logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Infrastruktura magazynowa w logistyce

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Zmiany ustrojowe zachodzące w kraju pod koniec XX wieku i późniejszy akces Polski do Unii Europejskiej wpłynął korzystnie na rozwój gospodarki i jej umiędzynarodowienie. Krajowy rynek gospodarczy został szeroko otwarty i szybko dąży do wkomponowania się na wspólnym rynku unijnym. W tych nader sprzyjających warunkach rozpoczął się również szybki rozwój polskiej logistyki, dziedziny która według Europejskiego Stowarzyszenia Logistycznego (ELA) definiowana jest jako: „Zarządzanie procesami przemieszczania dóbr i/lub osób oraz działaniami wspomagającymi te procesy w systemach, w których one zachodzą”. Wszystkie procesy, zachodzące w logistyce przedsiębiorstw, w łańcuchach dostaw oraz sieciach logistycznych danego kraju, są ze sobą ściśle powiązane w wyniku eksploatacji istniejącej na jego obszarze infrastruktury logistycznej. Niezależnie od kryteriów klasyfikacji tej infrastruktury, jednym z ważniejszych jej ogniw jest infrastruktura magazynowa.

W wydawanym cyklicznie przez Instytut Logistyki i Magazynowania Raporcie o stanie logistyki w Polsce wykazano jednoznacznie, że infrastruktura magazynowa gwałtownie się rozwija. Na terenie naszego kraju umiejscowiono wiele inwestycji, związanych z budową nowoczesnych obiektów magazynowych. Przyrost nowych powierzchni magazynowych w Polsce w latach 2004 - 2007 przedstawiono na rysunku 1. Widać wyraźnie, że w kolejnych latach następował wyraźny przyrost nowoczesnych powierzchni magazynowych, a to oznacza, iż zapotrzebowanie stale rosło.
Trzeba jednak zauważyć, że ich rozmieszczenie na terenie kraju było zróżnicowane w poszczególnych województwach. W tabeli 1 zestawiono wielkości nowych powierzchni magazynowych według inwestorów w 2007 roku.
Z analiz przeprowadzonych przez firmę Cushman&Wakefield Polska, rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych rozwija się w Polsce szybciej, niż w innych krajach Europy Środkowowschodniej. Koniunktura wzrostowa na koniec roku 2007 nadal się utrzymywała, co zobrazowano na rysunku 2. Obserwowana w 2008 roku recesja na rynku gospodarczym z pewnością spowodowała także zahamowanie inwestycji w budownictwie, ale nie tak mocno, by ograniczyć całkowicie przyrost nowych powierzchni magazynowych. Należy domniemywać, że rozpoczęte inwestycje były i są kontynuowane.
Obserwując oddawane do użytku nowoczesne obiekty magazynowe można zauważyć, że charakteryzują się one podobnymi standardami. Są to głównie obiekty parterowe (fot. 1), przystosowane z jednej strony do obsługi przeładunkowej środków transportu drogowego, a z drugiej do wysokiego składowania. Na ogół posiadają moduły magazynowe o zróżnicowanej wielkości ze stanowiskami przeładunkowymi (fot. 2) z bramami segmentowymi, wyposażonymi w mostki ładunkowe napędzane oraz kurtyny uszczelniające. Obiekty mają zapewniony dostęp do wszelkich mediów, posiadają klimatyzację pozwalającą na dostosowanie warunków mikroklimatycznych do potrzeb magazynowanych asortymentów, sieć komputerową oraz system monitoringu. Z premedytacją nie wspomniałem o telefonii oraz Internecie, albowiem dostęp do nich nie nastręcza obecnie żadnego problemu, co umożliwia łączność bezprzewodowa. W Polsce mało jest już miejsc pozbawionych zasięgu w zakresie telekomunikacji.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany wtorek, 11 wrzesień 2012 11:00

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Reaktywowane PUTy znowu naprawiają tabor PKP CARGO

Przeznaczone do likwidacji przez poprzedni Zarząd PKP CARGO punkty utrzymania taboru (PUT) w Południowym Zakładzie...

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego…

Kuehne + Nagel kontynuuje rozwój platformy logistycznej dla sektora farmaceutycznego i opieki zdrowotnej

W całym zakresie działalności i w każdym regionie na świecie Kuehne + Nagel skupia się...

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Pociągiem PKP Intercity na Wielkanoc

Osoby, które podczas wielkanocnych wyjazdów postawią na podróż pociągiem PKP Intercity, już teraz powinni zaplanować...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj