logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wpływ pleśni na jakość nadruków kodów kreskowych na termotransferowych etykietach logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Stosowane w łańcuchu magazynowo - transportowym etykiety logistyczne pełnią znaczącą rolę w przemieszczaniu dóbr. Zapewniają pełną identyfikację przesyłki oraz usprawniają pracę we wszystkich ogniwach dostaw łańcucha logistycznego.
Etykieta, będąca integralną częścią opakowania, ulega narażeniom klimatycznym podczas transportu i magazynowania, szczególnie w przypadkach dostaw do krajów z klimatem tropikalnym mokrym. Zarówno wysoka temperatura, jak i wilgotność powietrza, stanowią warunki sprzyjające rozwojowi pleśni na powierzchni etykiet, powodując zmiany w nadrukach kodów.
Zmiany optyczne kodu kreskowego dotyczą głównie:

• zmian kontrastu (tło, kreski)
– pociemnienie, przebarwienie tła,
– utrata bądź wzrost intensywności barwy kresek
• pojawieniu się przerw w ciągłości kresek
• zmniejszeniu ostrości krawędzi kresek.

Natomiast zmiany wymiarowe kodu to przede wszystkim:
• pocienienie lub pogrubienie kresek.

Powyższe zmiany mogą prowadzić do utraty podstawowych funkcji informacyjnych etykiet logistycznych. Podjęte badania mają na celu określenie wpływu mikroflory powietrza, głównie pleśni Aspergillus niger i Rhizopus nigricans, na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach logistycznych w symulowanych warunkach klimatu tropikalnego mokrego.
Materiał i metody
Materiał do badań stanowiły samoprzylepne etykiety logistyczne wykonane z papieru matowego. Na etykietach znajdowały się trzy rzędy kodów kreskowych EAN/UCC-128 nadrukowane metodą termotransferową. Do zakażenia etykiet wykorzystano pleśnie Aspergillus niger i Rhizopus nigricans. Etykiety zakażone zarodnikami tych pleśni wraz z etykietami nie zakażonymi (próby zerowe), umieszczono w jednym pomieszczeniu, w trzech komorach klimatycznych typu "Mytron". Przez okres 2, 4, 6, 8 tygodni pobierano jednorazowo po 4 sztuki etykiet zakażonych A. niger, zakażonych R. nigricans, oraz nie zakażonych.
Pobrane etykiety poddawano ocenie organoleptycznej w celu określenia zmian widocznych dla oka, a następnie oceniano jakość kodów kreskowych za pomocą weryfikatora stacjonarnego Autoscan II. Ocenie podlegały następujące parametry:

• ogólna możliwość zdekodowania symbolu:
– symbol przeszedł – komunikat: symbol in spac,
– symbol nie przeszedł – komunikat: symbol out spac,
• charakterystyka właściwości optycznych symbolu:
– względnego kontrastu nadruku (PCS),
– odbicia światła od spacji (Rl),
– odbicia światła od kresek (Rd),
• analiza wymiarowa symbolu z wyznaczeniem

Kody kreskowe były weryfikowane przez urządzenie w trzech różnych miejscach nadruku - podczas weryfikacji wstępnej (przed zakażeniem etykiet), jak i podczas weryfikacji po 2, 4, 6 i 8 tyg. przechowywania. Należy stwierdzić, że weryfikacja wstępna wykazała wysoką jakość nadruków wszystkich badanych etykiet.
Warunki badań
1. Klimatyczne warunki badań (jednakowe dla wszystkich badanych etykiet (prób):

• temperatura 38+– 2ºC
• wilgotność względna powietrza 90+– 5%
• oświetlenie sztuczne, włączane sporadycznie.

2. Mikrobiologiczne warunki Badań przedstawiono w tabeli 1. Badanie wykonano metodą sedymentacyjną Kocha przed umieszczeniem zakażonych próbek w komorach klimatycznych oraz w trakcie badań -
po 8 tygodniach przechowywania.
Działanie temperatury 38+-2 °C i wilgotności względnej powietrza 90+-5% nie wpłynęło znacząco na jakość nadruków kodów kreskowych na etykietach. Zmiany procentowe średnich badanych parametrów kodów kreskowych obrazują wykresy 1-2, gdzie spadek bądź wzrost wartości oznaczanego parametru zastąpiony został odpowiednio wartościami, które informują o tym, jaki procent stanowi dana wielkość w stosunku do wartości początkowej (weryfikacji wstępnej wynoszącej 100%).
Analizując zmiany wartości czterech współczynników charakteryzujących jakość nadruków kodów kreskowych można stwierdzić, że największe różnice obserwuje się w 4 tygodniu przechowywania, w zakresie średniej odchyłki szerokości kreski - ABD i współczynnika odbicia światła od spacji - Rl. Widoczne jest tu minimalnie, aczkolwiek największe pogrubienie szerokości kreski wraz z pociemnieniem tła.
Nie można wysunąć jednoznacznych wniosków co do współczynnika Rd, ze względu na jego zmienną tendencję. Natomiast współczynnik PCS zmieniał się w zależności od zmian współczynników Rd i Rl. Kody we wszystkich analizowanych rzędach były czytane przez weryfikator, co świadczy o wysokim kontraście nadruku badanych prób. Również ocena wzrokowa badanych etykiet nie wykazała żadnych zmian w nadrukach kodów kreskowych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka", nr 1/2006.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 październik 2006 12:53
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

Firma UPS uroczyście otworzyła nowe centrum przeładunkowe w Mysłowicach. Większa powierzchnia i zwiększona przepustowość paczek...

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

Pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem w Grupie ORLEN został uruchomiony na niemieckiej stacji...

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj