logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

WMS a potrzeby branży automotive

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji [...] w łańcuchu dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wpływ kompleksowości usług logistycznych na stopień integracji między partnerami w łańcuchu dostaw

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

1. Wstęp. Czynniki wpływające na konkurencyjność firm w Polsce
Powszechnie rozpoznawalne narzędzia konkurencyjne jak: cena, jakość, niezawodność, dostępność produktu lub usługi są już dzisiaj niewystarczające. Są one znane i używane przez wszystkich najpoważniejszych "graczy rynkowych" od dość dawna. Dzisiaj wiadomo, że fundamentem dla budowy konkurencyjności firmy są innowacje, wynikające z jej orientacji na zadowolenie klienta a związane z szeroko rozumianym produktem (a więc także usługą), technologią i organizacją. W odniesieniu zwłaszcza do rynku dóbr konsumpcyjnych założenie to dla wielu firm jest szczególnie ważne.

Wynika ono z przekonania, że sprzedaż kreuje wartość firmy, a produkt - wartość dla klienta. To przekonanie prowadzi praktycznie do wyboru strategii udziału w wielkim, rozgrywanym na rynku wyścigu, aby zostać najlepszym pod względem kosztów bądź niedoścignionym z punktu widzenia cech i parametrów użytkowych. Na motywie ceny i jakości opiera się marketingowy wizerunek produktu (usługi), sprzedawany następnie - co nawet już nikogo nie dziwi - przy stale malejącej zyskowności.

Firmy lokujące swą ofertę w innych przedsiębiorstwach na rynku zaopatrzeniowym i inwestycyjnym dawno dostrzegły możliwość, a chyba także konieczność innych rozwiązań. Uznano, że trzeba w szerszej perspektywie spojrzeć na sprzedawaną usługę (produkt), a więc na to, gdzie sytuuje się ona w procesie gospodarczym u odbiorcy. Wspólnie przeprowadzona analiza pozwala na ogół na ustalenie - jak dostosować produkt do zidentyfikowanych w jej trakcie potrzeb, aby przyczyniał się do wzrostu efektywności, jakie zatem dodatkowe wartości mogą być wykreowane. Od tego momentu już tylko krok do zdobycia klienta - praktycznie tylko w pewnym stopniu - dzięki wyjściowej ofercie usługi (produktu).

Strategia całościowych rozwiązań implikuje przyjęcie przez partnerów orientacji na wzrost wartości firmy oraz, oczywiście, zastosowania innych niż tradycyjne koncepcji i narzędzi sprzedaży. Ze względu na złożoność rozwiązań konieczna staje się delikatna edukacja klienta, tak aby rozmawiać z nim "tym samym językiem".
Wydaje się, że jednym z dzisiejszych paradygmatów konkurencyjności staje się tak opisane partnerstwo, prowadzące do integracji z udziałem - czasem nawet wielu - współpracujących firm, przybierającej postać układu komplementarnych, wzajemnie korzystnych powiązań. Powstaje nowy wzorzec konkurowania, kształtowany obecnie głównie przez procesy globalizacji gospodarki, fragmentaryzacji rynków oraz rozwój nowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych.

Poza wspomnianym już partnerskim poszukiwaniem i kreacją dodatkowych wartości poprzez wzbogacanie oferty inną usługą lub produktem w partnerstwie jest miejsce na outsourcing, pozwalający na koncentrację na najlepiej wykonywanej działalności, oraz nabierającą szczególnego znaczenia dbałość o poczucie bezpieczeństwa klientów. Coraz wyżej cenią oni "przyjazność" i "przejrzystość" firmy, znajomość jej celów, działań i kultury korporacyjnej. Wszystko to sprzyja powstawaniu trwałych związków pomiędzy firmami, w których wzajemne zaufanie i poleganie na sobie jest podstawowym kanonem.

Trudno przewidzieć jak zmieniać będzie się gra konkurencyjna pod wpływem rozwoju e-gospodarki, czyli środowiska globalnego rynku elektronicznego i jego pochodnych, ale raczej bez ryzyka można stwierdzić, że będzie jeszcze bardziej nakierowana na zindywidualizowaną satysfakcję klienta, obniżanie kosztów i cen, doskonałą jakość, a informacja będzie jej najpotężniejszym narzędziem.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany środa, 22 sierpień 2007 11:34
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj