logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

WMS a potrzeby branży automotive

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Różne oblicza partnerstwa

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

„Partnerstwo jest modne. A już z pewnością modne jest pisanie na temat partnerstwa”. W takim mniej więcej stylu rozpoczyna się wiele opracowań na temat partnerstwa. Dlaczego uległam tej modzie?

Chciałam znaleźć odpowiedź na pytanie:
Kim jest partner?
W życiu codziennym, jeśli mamy szczęście i potrafimy mu pomóc, znajdujemy partnerów w życiu osobistym, partnerów w pracy, coraz też częściej znajdujemy partnerów w biznesie. Dlaczego potrzebne jest do tego szczęście? Gdyż z pojęciem partner (tak jak i ze szczęściem) mamy na ogół dobre skojarzenia. Słowo partner ze względu na liczne konteksty, w jakich występuje, może z powodzeniem konkurować nawet z pojęciem sponsor; zaczynamy się zastanawiać, co ono tak naprawdę znaczy.

Spróbujmy odwołać się do „Słownika języka polskiego”, według którego partner to:
1) współuczestnik gry, zabawy, rozmowy, towarzysz, wspólnik, partner życiowy, współmałżonek;
2) artysta, aktor współgrający z kimś;
3) partnerstwo, współuczestniczenie w czymś, bycie partnerem; współpraca na zasadzie partnerstwa.

Partner jako wspólnik
Słownikowa definicja generalnie usprawiedliwia powszechność użycia pojęcia partner / partnerstwo. Pozwala też zrozumieć, dlaczego to właśnie partnerzy podpisują się pod raportami biegłych zlecanych firmom audytorskim, opiniami prawnymi sporządzanymi przez kancelarie prawne. Jeszcze kilka lat temu pojęciami: partner / partnerzy epatowały firmy o renomie światowej, dziś wykorzystywanie tych pojęć zarówno w nazwach firm, jak i w formie tytularnej wydaje się być cechą charakterystyczną dla wszystkich firm sektora usług prawnych i audytorskich. Zjawisko to, budzące często zdziwienie i traktowane (zresztą w dużej mierze słusznie) jako zabieg marketingowy, jest w pełni zrozumiałe dla prawników; powołując się na prof. Całusa „w ujęciu prawa angielskiego i praw stanowych USA podstawową formą prawną spółek jest spółka zwykła (partnership). Partnership oznacza stosunki występujące między osobami, które prowadzą wspólnie w charakterze współwłaścicieli (co-owners) interes (business), mając na celu osiągnięcie zysku. Przez interes rozumie się każdy handel, zajęcie czy zawód” [1]. Tak więc w tym znaczeniu partner to po prostu wspólnik. Używanie jednak pojęcia partner ma swój wydźwięk emocjonalny o charakterze zdecydowanie pozytywnie wartościującym.

Partner jako uczestnik relacji rynkowych
Coraz częściej pojęcie partnerstwa pojawia się w kontekście relacji między uczestnikami rynku i wcale nie chodzi tu o partnera w sensie strony kontraktu czy wspólnika [3]. Macneil rozróżniając pomiędzy rynkową wymianą transakcyjną a wymianą relacyjną podkreśla, że w przypadku transakcji kupna – sprzedaży można opisywać cały cykl transakcyjny rozpoczynający się fazą przygotowania transakcji i kończący się jej rozliczeniem, zaś w przypadku wymiany prowadzącej do kooperacji mamy do czynienia ze stanem dynamicznym, „którego żadna cząstka nie może być sensownie ujmowana niezależnie od innych cząstek” [2]. Bardzo często też długi horyzont współpracy wiąże się (lub też w ogóle jest możliwy) dzięki inwestycjom w klienta.

Bez względu na to, czy mamy do czynienia z transakcją rynkową sprzedaży czy też z rynkową relacją handlową, zawsze występują dwie strony; jedna zainteresowana kupnem, druga zaś sprzedażą. Spróbujmy zatem spojrzeć na kwestie partnerstwa z dwóch perspektyw: perspektywy sprzedającego, wykorzystując teorię marketingu, i perspektywy kupującego ,sięgając do teorii zarządzania zakupami i zarządzania logistycznego.

Punkt widzenia sprzedającego
Koncepcja budowania ściślejszych relacji między dostawcami i odbiorcami najwcześniej została wykorzystana w marketingu dóbr przemysłowych. Partnerstwo w stosunkach sprzedawca - kupujący wymienia się jako jedną z możliwych i coraz bardziej pożądanych relacji między uczestnikami rynku. M. Hutt i Th. W. Speh sytuują te relacje między dwoma skrajnymi biegunami: od czystych stosunków transakcyjnych, poprzez transakcje powtarzane, powiązania długofalowe, partnerstwo nabywca – sprzedawca, do sojuszy strategicznych stanowiących biegun czystych stosunków współpracy [4].
Współcześnie marketing coraz więcej uwagi przywiązuje do pielęgnowania długotrwałych, korzystnych relacji z klientami, czego wyrazem jest pojawienie się nowej, jak twierdzą niektórzy, koncepcji marketingu a mianowicie marketingu relacji, nazywanego też często marketingiem partnerskim.
Według J. Otty, autora obszernej monografii na temat marketingu relacji, „poprawa skuteczności i efektywności działań marketingowych, realizowanych przez współczesne przedsiębiorstwa na coraz bardziej konkurencyjnym rynku, wymaga ich radykalnej weryfikacji i wzbogacenia klasycznej koncepcji 4P o działania kreujące budowę i utrzymanie długoterminowych i opłacalnych związków z wyselekcjonowaną grupą potencjalnie najcenniejszych klientów [5].

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 lipiec 2007 10:14
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj