logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Strategie wielkich operatorów logistycznych

  • Kategoria: Logistyka
  • Napisane przez  Bologna Sergio,Bąk Monika [współprac.],Borkowski Przemysław [współprac.]
  • środa, 02, styczeń 2008 11:31
  • Wydrukuj
  • Tekst
  • Email
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwój rynku logistycznego
W ub. r. ukazała się 11 edycja corocznego studium „2006-Third Party Logistics”. Stwierdzono w niej, że połowa z około 370 mld USD całkowitych wydatków logistycznych była w 2005 roku udziałem zewnętrznych firm usługowych. Głównymi czynnikami przemawiającymi za wyborem operatorów oferujących zintegrowane usługi logistyczne (3PL, Third Party Logistics) i za wyborem konkretnego usługodawcy, były cena i jakość, podczas gdy proponowane usługi dodatkowe wydawały się mieć mniejsze znaczenie. Spośród najbardziej znaczących wyzwań, przed którymi stoją współcześni menedżerowie logistyki, najistotniejsza wydaje się kontrola kosztów, następnie dostępność danych i ich precyzja, a dopiero później rozważa się zmiany w wymogach stawianych usługom, zatrzymanie wykwalifikowanego personelu i niezawodność transportu (sprzętowa i usługowa), szybkość przemieszczania i redukcję czasu operacji.

Aby sprostać wyzwaniom rynku, firmy logistyczne inwestują w aktywa, technologię informacyjną (ang. information technology, IT) i wiedzę specjalistyczną. Dzieje się to w warunkach, gdy pierwszym czynnikiem wyboru po stronie konsumenta pozostaje cena. Z tego względu koncentracja operacji i korzyści skali stają się niezbędnym elementem działania. Kluczowym wyzwaniem dla sektora 3PL w przyszłości będzie więc właściwe zarządzanie i innowacyjność. Wzrastająca kompleksowość zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw zmusi dostawców usług, by skupili się w większym stopniu na wprowadzaniu technologii IT. Wydaje się, iż bliska współpraca między podmiotami na rynku logistycznym w takich warunkach jest niezbędna dla prowadzenia biznesu. Jednakże we wspomnianym badaniu "2006-Third Party Logistics" stwierdzono, że większość ankietowanych nie była usatysfakcjonowana poziomem usług IT, dostarczanych przez ich partnerów. Z kolei w corocznym studium "Trendy i strategie w logistyce" (Trends and Strategy in Logistics) opracowanym przez niemieckie stowarzyszenie Bundesvereinigung für Logistik (BVL) stwierdzono, iż 40% przedsiębiorstw nie ma pełnej wiedzy odnośnie swoich kosztów logistycznych. Za główną przyczynę uznaje się brak jednolitego standardu i ciągłe zmiany w konstruowaniu łańcuchów dostaw.

Baza danych kosztów logistycznych Establish Inc./Herbert W. Davis wskazuje na minimalny, 0,1-procentowy wzrost kosztów ogólnych, liczonych jako procent sprzedaży w 2006 roku w stosunku do 2005 roku. Natomiast koszty logistyczne, skalkulowane jako procent sprzedaży, wzrosły z 9 do 9,1% przy średnim wzroście wartości produktu i spadku masy przewozowej. Koszty logistyczne różnią się jednak znacząco pomiędzy różnymi grupami przedsiębiorstw - te związane z logistyką materiałów budowlanych i produktów roślinnych znajdują się na szczycie skali, a te związane z wyrobami farmaceutycznymi i elektronicznymi na dole. Składniki kosztów według bazy danych Herberta W. Davis’a kształtowały się następująco: 50% koszty transportu, 22% koszty środków transportu, 17% koszty składowania, 8% koszty przyjmowania zamówień/zleceń klientów, 3% koszty administracyjne (tablica 1). Koszty logistyczne rosną w odwrotnej proporcji do rozmiarów przedsiębiorstwa. Małe firmy płacą jednostkowo więcej. Po czterech latach ciągłego spadku, obecnie koszty rosną, co wynika przede wszystkim z rosnących cen paliwa i ograniczonych możliwości przewozowych, którymi dysponują przewoźnicy. Wzrost kosztów znajduje pewną kompensację dzięki zmianom w organizacji sieci magazynowych i poprawie funkcji IT. Struktura kosztów wskazuje, że rosnące koszty energii były odpowiedzialne aż za 4,8% wzrostu kosztów. Należy podkreślić, iż od 2000 roku nie było roku, w którym uległby zmniejszeniu cykl obsługi zamówienia (średnio 8 dni dla dostawy natychmiastowej). Warto ponadto wspomnieć o studium niemieckiego BVL pt. Die Top 100 der Logistik - 2006 Edition, które stanowi ważne źródło informacji statystycznych o rozdziale kosztów (tym razem w odniesieniu do rynku niemieckiego): koszty zarządzania sprzętem - 20%, składowanie i operacje magazynowe - 26%, transport - 44%, zarządzanie zleceniami - 5%, planowanie logistyczne i administracja - 5% (tablica 1). Łączne wydatki w Niemczech w 2004 roku wyniosły 170 miliardów euro. Z tej kwoty 79 miliardów stanowiły usługi podlegające outsourcingowi, jest to znacznie mniej niż na rynku amerykańskim, co przypisuje się dużemu udziałowi własnych operacji logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych (Werkslogistikleistungen). W odniesieniu do innego zakresu geograficznego rynku, dane bazy amerykańskiej wskazują iż transport i magazynowanie reprezentują 67% łącznych kosztów podczas gdy dla rynku niemieckiego jest to 70% (obie bazy danych są niemal identyczne mimo, iż baza H. W. Davis’a prezentuje wartości jako procent sprzedaży, BVL jako procent całkowitych wydatków).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany środa, 02 styczeń 2008 11:39
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Port Gdańsk rozpocznie rozbudowę nabrzeży i toru wodnego

Projekt rozbudowy nabrzeży i modernizacji toru wodnego w Porcie Gdańsk jest już oficjalnie na etapie...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj