logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Uwarunkowania funkcjonalne i techniczne rozwoju transportu intermodalnego

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Tworzenie nowoczesnych struktur logistycznych na potrzeby efektywnego zarządzania procesami gospodarczymi, przez budowę łańcuchów logistycznych i realizację dostaw zgodnie z zasadą Just in Time, jest ściśle związane z reorganizacją systemu transportowego oraz zmianą charakteru działających w nim podmiotów. Transport intermodalny to przewóz towarów w tej samej zintegrowanej jednostce ładunkowej za pomocą różnych środków transportowych, bez potrzeby ich rozformowywania i zmiany. W Europie rozpowszechnił się transport intermodalny pod nazwą transportu kombinowanego, który jest zalecany do przewozu ładunków w ruchu krajowym na odległość 400-500 km, a w ruchu międzynarodowym na odległość 800-1000 km.
W tym rodzaju transportu występuje zjawisko wewnętrznej integracji procesów transportowych, przebiegające na płaszczyznach :
• techniczno-technologicznej (przystosowanie infrastruktury liniowej i punktowej oraz środków transportowych z różnych gałęzi, a także urządzeń przeładunkowych i magazynowych do obsługi tej samej, zunifikowanej jednostki ładunkowej)
• organizacyjnej (specjalistyczne struktury organizacyjne w postaci operatorów zaangażowane w realizację kompleksowych procesów transportowych)
• dokumentacyjnej (jeden dokument transportowy na całą trasę dostawy)
• cenowej (podobne lub takie same zasady kwotowania ceny za przewóz jednostki ładunkowej środkami różnych gałęzi transportu)
• prawnej (jednolity system regulacji i odpowiedzialności).

Najbardziej widoczna jest płaszczyzna integracji technicznej. Nowe technologie przeładunku, związane z tworzeniem nowej infrastruktury centrów logistycznych wskazują jak wiele można jeszcze osiągnąć, aby uzyskać większą płynność i przepustowość korytarza transportowego. Tworzenie w Polsce centrów logistycznych zdolnych do funkcjonowania w systemie logistycznym Europy, wymaga opracowania i wdrażania nowych intermodalnych technologii przeładowczych. Technologia przeładunku warunkuje maszyny i urządzenia przeładunkowe, maszyny przewozowe, zintegrowane jednostki ładunkowe, fronty ładunkowe, wielkość i pojemność placów składowych. Technologia ta wpływa również na ofertę usług transportowych, koszty opracowania ich technologii, itp. Przewozy kombinowane stanowią w Polsce zaledwie 0,2% przewozów ogółem. W krajach UE udział ten wynosi 5 do 15%. Pomimo istnienia różnych technologii przeładunkowych można wyróżnić pewne główne kierunki technologii transportu intermodalnego. Udziały procentowe poszczególnych technik w Polsce i UE przedstawiono na rysunku 1 i 2.

Technika transportu intermodalnego
W odniesieniu do transportu towarów technologie transportu dzielą się na:
- technologie uniwersalne
- technologie zunifikowane
- technologie specjalizowane.
Transport intermodalny, w którym jednostkami ładunkowymi są zintegrowane jednostki ładunkowe zalicza się do technologii zunifikowanych. Szczegółowy podział technologii tej odmiany transportu może dotyczyć:
- kryterium sposobu przeładunku
- kryterium usytuowania urządzenia przeładunkowego
- kryterium rodzaju zintegrowanej jednostki ładunkowej.
Usystematyzowanie technologii transportu i technologii przeładunków ma na celu ułatwienie analizy z punktu przydatności do wykorzystania w określonych warunkach. Zbiór rozwiązań w postaci katalogu, może być inspiracją dla projektantów do poszukiwań nowych, dojrzalszych rozwiązań w tej dziedzinie.

Ze względu na sposób przeładunku wyróżnia się:
- przeładunek poziomy (roll on - roll off)
- przeładunek pionowy (lo - lo)
- przeładunek mieszany (com - ro).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2004.
Ostatnio zmieniany piątek, 09 marzec 2007 10:46
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu…

Nowe wagony dla dywizji kolejowej OT Logistics poszerzą ofertę transportu produktów agro

Grupa Kapitałowa OT Logistics wydzierżawiła nowe wagony typu Tagnpps, które pozwolą spółce na uzupełnienie oferty...

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową…

Polskie MŚP współpracują z firmami logistycznymi, aby wzmacniać działalność eksportową

Wyniki badania, zaprezentowanego przez FedEx Express - spółkę zależną FedEx Corp. i największą na świecie...

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

DSV wyróżnione aż w trzech kategoriach Rankingu firm TSL

W tegorocznym Rankingu firm TSL Grupa DSV uplasowała się w pierwszej dziesiątce największych polskich operatorów...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj