logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

Warto przeczytać

  • 1
  • 2
  • 3

Jak łańcuch dostaw wpływa na wartość…

Jak łańcuch dostaw wpływa na wartość marki producentów?

Wymóg śledzenia ruchu i pochodzenia towarów w łańcuchu dostaw nie jest nowością, szczególnie dla branż...

Czytaj więcej

Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej…

Modelowanie potoków ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń

Modelowanie ruchu w sieciach transportowych w obszarach miejskich jest szczególnie złożone. Taki obszar jest bowiem...

Czytaj więcej

Rozwój transportu jako siła napędowa procesów…

Rozwój transportu jako siła napędowa procesów globalizacji i regionalizacji międzynarodowej

Obecnie obserwujemy postępujące procesy globalizacji i regionalizacji międzynarodowej, które zachodzą na poziomach: przedsiębiorstw, sektorów oraz...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Restrukturyzacja logistycznych przedsiębiorstw usługowych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wprowadzenie
Restrukturyzacja jest w języku polskim pojęciem zupełnie nowym i jako hasło nie pojawia się w wielu współczesnych wydawnictwach słownikowych i encyklopedycznych. Zgodnie ze Słownikiem Wyrazów Obcych [13] restrukturyzacja utożsamiana z restrukturalizacją oznacza: „zmianę struktury czegoś, zwłaszcza struktury gospodarczej kraju, struktury przedsiębiorstwa.” Według Nowej Encyklopedii Powszechnej [9] pojęcie restrukturyzacja gospodarki wiąże się ściśle z transformacją systemową w gospodarce Polski.
Zdaniem C. Suszyńskiego [15] restrukturyzacja to: „złożony proces istotnych, często fundamentalnych zmian w przedsiębiorstwie, którego celem jest bieżące (operacyjne) i długofalowe (strategiczne) kształtowanie atrybutów jego podmiotowości pod kątem zmian w otoczeniu i wewnętrznych potrzeb samego przedsiębiorstwa”. W pracy pod redakcją J. Kwaśniewskiego [8] znajdujemy z kolei następujące rozumienie terminu: restrukturyzacja to dostosowanie organizacyjne, ekonomiczne i techniczne przedsiębiorstwa najlepiej odpowiadające postawionemu przed nim celowi. Restrukturyzacja w tym rozumieniu zmierza do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa poprzez obniżkę kosztów jego funkcjonowania oraz dostosowanie technologiczne do wymagań rynkowych.

Opierając się na powyższym przeglądzie definicji, autor artykułu proponuje następujące rozumienie pojęcia restrukturyzacji: kompleksowa przebudowa przedsiębiorstwa we wszystkich jego obszarach i sferach działalności zmierzająca do wymiernej poprawy wyników działalności przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjnej.
Przez logistyczne przedsiębiorstwa usługowe (ang. logistic service providers) należy rozumieć przedsiębiorstwa świadczące szerokie spektrum usług logistycznych, obejmujących: transport i spedycję towarów, magazynowanie i zarządzanie zapasami towarów, organizację załadunku, rozładunku i przeładunku towarów powiązanych z konsolidacją przesyłek, planowanie i harmonogramowanie przewozów, obsługę celną.

Należy podkreślić, że w warunkach polskich - kształtowania się rynku usług logistycznych, niewiele jest jeszcze przedsiębiorstw świadczących usługi logistyczne w pełnym zakresie. Stąd też w niniejszym opracowaniu analizie zostaną poddane przedsiębiorstwa logistyczne świadczące wybrany, ograniczony zakres usług.

W artykule zostanie zaprezentowany przebieg oraz rezultaty procesu restrukturyzacji trzech przedsiębiorstw realizujących następujący zakres usług logistycznych:
• przedsiębiorstwo A - import, magazynowanie i dystrybucja części zamiennych do samochodów;
• przedsiębiorstwo B - produkcja, magazynowanie i dystrybucja środków czystości, kosmetyków i detergentów;
• przedsiębiorstwo C - organizacja i realizacja procesu oczyszczania miasta.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 sierpień 2007 08:52
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj