logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Portowe intermodalne centra dystrybucyjno-logistyczne - rozwój i kierunki ewolucji

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Porty morskie jako ośrodki lokalizacji centrów logistycznych
Porty morskie, z racji swych funkcji gospodarczych i charakteru działalności oraz atrakcyjnego usytuowania, zawsze były dogodnym miejscem dla lokalizacji magazynów i składów (w tym wolnocłowych, domów składowych i magazynów celnych, stref wolnocłowych i tranzytowych, a także centrów dystrybucyjnych). Na ich terenie lub w bliskim sąsiedztwie tworzono również w minionych kilku dekadach klastry - głównie o profilu zbliżonym do funkcjonujących tam przemysłów morskich. W ostatnich latach, dzięki między innymi rozwojowi klastrów, stały się one również atrakcyjnymi ośrodkami lokalizacji centrów dystrybucyjno-logistycznych, centrów logistycznych (CL) i distriparków. Spełniały one bowiem większość z kryteriów leżących u podstaw lokalizacji tego typu obiektów, niezbędnych do rozwoju transportu intermodalnego oraz logistycznych koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw w skali globalnej. Globalizacja uruchomiła ponadto samoistny mechanizm rosnącego zapotrzebowania na centra logistyczne, wskazując w naturalny niejako sposób - z racji ponad 90% udziału transportu morskiego w realizacji handlu światowego - na porty morskie, jako idealne wręcz miejsca ich lokalizacji. Proces rozwoju centrów transportowo-logistycznych w sposób schematyczny przedstawiono na rysunku 1.

Centra logistyczne, czy też transportowo-logistyczne, jakie powstały w wyniku długotrwałego procesu przekształceń i przebudowy tradycyjnych magazynów, a następnie centrów dystrybucyjnych (i sukcesywnego dostosowywania ich do wymogów oraz standardów logistycznych, koncepcji i modeli zarządzania przepływem strumieni towarowych, informacyjnych i finansowych), stworzyły nową jakość w sferze obrotu towarowego, prowadząc do wykształcenia logistycznych łańcuchów dostaw oraz rozwoju multimodalnych systemów przewozu. Różnią się zatem od swych poprzedników, posiadając wiele cech i właściwości, których tamte nie miały.

Centra logistyczne, transportowo-logistyczne, to wydzielone miejsca na ściśle określonym obszarze, na przykład portowym, na którym operatorzy prowadzą działalność gospodarczą o charakterze transportowym, logistycznym i innym, wiążącym się z dystrybucją towarów, tak w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Operatorzy ci mogą być zarówno właścicielami, jak i dzierżawcami (najemcami) znajdujących się tam obiektów i urządzeń służących realizacji logistyczno-transportowej funkcji danego centrum. Powinny tam mieć swoje lokalizacje instytucje publiczne - służby celne, graniczne (na przykład w portach), weterynaryjne, sanitarno-epidemiologiczne, itp., ułatwiające działalność wszystkim użytkownikom centrum. Swego rodzaju standardem jest także wymóg dobrego połączenia transportowego centrum za pomocą różnych środków transportu, co sprzyja rozwojowi zintegrowanych multimodalnych centrów logistycznych. Istotą funkcjonowania CL jest też, zgodnie z wymogami konkurencji, konieczność zapewnienia swobodnego dostępu wszystkim podmiotom zainteresowanym prowadzeniem tam działalności i jej rozwoju. Centrum powinno zatem być zarządzane przez jeden podmiot, neutralny względem operatorów, to jest niezaangażowany w prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie. Zazwyczaj preferuje się tworzenie takiego podmiotu na bazie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Wreszcie centrum tego typu musi odpowiadać ustalonym standardom i wymogom jakości (na przykład UE), zarówno w zakresie prowadzonej komercyjnej działalności transportowo-logistycznej, jak też preferowania zrównoważonego rozwoju operacji transportowych. Jeśli tak postrzegamy istotę, charakter i funkcje CL, to do grupy podstawowych czynników ich lokalizacji należy zaliczyć:
- dobre powiązanie z układem obsługiwanych rynków
- bliskość dużego, międzynarodowego węzła transportowego, na przykład portu morskiego, który obsługuje duże ilości towarów importowanych
- dobre powiązania z układem nie zatłoczonej sieci transportowej o najwyższym standardzie (korytarze transportowe), głównie drogowej, ale także kolejowej
- koszty prowadzenia działalności, będące pochodną dzierżawy terenu, wynajmu budynków, urządzeń, zatrudnienia pracowników, itp.

Szczegółowa analiza tych czynników wskazuje, iż w większości przypadków spełniają je duże porty morskie o znaczeniu międzynarodowym, a więc przede wszystkim te największe (zaliczane na przykład w UE do klasy A), które funkcjonują w układzie korytarzy transportowych tworzonych na bazie sieci transeuropejskich oraz w pełni rozwinęły wszystkie swoje funkcje transportowe i dystrybucyjno-handlowe oraz przemysłowe. Porty te doskonale wpisują się bowiem w strategie rynkowe i transportowo-logistyczne dużych eksporterów i importerów oraz sieci dystrybucyjnych, działających w skali regionalnej, kontynentalnej, jak i globalnej. Ich możliwości i zdolności adaptacyjne do wymogów kreowanych, logistycznych strategii i koncepcji oraz potrzeb zarządzania logistycznymi łańcuchami dostaw, przedstawiono w tabeli 1.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2007.

Ostatnio zmieniany czwartek, 20 marzec 2008 13:59
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

FedEx Express uruchomi połączenie Liège - Memphis

FedEx Express uruchomi połączenie Liège - Memphis

Na początku kwietnia br., FedEx Express, największa na świecie firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych i...

Ekol Logistics otwiera spółkę w Słowenii

Ekol Logistics otwiera spółkę w Słowenii

Realizując strategie osiągnięcia pozycji jednego z wiodących operatorów logistycznych w Europie, posiadającego własne zasoby, w...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj