logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Podstawowe kierunki kształtowania systemu edukacji logistycznej w Polsce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wstęp
Mijająca dekada przemian gospodarczych w Polsce, dekada budowy konkurencyjnej gospodarki rynkowej, to również okres praktycznego poznania, wdrożenia oraz rozwoju nowych koncepcji i narzędzi zarządzania. Ich wykorzystanie w gospodarce niedoborów, gospodarce decydującego oddziaływania rynku producenta, z przyczyn oczywistych, nie miało racji. Właśnie konkurencja i wynikająca z niej zmiana pozycji konsumenta na rynku ukształtowały nowe spojrzenie na powszechnie występujące w gospodarce procesy przepływu zasobów i wzajemnej współpracy podmiotów uczestniczących w tych procesach. Tradycyjne pole konkurencji w sferze kosztowej, w sferze podnoszenia wydajności czynników produkcji i liczącej się marki producenta, uzupełnione zostało, zwłaszcza w ostatnich latach, konkurencją w sferze podnoszenia poziomu obsługi klienta. Konkurencja stała się zjawiskiem wielokryterialnym, w której dobrze dobrany produkt, jego marka oraz odpowiednia cena (koszt wytworzenia) są warunkiem sine qua non bycia na rynku. Wdrażanie nowych technik i technologii produkcji dóbr w przedsiębiorstwach jest dzisiaj zdecydowanie łatwiejsze i szybsze. Produkcja tradycyjnie markowych produktów może być w łatwy sposób powielana w wielu innych organizacjach gospodarczych, z równoczesnym dostosowaniem ich do indywidualnych potrzeb konsumentów, lokalnych rynków, poszczególnych nisz rynkowych. W tej sytuacji obiektywne prawo konkurencji ukierunkowuje działania przedsiębiorstw na te obszary aktywności gospodarczej, w których tkwią jeszcze istotne rezerwy oszczędności kosztów, zwłaszcza w wyniku skracania czasu trwania procesów i pozyskiwania klientów poprzez podnoszenie poziomu jakości ich obsługi. Główną składową procesów produkcyjno-konsumpcyjnych jest przepływ dóbr z miejsc ich wytworzenia, a właściwie miejsc pozyskania koniecznego do ich wyprodukowania surowców, do miejsc konsumpcji finalnych produktów. Procesy te, określane jako procesy logistyczne, realizowane w sposób skuteczny i efektywny, przydają szereg rynkowych korzyści. Skracanie cyklu przepływu dóbr owocuje z reguły wzrostem zadowolenia klientów, obniżają się koszty ogólne. Tak więc myślenie w kategoriach globalnych jest podstawą myślenia logistycznego i logistycznych strategii konkurencji. Procesy przepływu dóbr w systemie społeczno-gospodarczym, które kształtowane są infrastrukturą, organizacją i technologią poprzednich etapów rozwoju, dzisiaj stanowią nierzadko swoiste „gąbki”, nasiąknięte zbyt dużymi kosztami, zbyt długim czasem trwania, zbędnymi, nieracjonalnymi odległościami przepływu dóbr w przestrzeni. Procesy takie poddane reengineeringowi, są organizowane na nowo przy wykorzystaniu i w dostosowaniu do nowych technologii i organizacji transportu, magazynowania, składowania itd. Wielorakość i wielowariantowość możliwych sposobów organizacji procesów logistycznych, przy konieczności uwzględnienia wielorakich ograniczeń i uwarunkowań, jakie pojawiają się w realnych układach powiązań przestrzennych, powodują powszechność występowania problemów decyzyjnych typu trade off i trade up. Sprawia to, że optymalizacja tych procesów staje się poważnym problemem teoretycznym i praktycznym, którego rozwiązania należy szukać w wielodziedzinowej wiedzy. Właściwie zoptymalizowany system logistyczny to nie tylko racjonalizacja działania w sferze przepływów po stronie kosztów i wydajności, ale także, a często przede wszystkim, właściwy poziom obsługi klienta. Chodzi tutaj oczywiście nie tylko o ostatecznego klienta – ostatecznego konsumenta dóbr, ale także o konsumenta wewnętrznego, który powszechnie występuje w łańcuchu logistycznym. Podnosząc poziom tej obsługi, sięga się po istotne kryterium współczesnych zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw, a właściwie całych łańcuchów logistycznych. Jak powszechnie podkreśla się, działania konkurencyjne zaczęły się przenosić z układów między przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi, na konkurencję pomiędzy łańcuchami dostaw.

Zarysowane trendy rozwoju konkurencji, stanowią dostateczne uzasadnienie dla uznania ważkości edukacji w zakresie logistyki, dostosowanej do potrzeb rynku pracy – przygotowania zawodowego kadr, zdolnych do realnego sterowania coraz bardziej rozbudowanymi procesami logistycznymi. Jest to zagadnienie o tyle istotne, że po pierwsze nigdy dotąd rzeczywistość gospodarcza nie stała przed problemem operatywnego i taktycznego sterowania procesami przepływu dóbr w ramach tak rozbudowanych łańcuchów dostaw. Po drugie zaś nastąpił bardzo intensywny, w wielu dziedzinach, rozwój nauki, zwłaszcza informatyki, telematyki, które stwarzają zupełnie odmienne od tradycyjnych możliwości zorganizowania procesów logistycznych.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany piątek, 27 lipiec 2007 09:51
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj