logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Łańcuch dostaw - zagadnienia wybrane

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Określenie "łańcuch dostaw" weszło na scenę biznesu stosunkowo niedawno - jakieś 10 -12 lat temu. Mówi ono o procesie zarządzania koncepcjami i zawiera w sobie nadzieje, że zarządzający dostrzegą istotną wartość w inwestowaniu w bardzo dobrze zaaranżowanym łańcuchu dostaw. 
Łańcuch dostaw jest postrzegany jako określona sekwencja działań, a więc proces lub procesy skupiające się na finalnym odbiorcy, prowadzone zgodnie ze strategią konkurencyjności na rynku, a związane z efektywnym i dynamicznym zarządzaniem przepływami fizycznymi, finansowymi, informacyjnymi oraz wiedzą, które towarzyszą ruchowi produktów i realizacji usług w różnych fazach cyklu ich życia.
Zatem - firmy różnią się swoimi łańcuchami dostaw. Nie ma dwóch takich firm, które posiadałyby identyczne łańcuchy dostaw. Jest to zrozumiałe, gdy przyjmie się, że przedsiębiorstwa funkcjonują w odmiennym otoczeniu, mają inne cele , inne wzorce i co się z tym wiąże - inne aspekty łańcucha dostaw są dla nich istotne. Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze z nich. Jednocześnie trzeba pamiętać, że z biegiem czasu i pod naciskiem konkurencji będą zachodziły zmiany, także w sposobie podejścia do kwestii łańcucha dostaw.

Aspekt funkcjonalny
Jest istotny w przypadku przedsiębiorstw, które tak naprawdę w ogóle nie myślą kategoriami łańcucha dostaw w rozumieniu podanej wyżej definicji. Podstawowym zagadnieniem jest w tym przypadku wyodrębnienie podstawowych funkcji realizowanych w przedsiębiorstwie i późniejsza analiza łańcucha dostaw w kontekście jednej z nich. Niestety, wydaje się, że funkcjonalne podejście do łańcuchów dostaw, aczkolwiek nieracjonalne ze względu na odnoszone korzyści, nie jest zjawiskiem odosobnionym. Większość podejmowanych w tym przypadku inicjatyw ma charakter lokalny (w zakresie pojedynczych funkcji), a jako takie nie mogą one wpływać pozytywnie na rozwój łańcucha dostaw w rozumieniu wyżej podanej definicji: każdy pion funkcjonalny ma swój własny program działania, nadzorowanie powiązań między pionami w przedsiębiorstwie jest trudne, a między przedsiębiorstwami biorącymi udział w danym łańcuchu dostawczym - wręcz niemożliwe.

Aspekt zaopatrzeniowy
Odchodzenie od czysto funkcjonalnego spojrzenia na łańcuch dostaw często powodowane jest chęcią obniżenia kosztów, głównie kosztów materiałowych. Szczególnie jest to widoczne w przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, w których koszty materiałów stanowią największą część kosztów całkowitych. Przedsiębiorstwa usługowe również zaopatrują się w towary i usługi (np. firmy ubezpieczające samochody mają rozległe sieci warsztatów napraw i regulacji pojazdów), zatem koszt materiałów i zewnętrznych usług wpływa tu także na podejmowanie decyzji w sferze zaopatrzenia warunkujących redukcję kosztów. Każdorazowo proces zarządzania kieruje się tam "gdzie są pieniądze", w tym przypadku chodzi o dostawców i proces nabywania. Wynikiem mogą być m.in. rewizja źródeł zaopatrzenia, programy redukcji liczby dostawców, zarządzanie zapasami przez sprzedawcę (vendor - managed inventory, VMI). W efekcie powstają "łańcuchy wiążące firmę" (por. rys. 1) wykraczające swym zasięgiem poza firmę, uwzględniające "partnerstwo" z wybranymi dostawcami i ograniczenie wielkości bazy dostawców. Często jednak, szczególnie w przypadku, gdy nabywający ma przewagę nad dostawcą, partnerstwo to polega na wymuszaniu redukcji cen materiałów, co prowadzi jedynie do alokacji przychodów w łańcuchu dostaw bez widocznych zmian we wpływie takiej formy łańcucha na konkurencyjne możliwości przedsiębiorstw.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2004.
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 12 marzec 2007 14:34
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

Firma UPS uroczyście otworzyła nowe centrum przeładunkowe w Mysłowicach. Większa powierzchnia i zwiększona przepustowość paczek...

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

Pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem w Grupie ORLEN został uruchomiony na niemieckiej stacji...

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj