny rozwój gospodarki w ostatnich latach wymusza w firmach branży TSL działania zmierzające do wypracowania i podtrzymywania przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania, tak na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Poszukiwania sposobów redukowania kosztów, wzrost oczekiwań klientów odnośnie poprawy szeroko rozumianej jakości obsługi transportowej, a także redukowanie czasu procesów tworzących ostatecznie łączną wartość dla klienta sprzyjają, a raczej wymuszają koncentrację działań w ramach nowoczesnych rozwiązań w obrębie obsługiwanych łańcuchów dostaw.

W ostatnich latach XX wieku w Polsce powstawało wiele małych i opartych głównie na rodzinnym kapitale przedsiębiorstw zajmujących się spedycją oraz transportem. Aktualnie obserwuje się postępującą specjalizację firm transportowych spowodowaną wysokim poziomem konkurencji w sektorze. Akcesja Polski do struktur UE, przystąpienie do strefy Schengen, korzystna koniunktura gospodarcza, przekładają się na znaczne uproszczenie realizowanych procesów transportowych oraz usług towarzyszących na obszarze unijnym. Wzrost zainteresowania outsourcingiem w przedsiębiorstwach produkcyjnych przyczynił się także do wzrostu zapotrzebowania na transport oraz obsług ę spedycyjną.

Potencjał przedsiębiorstw z branży
TSL, funkcjonujących w ramach systemów transportowych, ma decydujący wpływ na efektywność procesu pozyskiwania zleceń. Z tego warunku wynika podział strategii, których konsekwentna realizacja sprzyja firmom transportowym w utrzymaniu / rozwoju na rynku:
- Strategia wobec klientów - polega na promowaniu własnej oferty, a tym samym wizerunku solidnego operatora
- Strategia wobec konkurencji - sprowadza się do konfrontacji własnej oferty (relacja: zakres i skala działania - jakość - cena) z ofertami innych firm działających na rynku.

W procesie ostrej rywalizacji w sektorze usług transportowych ogromne znaczenie ma jakość, którą trzeba postrzegać w kontekście kryteriów pomiaru obsługi klientów, w odniesieniu do jego elementów na trzech poziomach, to jest:
- Elementy przedtransakcyjne: wygoda w kontaktowaniu się klienta z firmą, struktura organizacyjna, elastyczność dostawcy rozumiana jako umiejętność szybkiego dostosowywania się do indywidualnych potrzeb klienta, docelowe terminy dostaw, czas odpowiedzi na zapytania ofertowe
- Elementy transakcyjne: czas realizacji usługi transportowej, wskaźnik realizacji zamówień, terminowość dostawy, wskaźnik uszkodzeń transportowych
- Elementy potransakcyjne: reklamacje, obsługa zwrotów.

Niezależnie od zaprezentowanych wyżej elementów, większość firm reprezentujących tak zwaną stronę popytową, wyróżnia jako najważniejsze cztery elementy określające poziom transportowej obsługi klienta, to jest:
- Czas dostawy - rozumiany jako czas od złożenia zamówienia do przekazania przesyłki klientowi
- Niezawodność - to jest prawidłowość realizacji zamówienia pod każdym względem
- Komunikację - czyli sposób prowadzenia dialogu pomiędzy firmą transportową a kupującym usługę, umożliwiający kontrolowanie realizacji zlecenia oraz wzajemne informowanie się o zmianach i zakłóceniach
- Wygodę - traktowaną jako równoczesna skłonność i zdolność firmy transportowej do spełnienia dodatkowych wymagań klienta, takich jak: wielkość dostaw, wybór rodzaju / typu środka transportu, sposób pakowania, częstotliwość dostaw, terminy przyjmowania zamówień i realizacji dostaw, itp.

Nowe inwestycje infrastrukturalne, na przykład związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku, tania siła robocza oraz coraz bardziej doświadczona i wykształcona kadra zarządzająca sprzyjają uzyskiwaniu przewagi przez polskich przewoźników, funkcjonujących na ponadnarodowych rynkach transportowych, nad firmami zachodnimi od dawna już realizującymi swoje funkcje usługowe. Konkurencja między firmami świadczącymi usługi w sektorze TSL jest duża. Nie dotyczy to jednak każdej gałęzi świadczącej usługi przewozowe, a zdania na ten temat są często sprzeczne. Duży wpływ na konkurencyjność firm ma państwo poprzez swoje regulacje prawne. Regulacje te wpływają na strategie firmy, w tym na sposoby zdobywania przewagi konkurencyjnej. Konkurencja stała się nieodłącznym elementem rynku. Rynek generuje i wymusza określone zachowania firm, które muszą szybko reagować, aby dostosować się do zmiennych oczekiwań i upodobań klientów, do innowacji, do lepszej jakości oferowanych usług, itp. Firmy coraz intensywniej poszukują możliwości zredukowania kosztów i zwiększenia swojej efektywności oraz podnoszenia konkurencyjności, by stać się bardziej atrakcyjnym partnerem w relacjach zachodzących w systemach transportowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2008.

 
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 listopad 2012 11:46

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Agility ocenia wpływ Brexitu na rynki wschodzące

Agility ocenia wpływ Brexitu na rynki wschodzące

Agility, globalny dostawca zintegrowanych rozwiązań logistycznych, opublikował raport o sytuacji na rynkach wschodzących w pierwszej...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj