logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Kodowanie produktów - cz. 2

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
2. Definicje

Literatura przedmiotu ekonomii, towaroznawstwa i logistyki nie zawsze podaje jednoznaczne definicje bardzo ważnych terminów. W wyniku przeprowadzonych badań literatury i dokumentów prawnych autor przedstawia niektóre z nich, proponując przy tym kilka zmian.

Dobra – rzeczy lub usługi zaspokajające potrzeby człowieka powstałe jako rezultat procesu produkcji [16].
Dobra – wszystkie środki mające zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich (dobra wolne, wytwarzane, energia i usługi [12]. Często do określenia towarów używa się synonimu „dobra” (ang. goods).
W kodowaniu produktów dobra to wszystko, co ma zdolność zaspokajania potrzeb ludzkich.

Termin klasyfikacja pochodzi od dwóch łacińskich słów: classis –„oddział” oraz facio – „czynię”, co w potocznym rozumieniu oznacza „systematyczny podział czegoś, np. zbiorów przedmiotów lub zjawisk na klasy, działy i poddziały według określonej zasady” [16]. Taka definicja nie odzwierciedla dobrze terminu klasyfikacja, ponieważ precyzuje podział tylko na działy, klasy i podklasy. Czy podział zbiorowości na grupy, sekcje itp. nie jest klasyfikacją? Takiej wady nie posiada definicja podana poniżej, zawarta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Klasyfikacja to usystematyzowany (na ogół hierarchiczny) podział zbiorowości (np. podmiotów, zjawisk, działalności) wg przyjętych zasad i kryteriów na części, z których każda wyróżnia się cechami, jakich nie mają pozostałe. Nadaje każdej części zbioru kod i nazwę, określa jej zakres i miejsce w schemacie klasyfikacyjnym. Każda klasyfikacja poza schematem zawiera część metodologiczną, w której określony jest przedmiot sklasyfikowania, obowiązujące zasady jej stosowania oraz przeznaczenie [13].
Dyskusyjne jest jednak w powyższej definicji sformułowanie: „(...) z których każda wyróżnia się cechami, jakich nie mają pozostałe”. Proponuje się przyjęcie w kodowaniu produktów następującej definicji klasyfikacji:
Klasyfikacja to usystematyzowany (na ogół hierarchiczny) podział zbiorowości (np. podmiotów, zjawisk, działalności) na części według przyjętych zasad i kryteriów.

Poniżej przedstawiono trzy definicje terminu „kod”.
Kod (code) - jednoznaczne przyporządkowanie elementów jednego skończonego zbioru elementom drugiego skończonego zbioru. W informatyce najbardziej rozpowszechnione są kody alfanumeryczne (np. ASCII, Unicode), kody liczbowe (np. kod dziesiętny, kod dwójkowy) oraz kody kontrolne (służące do wykrywania i korygowania błędów; np. kody z kontrolą parzystości).
W teorii informacji kod to pewnego rodzaju słownik, który przypisuje znaczenie skończonej liczbie elementów zbioru informacji. Jednostki te mogą mieć dowolną postać fizyczną.
W statystyce – kody to znaki lub ciągi znaków i ich kombinacje, które są przyporządkowane do określonych pojęć, stanowiąc ustaloną reprezentację określonego stanu rzeczywistości, przyjętą do stosowania w statystyce [13].

Na potrzeby kodowania produktów można przyjąć następującą definicję:
kod produktu to unikalny łańcuch znaków (najczęściej alfanumerycznych)lub znak graficzny przypisany według określonej zasady i kryterium, do elementu zbioru produktów. Kod ten jednoznacznie identyfikuje produkt, np. nazwę produktu, cenę, a nawet producenta lub inne elementy danych związane z produktem, może być przedstawiony w postaci czytelnej wzrokowo lub/i maszynowo.
Kodyfikacja pochodzi od francusko-łacińskiego codex – „księga” i łacińskiego facio – „czynię” i jest to „metoda stanowienia prawa polegająca na zastąpieniu licznych unormowań danej dziedziny prawa przez jeden nowy akt prawny” [16]. Jest to najbardziej znane znaczenie tego słowa.
W Natowskim Systemie Kodyfikacyjnym (ang. NATO Codification System – NCS) podaje się dwa terminy: kodyfikacja i kodyfikacja natowska.
Kodyfikacja (ang. codification) - podstawowy system przeznaczony do utworzenia jednolitego wspólnego języka zaopatrzenia do identyfikacji, klasyfikacji, przyporządkowania numeru magazynowego, zapisu danych o producencie oraz utrzymywania aktualnego zbioru danych o pozycjach zaopatrzenia w celu zabezpieczenia narzędzi zarządzania dla logistyki [17].
Kodyfikacja natowska – całokształt działalności w zakresie identyfikacji, klasyfikacji i nadawania numerów magazynowych pozycjom zaopatrzenia państw NATO celem utworzenia wspólnego języka logistycznego, zgodnie z zasadą przyporządkowywania jednej pozycji zaopatrzenia tylko jednego numeru magazynowego. W ramach natowskiej działalności kodyfikacyjnej realizowane są: utrzymanie danych kodyfikacyjnych oraz dostarczanie uaktualnionych informacji do wszystkich państw, które są zarejestrowane jako użytkownicy tych pozycji [17].
Natowski System Kodyfikacyjny (NCS) - Jednolity system klasyfikacji zaopatrzenia i identyfikacji pozycji szczegółowo opisany w porozumieniach standaryzacyjnych STANAG 3150 i STANAG 3151 [17].

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 czerwiec 2006 13:07
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rynek magazynowy czekają kolejne rekordy

Rynek magazynowy czekają kolejne rekordy

W Polsce w budowie znajduje się obecnie ponad 1,6 miliona m kw. powierzchni magazynowej i...

Zmiany w przepisach dotyczących eksportu żywności do USA

Zmiany w przepisach dotyczących eksportu żywności do USA

Od maja br. obowiązuje dodatkowa weryfikacja produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych....

Najlepsze europejskie wina na rynkach światowych dzięki UPS

 Najlepsze europejskie wina na rynkach światowych dzięki UPS

UPS rozszerza możliwość wysyłki alkoholu, wina i piwa do konsumentów na całym świecie. Za pomocą...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj