logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka - "modna moda" czy potrzeba czasu? - cz. 3

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Artykuł wziął udział w IV edycji konkursu „Piórem logistyka.”

Współcześnie logistyka wkroczyła w każdą dziedzinę życia. Jednak jej charakter i wymiar bywa różny. Coraz częściej spotykamy się z takimi terminami jak logistyka globalna, eurologistyka, logistyka państwa, miasta, aglomeracji, przedsiębiorstwa, szpitalna, redakcji prasowej itd. Bez zastosowania teorii systemów trudno byłoby o właściwe poziomy klasyfikacyjne logistyki, zaprojektowanie racjonalnych struktur logistycznych czy też sterowanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Teoria systemów pozwoliła wyodrębnić w przedsiębiorstwach system logistyczny, w którym zidentyfikowano procesy logistyczne, będące punktem wyjścia do utworzenia łańcuchów logistycznych. One same poprzez linearny, wewnętrzny, bilateralny, zewnętrzny przekształciły się w łańcuchy wielowymiarowe, określane dziś mianem sieciowych łańcuchów logistycznych. [9]

Ewolucyjny i interdyscyplinarny charakter logistyki powoduje, że trudno jest przytoczyć jedną uniwersalną definicję logistyki. Różnorodne interpretacje definicji logistyki można spotkać w licznych monografiach, które są dostępne na rynku polskim. Synteza definicji wskazuje, że logistyka jest platformą łączącą teorię z praktyką. Stanowi dział wiedzy zajmujący się racjonalnym zarządzaniem procesami logistycznymi, a w głębszym ujęciu łańcuchem logistycznym. Podkreśla konieczność pokonywania bariery czasowej w określonym horyzoncie czasowym, tworząc procesy logistyczne. Rozpatrywana powinna być w trzech aspektach:

  • funkcjonalnym – jako proces konfiguracji zdarzeń i zarządzania w łańcuchu logistycznym;
  • przedmiotowym – jako system usprawniający przepływy materialne i towarzyszące im informacje;
  • ocenowym – jako efektywny proces wypracowujący wartość dodana w systemie, którym jest oceniany.

Tym samym logistyka jako teoria i praktyka fizycznych przepływów dóbr materialnych i niematerialnych oraz towarzyszącym im informacji – stale ulega procesom ewolucyjnym. Dychotomiczny charakter logistyki świadczy o jej złożoności i naukowości. Z jednej strony – w aspekcie praktycznym - mnogość i złożoność procesów i zjawisk jakie zachodzą w logistycznym łańcuchu dostaw z drugiej strony – w aspekcie teoretycznym - jest to atrybut naukowości logistyki, który pozwala wyraźnie łączyć teorię z praktyką działania. Mnogość zjawisk i procesów powoduje, że staje się przedmiotem badań naukowych, tworząc teorię. Poznawanie owych zjawisk wymusza na badaczach systematykę, klasyfikację, formułowanie hipotez, problemów badawczych i definicji oraz tworzenie nowych koncepcji w zarządzaniu logistycznym. [8]

Eksplikacja powyższych konstatacji pozwala w praktyce na rozpatrywanie logistyki jako systemu uczestniczącego w czasowo-przestrzennej transformacji dóbr materialnych (towary, materiały) i niematerialnych (usług) oraz towarzyszących im informacji. Zjawiskom tym towarzyszą strumienie przepływu nazywane procesami logistycznymi.
Procesy logistyczne to zintegrowane, celowe układy (łańcuchy) czynności, stanowiące rezultat integracji i strukturyzacji elementarnych zdarzeń zachodzących w systemach logistycznych. Ich głównym celem jest zamiana czasowo-przestrzenna, ilościowa i jakościowa atrybutów towarów i towarzyszącej im informacji. W ten sposób zwiększana jest wartość określonych obiektów działania, wyrażana w podstawowych funkcjach logistycznych.
Teoria systemów daje podstawy do postrzegania logistyki jako sytemu działania, który w skali mikro staje się integralną częścią wspierającą działalność przedsiębiorstwa, a skali makro wspierającą działalność rynku europejskiego i światowego.

Logistyka a teoria systemów
Wykorzystanie elementów teorii systemów w logistyce wynika z charakteru i zadań, realizują jakie systemy logistyczne. Systemy logistyczne tworzą elementy realizują procesy logistyczne, które tworzą strukturę systemu w postaci elementów i relacji między nimi. W systemach logistycznych następuje pokonywanie czasu i przestrzeni przez przepływ dóbr między punktami nadania i odbioru. Przepływy te mogą być przerywane w punktach, w których muszą się odbywać dodatkowe procesy składowania i ruchu. Ich kontynuacja następuje zawsze zazębianie tworząc ciąg dalszy procesu. W każdym systemie logistycznym występują dwie sfery: przepływów fizycznych i informacyjnych. W sferze przepływów fizycznych podstawowymi elementami są procesy transportu, magazynowania, opakowania, oznakowania, operacje manipulacyjne, przeładunkowe, kontrola jakości. Sfera przepływu informacji wiąże się z procesami zarządzania całym systemem logistycznym, a więc planowaniem, organizowaniem, sterowaniem i kontrolowaniem.

Logistyka jako teoria wyrosła z innych dziedzin i coraz bardziej doskonalonych form zarządzania gospodarką. Jako stosunkowo młoda dziedzina naukowo-badawcza wnosi bardzo istotny wkład do zarządzania gospodarką narodową, w tym głównie zarządzania w przedsiębiorstwach. Istotą współczesnej logistyki jest systemowe powiązanie procesów przemieszczania, magazynowania i dystrybucji dóbr w łańcuchach logistycznych, tj. od momentu pozyskania surowca na określony zgodnie z potrzebami towar, poprzez jego wytworzenie i dystrybucję, aż do ostatecznego konsumenta. Dzięki temu, w stosunkowo krótkim czasie osiągnięcia współczesnej logistyki wdrażane są z powodzeniem do praktyki gospodarczej w postaci zintegrowanych koncepcji zarządzania logistycznego. [9]

W aspekcie pragmatycznym podejście logistyczne rozumiane jest przez menedżerów jako zintegrowany system zarządzania fizycznym przepływem surowców, materiałów, towarów i usług oraz towarzyszących im przepływów strumieni informacyjnych od źródeł pozyskania, poprzez wszystkie ogniwa pośrednie aż do odbiorców końcowych produktów lub usług. W ostatnich latach podejście to zostało rozszerzone o procesy wtórne rozumiane jako utylizacja i zarządzanie odpadami. Działalność logistyczna realizowana jest na gruncie podmiotów gospodarczych w formie systemów logistycznych, które zajmują się czasowo-przestrzenną transformacją dóbr i informacji.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie...

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego…

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się...

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj