logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ekologistyka: zarządzanie przepływem odpadów medycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wiele podmiotów ochrony zdrowia stosuje już nowoczesne metody zarządzania logistycznego w efekcie stale rosnącej presji kosztów i konkurencji, wymuszającej tworzenie nowych koncepcji dla sprostania coraz to wyższym wymaganiom jakościowym, dotyczącym korzystnego zaopatrzenia jednostek służby zdrowia w środki medyczne oraz usuwania przez nie odpadów medycznych. Praktyka pokazuje, że usuwanie odpadów w niemal wszystkich segmentach służby zdrowia realizowane jest jeszcze w różnych, stosunkowo mało skoordynowanych procesach, co sprawia, że do wykorzystania pozostaje jeszcze duży potencjał racjonalizacji. Ważną rolę w tym działaniu może spełnić ekologistyka.

Pojęcie i istota ekologistyki
Ekologistyka jest pojęciem stosunkowo nowym i odnosi się do koncepcji zarządzania strumieniami materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi informacji. Powyższe stwierdzenie obrazuje rysunek 1.
Ekologistyka zajmuje się przede wszystkim organizowaniem i optymalizowaniem łańcuchów usuwania odpadów, dzięki czemu zapewnia efektywne gospodarowanie tymi odpadami, zgodne z zasadami techniczno - procesowymi i wymogami normatywno - prawnymi ochrony środowiska. Umożliwia ona podejmowanie decyzji techniczno - organizacyjnych minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko procesów występujących w logistycznych łańcuchach dostaw [1]. Terminu ekologistyka używał między innymi prof. Zbigniew Korzeń z Politechniki Wrocławskiej, według którego ekologistyka odpadów jest terminem opisującym zintegrowany system, który:

  • opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi informacji
  • zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów według przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi normowe i prawne ochrony środowiska
  • umożliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszania (minimalizacji) tych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw [2].

Motywy wdrażania ekologistyki odpadów medycznych w placówkach służby zdrowia
W obrębie ekologistyki szczególne miejsce zaczyna przypadać ekologistyce odpadów medycznych, bowiem problematyka ich prawidłowego zbierania, usuwania i unieszkodliwiania stanowi aktualnie jeden z istotnych problemów dostrzeganych przez służby sanitarno - epidemiologiczne i ochrony środowiska. Dotychczasowy stan gospodarki odpadami medycznymi w kraju jest niezadowalający. Często zdarza się, że bez odpowiedniego zabezpieczenia trafiają one na wysypiska odpadów komunalnych. Eksploatowane w szpitalach piece do spalania odpadów medycznych nie posiadają urządzeń odpylających oraz oczyszczania spalin (nieliczne obiekty wyposażone są jedynie w urządzenia odpylające, na przykład cyklony). Poza tym, powszechnie stosuje się spalanie odpadów medycznych w nieprzystosowanych do tego celu szpitalnych kotłowniach. To wszystko powoduje, że odpady medyczne stwarzają coraz większe zagrożenie dla środowiska naturalnego, a główne ryzyko związane z ich powstawaniem wiąże się z możliwością skażenia środowiska patogenami i bakteriami chorobotwórczymi. Problemy ich unieszkodliwiania wiążą się zatem przede wszystkim z koniecznością przeciwdziałania skażeniom biologicznym (epidemiologicznym) potencjalnie przez nie wywoływanym.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2008.

 
Ostatnio zmieniany środa, 19 grudzień 2012 13:06

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe badanie Della i Intela wskazuje najważniejsze trendy technologiczne, które…

Nowe badanie Della i Intela wskazuje najważniejsze trendy technologiczne, które kształtują miejsca pracy

Firma Dell zaprezentowała wyniki badania Future Workforce Study, przeprowadzonego w Europie i RPA na zlecenie...

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Dostawca usług logistycznych DHL wydał swój najnowszy Raport dotyczący trendów DHL - Technologia druku 3D...

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

2 grudnia w kilkunastu miastach w całej Polsce odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej....

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj