logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Infrastruktura w przechowywaniu towarów - cz. 5

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W poprzedniej części artykułu omówione zostały urządzenia związane z przemieszczaniem towarów, mające wpływ na ich przechowywanie. W tej części omówione zostaną opakowania, które mają niezmiernie istotny wpływ na przechowywanie zapasów i na procesy realizowane w logistycznych łańcuchach dostaw oraz urządzenia transportu technologicznego, związane z obsługą tych łańcuchów.

Opakowania wpływają na warunki przechowywania w procesach magazynowania surowców, materiałów i wyrobów gotowych, w które te zostały zapakowane – poczynając od jednostkowych, poprzez zbiorcze, a na transportowych kończąc. Od opakowań oczekuje się spełnienia następujących funkcji:
• marketingowych
• ochronnych
• informacyjnych
• logistycznych.

Każda z tych funkcji ma mniejszy lub większy wpływ na warunki przechowywania towaru znajdującego się w jego wnętrzu.
Rolą ochronnych funkcji opakowań jest zabezpieczenie:
• zawartości – przed negatywnym oddziaływaniem różnych czynników pochodzących ze środowiska
• środowiska – przed negatywnym wpływem zawartości opakowania w przypadku jego uszkodzenia
• użytkownika – przed niechcianym lub niewskazanym kontaktem z produktem, jak to obrazowo przedstawiono na rysunku 1.

Z przedstawionych funkcji ochronnych wynikają podstawowe wymagania ochronne, stawiane opakowaniom. I tak, według [1] są to:
• mała wrażliwość na zamiany temperatury
• szczelność
• odporność na korozję
• odporność na przenikanie tłuszczy
• neutralność chemiczna
• trudna zapalność

a także wymagania pochodne związane z transportem i składowaniem:
• stabilność formy
• odporność na uderzenia, rozerwanie i naciski statyczne
• zdolność piętrzenia
• odporność na wstrząsy
• wymiary zezwalające na efektywne wykorzystanie powierzchni i przestrzeni składowania
• możliwość tworzenia jednostek ładunkowych i mechanizacji realizacji procesów transportowo – magazynowych.

Rolą funkcji informacyjnych opakowań jest zwrócenie szczególnej uwagi użytkownikowi na aspekty zachowania jakości oraz bezpieczeństwa. Głównymi celami umieszczania informacji na opakowaniach są:
• przekazanie odpowiednich informacji na temat zawartości opakowania
• zabezpieczenie towarów w opakowaniach przed skutkami nieprawidłowego obchodzenia się z nimi podczas przemieszczania
• ochrona środowiska wraz z użytkownikiem przed negatywnym wpływem zawartości opakowania na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nim
• jednoznaczna identyfikacja przesyłki w poszczególnych ogniwach łańcucha transportowego.

Duże znaczenie dla zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania ma umieszczenie odpowiednich oznaczeń informacyjnych na opakowaniach transportowych z zawartością. Wśród tych oznaczeń wyróżnić należy następujące grupy znaków:
• Znaki zasadnicze – zapewniające identyfikację zawartości, odbiorcy i miejsca przeznaczenia opakowania transportowego
• Znaki informacyjne – informujące personel obsługujący łańcuch dostaw o niektórych cechach zawartości opakowań transportowych, takich jak na przykład masa, wymiary gabarytowe itp.
• Znaki manipulacyjne – wskazujące obsłudze łańcucha dostaw sposób postępowania (obchodzenia się) z opakowaniem wraz z zawartością podczas przemieszczania, przechowywania i transportu.

Wśród tych znaków wyróżnić można znaki związane z warunkami przemieszczania ładunków w opakowaniach transportowych (rysunek 2) oraz z warunkami ich przechowywania (rysunek 3), które w zasadzie dotyczą zawartości (ładunku), ale nie należy również zapominać o opakowaniu. Uszkodzenie opakowania oznacza dla niektórych wyrobów to, że stają się one niepełnowartościowe.
• Znaki niebezpieczeństwa – określające cechy zawartości niebezpiecznej dla ludzi lub otoczenia, wymagającej zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas realizowanych czynności manipulacyjnych oraz poprawnych warunków przechowywania i przemieszczania. Znaki te zostały określone przepisami prawnymi (na przykład wymagania ADR).
Wymagania podstawowe dotyczące znaków, ich umiejscowienia i sposobu wykonania, zaprezentowano szczegółowo w normie. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe. Logistyczne funkcje opakowań związane są ściśle z przedstawionymi funkcjami ochronnymi i informacyjnymi, albowiem z punktu widzenia logistyki dla opakowania i produktu istotne stają się zagadnienia związane z procesami transportowo – magazynowymi, takimi, jak przyjmowanie, składowanie, kompletacja, wydawanie, czy przemieszczanie. Wadliwie zaprojektowane i/lub wykonane opakowania, podobnie jak wadliwie uformowane p.j.ł. (paletowe jednostki ładunkowe), mogą również doprowadzić do zmiany właściwości jakościowych i/lub użytkowych znajdujących się wewnątrz asortymentów. W celu wyeliminowania powstałego zagrożenia, opakowania transportowe z zawartością powinny również być poddane badaniom pozwalających na ustalenie właściwości użytkowych, ponieważ podczas realizacji procesów dystrybucji, w tym magazynowania, poddane są narażeniom, które mogą spowodować ich uszkodzenia. W tej sytuacji bardzo przydatne są polskie normy. Trzeba mieć jednak świadomość, że w myśl obowiązujących przepisów prawnych, wszystkie polskie normy są dokumentami technicznymi nieobowiązkowymi, które mają wspomagać procesy wytwarzania.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2007.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 grudzień 2007 13:12
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rynek magazynowy czekają kolejne rekordy

Rynek magazynowy czekają kolejne rekordy

W Polsce w budowie znajduje się obecnie ponad 1,6 miliona m kw. powierzchni magazynowej i...

Zmiany w przepisach dotyczących eksportu żywności do USA

Zmiany w przepisach dotyczących eksportu żywności do USA

Od maja br. obowiązuje dodatkowa weryfikacja produktów spożywczych wprowadzanych do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych....

Najlepsze europejskie wina na rynkach światowych dzięki UPS

 Najlepsze europejskie wina na rynkach światowych dzięki UPS

UPS rozszerza możliwość wysyłki alkoholu, wina i piwa do konsumentów na całym świecie. Za pomocą...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj