logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Outsourcing logistyczny

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Istota i rozwój outsourcingu
Pojęcie określane słowem "outsourcing” można zdefiniować, jako "przedsięwzięcie polegające na wydzieleniu ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa macierzystego realizowanych przez nie funkcji i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym”.

Outsourcing z założenia powinien odciążyć organizację od zlecanych zadań, mniej istotnych dla przedsiębiorstwa, pozwalając skupić się na jego obszarach strategicznych oraz realizowaniu misji firmy. Współpraca między partnerami (czyli zleceniodawcą i wykonawcą zadań outsourcingowych) powinna mieć charakter długookresowy; obie strony muszą czerpać z tej współpracy określone korzyści. Można powiedzieć, że outsourcing jest rodzajem strategicznego partnerstwa, którego współpraca powinna być minimum kilkuletnia. Stosowanie outsourcingu podyktowane jest nieekonomicznością utrzymywania niektórych działów w przedsiębiorstwach. Wiele firm w krajach o wysokim stopniu rozwoju gospodarczego wdrożyła outsourcing na takim poziomie, że ich rola została zawężona do firmowania produktu w całości wykonanego poza nią - czyli przez podwykonawców (podmioty zewnętrzne). Z początkiem takiego podejścia mieliśmy do czynienia w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy to pierwsze zadania outsourcingowe zostały zlecane w obszarach dotyczących głównie dziedzin technicznych, dla których charakterystycznym był wysoki poziom kosztów zmian. Obecnie określa się, że około 60% amerykańskich firm czerpie korzyści w postaci wartości dodanej, którą uzyskują ze współpracy polegającej na relacjach outsourcingowych.

Agencja Shreeveport z Londynu przeprowadziła badania wśród 500 dużych przedsiębiorstw i instytucji w Anglii, które wykazały, że do najczęściej zlecanych dziedzin działalności są kolejno:
  • usługi informatyczne,
  • finanse i administracja,
  • usługi specjalistyczne,
  • logistyka,
  • zarządzanie nieruchomościami,
  • obsługa budynków.

Instytut Outsourcingu określił 10 najważniejszych przyczyn stosowania outsourcingu przez firmy, które zapewniają osiąganie następujących celów:
1. Redukcja i kontrola kosztów operacyjnych,
2. Zwiększenie koncentracji firmy na podstawowej działalności,
3. Uzyskanie dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,
4. Zwolnienie własnych zasobów do innych celów,
5. Uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,
6. Przyspieszenie pojawienia się korzyści wynikających z restrukturyzacji,
7. Uporanie się z funkcją trudną do wykonywania lub niemożliwą do kontrolowania,
8. Pozyskanie kapitału,
9. Podział ryzyka,
10. Dopływ gotówki.

Ryzyko związane z outsourcingiem
Należy podkreślić, że outsourcing opiera się na zasadach ścisłego partnerstwa, dlatego też zaufanie odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Usługodawca przejmuje przecież odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie zleconych obszarów działalności przedsiębiorstwa, a w wypadku pełnego outsourcingu - za całościowe funkcjonowanie. Należy także dodać, że taka współpraca wymaga prawidłowego określenia wymagań, a także określenia wspólnej wizji współpracy przez obie strony. Tylko prawidłowe spełnienie tych warunków może prowadzić do długiej współpracy, która przeradza się w partnerstwo strategiczne. W artykule Stan i perspektywy outsourcingu autor wymienia możliwość wystąpienia pewnych grup ryzyka, między innymi:

1. Wzrost kosztów działalności zamiast spodziewanych oszczędności (spowodowane na przykład przez wadliwe rejestrowanie i rozliczanie kosztów dostawcy, co powodować może ich zawyżenie),
2. Oportunistyczna postawa wykonawcy zleceń outsourcingowych przejawiająca się w małej aktywności i zaangażowaniu. Prowadzi to do niedostatecznej jakości produktów i usług, zbyt niskich inwestycji, zaniedbania w szkoleniu personelu itp.
3. Demotywacja i dezorientacja własnego personelu, będąca wynikiem obaw przed redukcją zatrudnienia,
4. Utrata know-how oraz niekontrolowany odpływ informacji z firmy wraz ze zwalnianymi pracownikami i funkcjami przekazywanymi do wykonania zewnętrznym zleceniodawcom,
5. Nierozpoznanie swoich kluczowych kompetencji i ich błędne przekazanie zewnętrznym usługodawcom,
6. Utrata posiadanego poziomu jakości w wyniku panującej wśród usługodawców outsourcingowych tendencji standaryzacji usług,
7. Uzależnienie od zleceniodawcy. W przypadku zlecania zadań, które można powierzyć także innym wykonawcom, występuje niewielkie zagrożenie. Jednak, gdy zleca się zadania kompleksowe firmie, która ma pozycję zbliżoną do monopolistycznej, występuje realna groźba uzależnienia.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 25 wrzesień 2012 10:43

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało o ponad 1,3...

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

menadżer zespołu w dziale handlowym

szukam pracowników

2017-09-22


specjalista ds. zakupów i sprzedaży

szukam pracowników

2017-09-22

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj