logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ekologistyka stałych odpadów komunalnych

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Przełom XX i XXI wieku to okres niezwykle intensywnych przemian w różnych dziedzinach życia. Wśród tych przemian, obok politycznych i społecznych, poczesne miejsce zajmują przemiany w życiu gospodarczym. W tej dziedzinie obserwuje się niemal wszędzie intensywny wzrost o charakterze wykładniczym.

Wykładniczo rośnie ilość ludzi na świecie – w okresie półwiecza wzrosła trzykrotnie (!), towarzyszy temu wykładniczy wzrost produkcji, handlu i konsumpcji oraz powiązanych z nimi licznych zjawisk o charakterze gospodarczym. Może to być - i niewątpliwie jest dla wielu - przede wszystkim powodem do zadowolenia i dumy, każe jednakże spojrzeć i na odwrotną stronę medalu. W tej materii coraz bardziej stanowczo odzywają się zaniepokojone głosy ekologów. Szybko wzrastające produkcja, handel i konsumpcja już na wejściu wywołują duże zaniepokojenie nadmiernym wyczerpywaniem się rozpoznanych dotychczas zasobów surowcowych, a szczególnie surowców nieodnawialnych oraz nośników energii, na wyjściu zaś bardzo szybkim wzrostem różnego rodzaju odpadów, stwarzających coraz trudniejsze do rozwiązywania problemy. Powstawaniu i gromadzeniu się odpadów towarzyszy skażenie wód, atmosfery i gleby. Wszystko to zagraża w coraz większym stopniu bytowaniu ludzi i nie tylko ludzi na naszej planecie. Zagrożone są całe ekosystemy. Potrzeba ochrony środowiska została dostrzeżona może zbyt późno, ale może też właśnie dlatego działania zapobiegawcze wykazuję tak wielką dynamikę i podejmowane są na różnych szczeblach decydowania i zarządzania. Szczególnie duże natężenie podejmowanych działań obserwuje się od drugiej polowy przedostatniej dekady ubiegłego stulecia. W pewnym stopniu punktem zwrotnym w podchodzeniu do tych zagadnień była wielka międzynarodowa konferencja w Rio de Janeiro, nazwana "Szczytem Ziemi". Podczas jej trwania zwrócono między innymi uwagę na konieczność przestrzegania zasad "zrównoważonego rozwoju", albo inaczej "ekorozwoju" (Sustainable development) i wytyczono drogi dla realizacji tych zasad.

Drogi racjonalizacji postępowania w przedstawionej wyżej dziedzinie winny uwzględniać zarówno postulaty ekologii, jak i zasady logistyki w planowaniu, organizowaniu i realizacji niezbędnych działań. Zachodzi tu zatem potrzeba wzajemnego wiązania ekologii i logistyki w dziele ochrony środowiska naturalnego człowieka. I tak doszło do wyodrębnienia się ekologistyki jako subdyscypliny w odniesieniu zarówno do ekologii jak i logistyki, subdyscypliny naukowej, a także dziedziny działalności praktycznej, ukierunkowanej przede wszystkim na racjonalne zagospodarowywanie odpadów. Przyjmujące się od kilku lat w Polsce pojecie "ekologistyka" określane jest w języku angielskim mianem "Eco-logistics", a w języku niemieckim mianem "Entsorgungslogistik". Nie są to pojęcia jedno-, ale bliskoznaczne. W języku niemieckim chodzi tu przede wszystkim o logistykę usuwania odpadów, podczas gdy w przyjętym w Polsce pojęciu "ekologistyka" mieści się również recykling, spalanie, kompostowanie, składowanie na wysypiskach oraz przestrzeganie związanych z tym problemem obowiązujących przepisów prawnych. Celem ekologistyki jest poszukiwanie i realizowanie optymalnych rozwiązań technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych usuwania i utylizacji odpadów z wykorzystaniem nowoczesnych metod ich zagospodarowywania jako surowców wtórnych, źródła energii lub w innej formie.

Z. Korzeń definiuje ekologistykę jako zintegrowany system, który: opiera się na koncepcji zarządzania recyrkulacyjnymi przepływami strumieni materiałów odpadowych w gospodarce oraz przepływami sprzężonych z nimi informacji, zapewnia gotowość i zdolność efektywnego gromadzenia, segregacji, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania odpadów wg przyjętych zasad technicznych i procesowych, spełniających wymogi normowe i prawne ochrony środowiska, umożliwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszania tych negatywnych skutków oddziaływania na środowisko, które towarzyszą realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych w logistycznych łańcuchach dostaw. Całościowe i systemowe myślenie w kategoriach ekologistycznych, obok elementów techniczno-procesowych i organizacyjno-informacyjnych musi uwzględniać również aspekty ekonomiczne. Wśród ogromnej ilości różnego rodzaju odpadów, przedmiotem szczególnego zainteresowania ekologistyki są przede wszystkim odpady komunalne, czyli odpady powstające w miejscu bytowania człowieka, a więc w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności. Do odpadów komunalnych nie wlicza się odpadów niebezpiecznych, które ze względu na swoje pochodzenie i właściwości stanowią szczególne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla ekosystemu i dlatego w stosunku do nich obowiązują specjalne regulacje prawne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2002.

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 27 wrzesień 2012 10:18
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj