logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo żywności to temat ponadczasowy. To kwestia, na której powinno zależeć każdemu. Jest to czynnik nadrzędny warunkujący ludzkie istnienie, bowiem człowiek, aby istnieć musi się odżywiać. Bezpieczeństwo to stan dający człowiekowi poczucie pewności i gwarancję...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Zarządzanie sieciami w obszarze produkcji i dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

Tworzenie i rozwój sieci dla produkcji i zaopatrzenia ma swoje podstawy w gospodarce ogólnoświatowej i pomaga w przezwyciężaniu odległości czasowych i przestrzennych. Rozwój ten powoduje określone zmiany i stawia przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania, których zadaniem jest szybkie ich zidentyfikowanie i równie szybka na nie odpowiedź, pozwalająca odnieść sukces komercyjny. W artykule na przykładzie logistyki zostanie omówiony zarys idei sieci wraz z narzędziami pomocnymi w jej implementacji.

Dzisiejsze rynki produktów charakteryzują się produktami, które szybko rotują, mają krótki cykl życia i cechują się wysoką konkurencyjnością, podczas gdy rynki są zjawiskiem globalnym i trudno jest je od siebie oddzielić. Dla przedsiębiorstwa oznacza to konieczność rozszerzenia gamy produktów. Aby sprostać dynamice konkurencyjności należy rozważyć poszerzenie działalności i dystrybucji produktów na większą ilość rynków, zwiększenie różnorodności produktów lub gamy oferowanych usług oraz głębszą penetrację rynku. Wydajność i innowacyjność przedsiębiorstwa są najważniejszymi czynnikami, które motywują do tego, by przedsiębiorstwo wyróżniało się na tle innych dostawców.

Potrzeba dynamicznego i elastycznego zarządzania ujawnia się wyraźnie, kiedy przyjrzymy się konkurencyjności Niemiec pod względem położenia. W badaniach ELA z 1996 roku 45% z badanych przedsiębiorstw oceniała położenie Niemiec jako "dobre" lub nawet "bardzo dobre". Cztery lata później tylko 21% z tych samych przedsiębiorstw nadal tak uważała, co spowodowane było ciągłą recesją z tendencją zniżkową. Obserwowane trendy globalizacyjne skłaniają do wniosku, że istnieje jedna droga dla podniesienia efektywności biznesu - kierunek wschodni, a przede wszystkim: Polska, Węgry, kraje bałtyckie i w szczególności Chiny. Rozwój światowych sieci wydaje się coraz bardziej rozpowszechnioną strategią, w której rozumie się potrzebę połączenia kilku przedsiębiorstw z różnych poziomów łańcucha wartości w jeden skuteczny biznes. Ten rodzaj sieci jest nazywany siecią poziomą. Sieć pionowa składa się z przedsiębiorstw o tej samej głębokości zaopatrzenia i wytwarzania w obrębie jednej gałęzi przemysłu.

Cele, do których dążą te dwa rodzaje sieci, nie różnią się od siebie - szybsza reakcja na zmiany rynku i technologii, zmniejszenie okresu amortyzacji zainwestowanego kapitału, szybsze poszukiwanie rynków dla produktów i, co najważniejsze, wcześniejszy widoczny sukces ekonomiczny produktów i usług. Droga do sukcesu wiedzie przez sieci i umiejętne wykorzystanie zalet płynących z ich koncepcji, które decydują o sukcesie lub porażce. Te zalety to: zyskanie na czasie poprzez skrócenie okresu rozwoju produktu, dostęp do rynków i zasobów; redukcja kosztów w procesie rozwoju, produkcji i logistyki; specjalistyczna przewaga poprzez wykorzystanie know-how dostawców, spedytorów oraz dostawców innych usług.
Stworzenie sieci nie jest czynnikiem wystarczającym do czerpania korzyści (przynajmniej teoretycznie) z jej zalet. Wymaga to rozwoju i bardzo często ogromnej siły przekonywania, tak aby wszyscy partnerzy w sieci naprawdę rozumieli się nawzajem jako partnerzy, czuli się ważnymi elementami sieci i byli zdolni do dzielenia się tak zyskami, jak i wkładem w finalny produkt. Niesie to ze sobą gotowość do kooperacji w zakresie informacji, komunikacji i przejrzystości procesów wśród wszystkich uczestników sieci. Nie tylko w obszarze logistyki sieci przyczyniają się do przezwyciężenia odległości przestrzennych i czasowych podczas rozwoju produktu lub usługi. Można łatwo zaobserwować przemianę łańcucha wartości w sieć wartości dodanej. Rozwój ten wpływa także na inne powiązane z nim aspekty, jak technologie informacyjne i komunikacyjne, zmiany w strukturze organizacyjnej czy tendencje przedsiębiorstw do koncentrowania się na swoich głównych kompetencjach. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, który z procesów rozwoju jest przyczyną zmian, ponieważ równolegle przebiega kilka czynników dynamicznych, które nawzajem się przyspieszają i formują poprzez wzajemne oddziaływanie. Posłużymy się przykładem logistyki, aby zademonstrować rozwój sieci oraz określenie związanych z tym wymogów względem każdego partnera.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany wtorek, 06 listopad 2012 10:42
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj