logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Kłopoty ze zniszczoną paletą

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Trach. Operator wózka bez wyczucia ułożył paletę na naczepie. Już z daleka widać, że równy rząd dotychczas ułożonego ładunku lamie się wyraźnie obok "widlaka". Biegnijmy sprawdzić, co się stało! Uff -
towar nie uległ uszkodzeniu! Na szczęście tylko załamała się paleta. Błyskawicznie "organizujemy" nową paletę, przekładamy towar i... po sprawie. Któż z nas nie przeżył takiej sytuacji. Najważniejsze, że szybko poradziliśmy sobie z problemem i dalszy załadunek przebiegnie sprawnie. A co z tytułową paletą? Jak tylko trafi się jakiś wolny samochód, to kierowca podrzuci ją wraz z kilkoma innymi do domu Pana Józefa (naszego magazyniera), który prozaicznie przeznaczy ją na opał. My pozbywamy się kłopotu i oszczędzamy na wywozie śmiecia, a nasz pracownik będzie miał ciepło w domu.
To, co wydaje się nam oczywiste, nie jest takie proste z punktu widzenia przepisów obowiązującego prawa. Trzeba nam zdać sobie sprawę, iż w chwili gdy nasza paleta uległa zniszczeniu, staliśmy się wytwórcą odpadu i jako wytwórca jesteśmy za ten odpad odpowiedzialni! W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach, odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Zniszczona paleta to z pewnością przedmiot, którego się zamierzamy pozbyć (względnie już pozbywamy). Odesłanie do stworzonego przez ustawodawcę katalogu odpadów ma tu znaczenie drugorzędne. Katalog ten nie tylko systematyzuje odpady wymieniając poszczególne ich grupy (np. - Q4 - substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej), lecz także zamyka ewentualną furtkę tworząc kategorię Q16, do której zaliczamy wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej).
Dlatego też, w wyniku drobnego incydentu na rampie załadowczej, staliśmy się wytwórcą odpadu, a zarazem jego posiadaczem. Pod pojęciem wytwórcy odpadów ustawodawca rozumie każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów. Posiadacz odpadu to każdy, kto faktycznie włada odpadem (wytwórca odpadu, inna osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów. Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Jako wytwórca i posiadacz odpadu jesteśmy zobowiązani do prowadzenia swej działalności zgodnie z określonymi przez ustawodawcę zasadami gospodarowania odpadami.
Wymieńmy kilka z nich. Musimy pamiętać (art. 5 ustawy o odpadach), że każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:
1) zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
2) zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,
3) zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 3/2006.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Prologis buduje spekulacyjny budynek w Prologis Park Prague

Prologis buduje spekulacyjny budynek w Prologis Park Prague

Prologis, globalny lider nieruchomości logistycznych, rozpoczyna budowę spekulacyjnego obiektu dystrybucyjnego o powierzchni 11 720 m...

Nowe technologie zmieniają świat biznesu w Polsce i Europie

Nowe technologie zmieniają świat biznesu w Polsce i Europie

Do 2020 roku na świecie funkcjonować będzie 50 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, 50 razy...

Nowe centrum logistyczne Inforsys umowa z Panattoni

Nowe centrum logistyczne Inforsys  umowa z Panattoni

Inforsys - lider sektora obsługi procesów biznesowych w Polsce - rozbudowuje ofertę w zakresie kompleksowych...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj