logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Odbiór tak zwanych regałów mobilnych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dla przypomnienia: zgodnie z polskim prawem - w szczególności Kodeksem Pracy - na pracodawcy leży obowiązek przekazania swoim pracownikom bezpiecznego narzędzia pracy. Poniżej opiszę dodatkowe wymagania (poza opisanymi w poprzednim artykule dotyczącym odbioru regałów) odnoszące się do regałów przejezdnych torowych napędzanych.

Szczególnym rodzajem urządzenia, stosowanego w niektórych magazynach, są regały magazynowe przejezdne torowe napędzane, zwane przez niektórych dostawców - niezgodnie z wymaganiami słownictwa - regałami mobilnymi. Najważniejszym słowem, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy dla tego typu urządzeniami, jest słowo "napędzane”. Oznacza ono, że urządzenie posiada napęd inny, niż mięśnie ludzkie. A skoro tak, to podstawowym wymaganiem dla takich urządzeń na terenie Unii Europejskiej jest Dyrektywa 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 czerwca 1998 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich, dotyczącego maszyn. Dyrektywa przenoszona jest do prawodawstwa polskiego przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. 2005.259.2170). Już nie Polska Norma, ale Rozporządzenie Ministra Gospodarki wyznacza standardy bezpieczeństwa urządzeń, jakim są regały przejezdne torowe napędzane. Podstawowe przesłanki dla nie odebrania od dostawcy takich regałów, to brak głównej - odnoszącej się do całego systemu regałów (gdyż zwykle regały torowe sprzedawane są w zespołach tworzących system) - tabliczki znamionowej z "nazwą i adresem producenta, oznakowaniem CE, oznakowaniem serii lub typu maszyny, numerem fabrycznym (jeżeli stosuje się numer fabryczny) oraz rokiem budowy maszyny”. Do maszyny powinna być dołączona deklaracja zgodności WE. Deklaracja musi spełniać wymagania paragrafu 119 Rozporządzenia i "powinna zawierać:
1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela wraz z nazwą i adresem producenta, z upoważnienia którego on działa,
2) opis maszyny: nazwę firmową, typ, numer fabryczny - jeżeli maszyna ma taki numer,
3) wyszczególnienie aktów prawnych, których wymagania spełnia maszyna,
4) jeżeli ma to zastosowanie:
a) nazwę i adres jednostki notyfikowanej oraz numer certyfikatu badania typu WE, o którym mowa w § 122 ust. 2, wydanego przez tę jednostkę,
b) nazwę i adres jednostki notyfikowanej, do której przesłano dokumentację, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2 lit. a,
c) nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która dokonała weryfikacji, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2 lit. b,
d) wyszczególnienie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informację o zastosowanych krajowych normach i specyfikacjach technicznych, innych niż normy zharmonizowane,
5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.”

Bez powyższego oznakowania i poprawnie sporządzonej deklaracji zgodności WE nie należy podpisywać dokumentów przyjmujących do eksploatacji urządzenie, jakim są regały przejezdne torowe napędzane. Zwykle maszyny posiadają elementy bezpieczeństwa. Takie elementy posiadają także regały przejezdne torowe napędzane. Są to na przykład wyłączniki awaryjne, bramki światłoczułe mające wyłączać urządzenie z ruchu w przypadku stworzenia zagrożenia, itp. Deklaracja zgodności, "dotycząca elementów bezpieczeństwa, powinna zawierać następujące informacje:
1) nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela,
2) opis elementu bezpieczeństwa: nazwę firmową, typ, numer fabryczny, jeżeli element bezpieczeństwa numer taki posiada,
3) funkcję bezpieczeństwa pełnioną przez element bezpieczeństwa, jeżeli nie wynika ona z opisu elementu,
4) jeżeli ma to zastosowanie:
a) nazwę i adres jednostki notyfikowanej oraz numer certyfikatu badania typu WE, o którym mowa w § 122 ust. 2, wydanego przez tę jednostkę,
b) nazwę i adres jednostki notyfikowanej, do której przesłano dokumentację, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2 lit. a,
c) nazwę i adres jednostki notyfikowanej, która dokonała weryfikacji, o której mowa w § 120 ust. 2 pkt 2 lit. b,
d) powołanie zastosowanych norm zharmonizowanych,
e) informacje o zastosowanych krajowych normach i specyfikacjach technicznych innych, niż normy zharmonizowane,
5) imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela.”

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 5/2008.

 
Ostatnio zmieniany środa, 03 październik 2012 09:26

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Zmiany w opodatkowaniu nieruchomości po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym

Przedsiębiorstwa posiadające na swoim terenie elementy infrastruktury kolejowej powinny przyjrzeć się ich opodatkowaniu. Zmiany mogą...

Jubileuszowa edycja raportu Transport Market Monitor

Jubileuszowa edycja raportu Transport Market Monitor

Transporeon i Capgemini Consulting opublikowały kolejną, już trzydziestą edycję kwartalnego raportu Transport Market Monitor. Celem analizy...

Nowy obowiązek dla firm - raportowanie pozafinansowe. Sprawdź, co czeka…

Nowy obowiązek dla firm - raportowanie pozafinansowe. Sprawdź, co czeka polskie przedsiębiorstwa

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility) stała się w ostatnich latach coraz powszechniejszym...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj