logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


Warto przeczytać

WMS a potrzeby branży automotive

WMS a potrzeby branży automotive

Użytkowników oprogramowania WMS można umownie podzielić na branże. Każda szuka w nim innego zestawu kluczowych dla swoich potrzeb funkcji. Co więcej, każda firma stawia przed producentem systemu klasy WMS nieco inne wymagania. Co wyróżnia i...

Czytaj więcej

Najchętniej czytane

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą we…

Przewóz środków spożywczych zgodnie z najnowszą wersją umowy ATP

Transport żywności szybko psującej się jest trudnym w realizacji zadaniem dla przewoźnika. Zmiany warunków podczas...

Czytaj więcej
A+ A A-

Organizacja systemu gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.


1. Przepisy Unii Europejskiej oraz krajowe, dotyczące gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym
Dyrektywa nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa WEEE) nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków związanych z zagospodarowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE). Dyrektywa WEEE weszła w życie w dniu 13 lutego 2003 r., natomiast większość przepisów wykonawczych zaczęła obowiązywać od dnia 13 sierpnia 2005 r.
Państwa członkowskie zostały zobligowane do zachęcania do projektowania i produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego w sposób uwzględniający i umożliwiający jego demontaż oraz odzysk, w szczególności ponowne użycie i recykling ZSEiE oraz części składowych i materiałów (art. 4). Ponadto państwa członkowskie zostały zobowiązane do przyjęcia właściwych środków w celu ograniczenia usuwanego ZSEiE jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wysokiego poziomu zbiórki selektywnej ZSEiE (art. 5). Zgodnie z dyrektywą państwa członkowskie mają obowiązek osiągnięcia wskaźnika zbiórki selektywnej ZSEiE pochodzącego z prywatnych gospodarstw domowych rzędu przynajmniej czterech kilogramów na jednego mieszkańca rocznie.
W przypadku większości państw członkowskich termin osiągnięcia wymaganego wskaźnika minął w dniu 31 grudnia 2006 r., w przypadku Polski ostateczny termin osiągnięcia wymaganego wskaźnika został przesunięty do dnia 31 grudnia 2008 r. Przyjmując, że liczba ludności w Polsce wynosi 38 mln mieszkańców, Polska będzie miała obowiązek zebrania około 152 tys. ton zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

W pierwszym artykule dyrektywy zostało zawarte uzasadnienie celowości wprowadzenia przepisów w życie. Zgodnie z treścią artykułu, należy ograniczyć ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE) oraz upowszechniać ponowne użycie, recykling oraz inne formy odzysku ZSEiE, aby ograniczyć ilość odpadów. Ponadto trzeba dążyć do poprawy funkcjonowania w środowisku naturalnym wszystkich podmiotów zaangażowanych w cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (producentów, dystrybutorów i konsumentów, podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Dyrektywa WEEE jest prawomocna jedynie na terenie państw członkowskich i przedstawia cele, jakie mają zostać osiągnięte, zostawiając jednocześnie państwom członkowskim swobodę w kwestii sposobu wcielenia przepisów w ich lokalnym systemie prawnym. Dyrektywa jest adresowana bezpośrednio do państw członkowskich i nie nadaje praw ani nie nakłada obowiązków bezpośrednio na obywateli czy też podmioty gospodarcze poszczególnych państw członkowskich. Prawa i obowiązki nałożone na obywateli oraz podmioty gospodarcze poszczególnych państw członkowskich wynikają tylko i wyłącznie z przepisów, którym moc prawną nadały władze poszczególnych państw członkowskich.

W polskim ustawodawstwie transpozycję dyrektywy WEEE stanowi ustawa z dnia 29 lipca 2005 w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ustawa obejmuje przepisami między innymi przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania ZSEiE, przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania, przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku, oraz organizacje odzysku. W znacznie mniejszym stopniu ustawa obejmuje użytkowników sprzętu oraz sprzedawców detalicznych i hurtowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Przepisy ustawy jednoznacznie określają obowiązki przedsiębiorców zaangażowanych w proces gospodarowania ZSEiE. W poszczególnych artykułach ustawy opisane są ogólne wymagania dotyczące infrastruktury technicznej, sprawozdawczości oraz rezultatów działania. Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdawczości, wzory druków oraz stawki opłat zostały umieszczone w stosownych rozporządzeniach Ministra Środowiska.
Ustawa weszła w życie w dniu 21 października 2005 r., natomiast większość przepisów wykonawczych – 1 lipca 2006 r. Pozostałe przepisy wchodzą w życie z pewnym opóźnieniem, zapewniając przedsiębiorcom okresy przejściowe, umożliwiające przystosowanie się do nowych przepisów. Ustawa zacznie w pełni obowiązywać w dniu 1 stycznia 2009 r., gdy ostatni z artykułów uprawomocni się.

Cały artykuł w formacie PDF.


Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 10:27
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj