logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:


A+ A A-

Infrastruktura w przechowywaniu towarów - cz. 2

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)
Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej technologii, z którą wprost związana jest infrastruktura procesów magazynowania. Jednym z jej elementów są urządzenia magazynowe, które - podobnie jak budowle magazynowe - odgrywają ważną rolę w przechowywaniu towarów.

Urządzenia magazynowe
Do urządzeń magazynowych, posiadających wpływ na warunki przechowywania w procesach magazynowania, zaliczyć należy:
• urządzenia do składowania
• urządzenia klimatyzacyjno - wentylacyjne
• urządzenia ochrony przeciwpożarowej
• urządzenia zabezpieczenia.

Urządzenia do składowania. Są to urządzenia, których rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia układanie, opieranie bądź zawieszanie przechowywanych w magazynie towarów. Podział urządzeń do składowania na grupy i typy określony został w normie PN-78/M-78330 Urządzenia gospodarki magazynowej. Urządzenia do składowania. Nazwy, określenia, podział i symbole. Na podstawie cech użytkowych urządzenia do składowania dzieli się na następujące grupy:
• regały
• stojaki
• wieszaki
• podkłady
• zasieki
• urządzenia specjalizowane.
Poszczególne grupy urządzeń na podstawie ich cech użytkowych dzieli się na typy. Schemat ogólnego podziału urządzeń do składowania przedstawiono na rys. 1.

Regały. Regały to urządzenia o budowie przestrzennej wielopoziomowej, przeznaczone do składowania zapasów bezpośrednio na ich elementach konstrukcyjnych lub przy wykorzystaniu urządzeń pomocniczych bezpośrednio na elementach konstrukcyjnych regałów stałych lub przejezdnych. W grupie regałów wyróżnia się następujące typy regałów: stałe, przejezdne i specjalizowane. Regały stałe to urządzenia, których konstrukcyjne podpory nośne, niezwiązane lub związane z podłożem, na którym zostały ustawione, zachowują stałe położenie podczas procesu składowania asortymentów. Schemat podziału regałów stałych pokazano na rysunku 2.

Rozróżnia się regały stałe:
• wolno stojące - montowane niezależnie od konstrukcji budowli magazynowej
• wsporcze (samonośne) - oprócz przeznaczenia do składowania pełnią również funkcję konstrukcji nośnej dla budowli magazynowej (przykład na rysunku 3).
Ze względu na budowę (konstrukcję), regały stałe - zarówno wolno stojące jak i wsporcze - podzielić można na regały stałe:
• ramowe - regały, których budowa charakteryzuje się układem ramowym zmontowanym z powtarzających się elementów
• wspornikowe - regały, których budowa charakteryzuje się układem powtarzających się słupów z ramionami lub podporami wspornikowymi.
Ze względu na miejsce do składowania asortymentów można wyróżnić regały stałe ramowe:
• bezpółkowe, w których jednostki ładunkowe składowane są bezpośrednio na poprzeczkach nośnych będących elementami ramowej konstrukcji urządzenia; na ogół obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (rysunek 4)
• półkowe, w których zapasy układane są na półkach stałych lub wysuwnych, a ich obsługa w zależności od rodzaju i masy ładunków realizowana jest ręcznie lub przy pomocy sprzętu mechanicznego (rysunek 5)
• bezpółkowo - półkowe, w którego pewnej części jednostki ładunkowe składowane są na poprzeczkach nośnych, a w pozostałej na półkach; najczęściej obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego
• przepływowe, w których jednostki ładunkowe przemieszczają się (grawitacyjnie lub w sposób wymuszony) po bieżniach nośnych i na nich odbywa się ich składowanie.

W praktyce regały stałe ramowe bezpółkowe, półkowe oraz bezpółkowo - półkowe mogą występować jako: jednorzędowe jednostronne lub dwustronne, bądź dwurzędowe. Natomiast regały stałe ramowe przepływowe występować mogą jako:
• grawitacyjne, obsługiwane - ręcznie (rysunek 6), - przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (rysunek 7),
• z napędem wymuszonym, obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego, obecnie bardzo rzadko wykorzystywane w praktyce
• z napędem częściowo wymuszonym, obsługiwane przy pomocy urządzeń transportu wewnętrznego (z angielskiego nazywane „push - back”) - rysunek 8.


Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2007.

Ostatnio zmieniany środa, 02 maj 2007 14:36
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

Grupa Raben posadziła już ponad 10 000 drzew

15 października 2016 roku w Stanisławowie k. Pruszcza Gdańskiego pracownicy Grupy Raben posadzili ponad 1500...

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Jaworzno kupuje kolejne 22 bateryjne Solarisy

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Jaworzno oraz polski producent Solaris Bus & Coach podpisały 5 października 2016...

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group umacnia się pod Poznaniem

MLP Group wybuduje nowy park logistyczny w pobliżu Poznania. Będzie to drugie centrum w tej...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj