logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Koszty logistyczne we współczesnej gospodarce - cz. 1

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Koszty logistyczne we współczesnej gospodarce - cz. 2

Problem kosztów logistycznych, jak również różne aspekty zmian jakościowych w obszarze logistyki mające wpływ na wysokość tych kosztów, podnoszone są w opublikowanym w Brukseli 15 lutego 2007 roku przez Europejską Komisję Gospodarczą i Społeczną dokumencie zatytułowanym "Stanowisko EKGiS na temat Europejskiej polityki logistycznej".

Zgodnie z dokumentem, porównanie wydatków logistycznych (łącznie z działalnością transportową) z wielkością produktu krajowego brutto między Europą 15-tu a Ameryką Północną wykazuje, że udział tych kosztów w PKB krajów europejskich wzrósł z 12,2% w roku 1998 do 13,3% w roku 2002. W analogicznym okresie czasu wydatki logistyczne w Ameryce Północnej obniżyły się z 11% do 9,9%. W dokumencie potwierdza się również, że koszty logistyczne w gospodarce nie są rozpoznane w wystarczającym stopniu, a istotne decyzje logistyczne podejmowane są w rezultacie na podstawie niekompletnych, a więc dalekich od doskonałości informacji. Wymaga to wypracowania modeli dla potrzeb wyliczenia realnie ponoszonych kosztów. Koszty logistyczne winny bowiem stanowić jeden z istotnych wskaźników sprawności ekonomicznej przedsiębiorstw.

Gospodarka światowa znajduje się w okresie istotnych zmian. Ostatnia faza globalizacji rozpoczęła się w latach 90. wraz z otwarciem szybko rozwijających się gospodarek Azji na międzynarodową gospodarkę rynkową. Doprowadziło to do istotnej delokalizacji produkcji przemysłowej rozwiniętych krajów - eksporterów wraz z usługami logistycznymi. W Europie dochodzi również do istotnych zmian strukturalnych w produkcji przemysłowej i na rynkach usług logistycznych, które należy tłumaczyć rozszerzeniem UE oraz relatywnie szybkim rozwojem gospodarczym nowych krajów członkowskich. Tutaj również występuje wyraźny trend delokalizacji produkcji do krajów o niskich kosztach pracy. Produkcja przemysłowa będzie rosnąć przede wszystkim na wschodzących rynkach Chin, Indii, Brazylii i Rosji, w mniejszym natomiast tempie w krajach Europy Wschodniej, a więc także w Polsce. Rosną zatem stale nie tylko ilości transportowanych dóbr, ale także odległości przewozu. Kontrola globalnych łańcuchów dostaw staje się czasochłonna i kosztochłonna, podczas gdy centra decyzyjne mogłyby zostać przeniesione do Azji. Ponieważ konkurencja między regionami gospodarczymi świata przybiera na sile, sprawność infrastruktury transportowej staje się coraz ważniejszym czynnikiem zdolności konkurencyjnej. Wzrost produkcji i konsumpcji w krajach Europy Wschodniej wymusza ponadto modernizację infrastruktury transportowej i jej integrację z systemem transportowym Unii Europejskiej. Z punktu widzenia organizacji produkcji przemysłowej oraz usług logistycznych, elementem decydującym o strukturze łańcuchów dostaw jest orientacja na klientów. Łańcuchy dostaw różnią się wzajemnie nie tylko na podstawie różnych właściwości produktów lecz także, a może przede wszystkim, z uwagi na potrzeby i oczekiwania klientów. Integracja systemowa dotyczy nie tylko aspektów technologicznych ale i organizacyjnych oraz jest oparta na wiedzy. Kształtowanie struktury sieci dostaw oparte jest w dużym stopniu na wynalazczości, nie tylko w odniesieniu do przedmiotów przepływu, lecz także procesów i procedur. Z logistycznego punktu widzenia zarządzanie łańcuchami dostaw we współczesnych warunkach rynkowych i nowe modele prowadzenia działalności gospodarczej stanowią, jak wynika z konkluzji cytowanego dokumentu, najważniejsze obszary rozwoju. Należy zatem zakładać, że charakter tych zmian, ich intensywność oraz zakres stosowania wpłyną na poziom kosztów logistycznych w gospodarkach poszczególnych krajów, a w obrębie poszczególnych krajów - w wybranych branżach.

Badania nad wielkością kosztów logistycznych w gospodarce prowadzone są względnie regularnie od wielu lat. Są one jednak obarczone podstawową wadą; stosowane są różne metody rachunku bądź szacowania tych kosztów, co skutkuje znaczącymi różnicami w prezentowanych wynikach. Przykładowo, prezentowane przez M. Christophera i H.Ch. Pfohla wyniki badań uzyskane na początku lat 90. przez różne instytucje i dotyczące udziału kosztów logistycznych w przychodach ze sprzedaży w wybranych krajach Europy i USA - różnią się znacznie. Szczególnie jest to widoczne w przypadku kosztów transportu, gdzie wartości skrajne udziału dla wybranych krajów wynosiły: dla Niemiec 2,10 - 5,81%, dla Wielkiej Brytanii 1,10 - 2,65%, dla Hiszpanii 1,44 - 4,08%, dla Włoch 0,70 - 3,46%. Podobnie jest w przypadku kosztów magazynowania czy utrzymania zapasów, gdzie różnice sięgają 100%. Można to zrozumieć z uwagi na najczęściej ankietowy charakter zbierania danych od różnych przedsiębiorstw. Problem staje się jednak poważniejszy, gdy pojawiają się znaczące różnice w oszacowaniu udziału kosztów logistycznych w produkcie krajowym brutto. Oto w "Wikipedii" (jęz. niem.) pod hasłem "logistyka" czytamy: "udział kosztów logistycznych w całości kosztów jest znaczący. W szczególności dotyczy to kosztów transportu i magazynowania wraz z utrzymaniem zapasów. Koszty logistyczne są zależne od branży gospodarczej, na przykład wysokie koszty logistyczne występują w przemyśle dóbr konsumpcyjnych. Koszty logistyczne są ponadto zależne od poziomu rozwoju gospodarczego krajów. I tak na przykład, udział kosztów logistycznych w produkcie krajowym brutto krajów mniej rozwiniętych wynosi do 20%, w krajach uprzemysłowionych mniej niż 5%".

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 10 styczeń 2013 10:35
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity uruchomiło nowe połączenie międzynarodowe

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń do Czech. Podróżujący między Krakowem a Pragą będą mogli skorzystać...

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

Rozporządzenie GDPR - jak się do niego przygotować?

25 maja 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mieszkańców Unii...

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj