logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Bezpieczne łańcuchy dostaw

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości dostarczanych klientowi, a kluczem do jej osiągnięcia stal się system śledzenia zarówno drogi przepływu produktu, jak i warunków realizacji tego przepływu w pełnym łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za produkt wymaga, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej nieprawidłowości produkt był możliwie szybko wycofany z rynku oraz od wszystkich partnerów w łańcuchu dostaw.

Przedsiębiorstwa dość szybko zauważyły, że gwarancję bezpieczeństwa i jakości produktu oraz jego śledzenie w całym łańcuchu dostaw (w zaopatrzeniu, produkcji, transporcie, magazynowaniu, w sieci dystrybucji i sprzedaży) mogą skutecznie wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej, a ponoszone koszty i nakłady inwestycyjne na system traceability zamienić na sukces rynkowy. Śledzenie pochodzenia produktów wynika także z potrzeby dostosowania działalności przedsiębiorstwa do przepisów prawa (na przykład w przypadku produktów żywnościowych potrzeba dostosowania do wymagań Prawa Żywnościowego UE, obowiązujących od 1 stycznia 2005 roku).

Wiele stwierdzonych na rynku przypadków zagrożenia bezpieczeństwa (na przykład pomylone opakowania lekarstw zagrażające życiu pacjentów, nieszczelne termofory zagrażające poparzeniem noworodków, zabrudzenia mechaniczne czy dioxyny w produktach żywnościowych wywołujące zatrucia) powoduje, że klient zwraca uwagę na produkt, producenta, składniki produktu, informacje o technologii i warunkach produkcji dołączone do produktu, a także wybiera bezpieczne miejsce zakupu produktu. Partnerzy w łańcuchu dostaw dobierają dostawców, operatorów logistycznych, przewoźników, sieci sprzedaży, wymagając przy tym gwarancji (na przykład świadectw jakości, certyfikatów określonych norm branżowych, okresowych raportów kontroli) w procesach produkcji, magazynowania, transportu, sprzedaży. Wszystko po to, aby dostarczyć na rynek bezpieczny produkt i skutecznie egzekwować jakość w łańcuchu dostaw, a poprzez to dbać o wizerunek produktu i producenta oraz zaufanie klientów i wzrost przychodu ze sprzedaży. Istotnym celem jest także zmniejszenie ryzyka poniesienia kosztów wycofania produktu (reverse logistics) oraz spełnienie wymagań przepisów prawa.

Budowanie marki "bezpiecznego produktu" oraz zaufania zarówno klienta, jak i partnerów w łańcuchu dostaw, wywołało burzliwe poszukiwanie sposobów i narzędzi umożliwiających systemowe lokalizowanie i śledzenie produktów w pełnym łańcuchu dostaw (ogólnie nazywany mianem traceability) oraz natychmiastowe reagowanie w przypadku wykrytych nieprawidłowości i wycofanie produktu ze wszystkich miejsc na rynku i w łańcuchach dostaw do rynku.

Bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw
Pojęcie pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo konsumenta i jakość produktu, dostarczanego w globalnych łańcuchach dostaw, jest dość złożone i obejmuje między innymi:
• identyfikację wszystkich składników produktu (na przykład zawartość metali, dioxyn, pestycydów, antybiotyków) oraz gwarancję prawdziwości tych informacji (brak możliwości wprowadzenia innych składników po zakończeniu procesu produkcji i zapakowaniu produktu) - a tym samym ochronę konsumenta przed bioterroryzmem
• gwarancję odpowiedniej jakości procesów produkcji, transportu czy magazynowania, dla stosowanej technologii produkcji i parametrów jakości produktu (certyfikowanych w różnych krajach świata systemami lub normami jakości - na przykład ISO, HACCP, BRC, IFS, SQF)
• wykluczenie możliwości sfałszowania produktu - polegające na niezawodnym, jednoznacznym i niezaprzeczalnym identyfikowaniu i kontrolowaniu każdego odcinka przepływu materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych oraz składowania zapasów w łańcuchu dostaw
• możliwość szybkiej lokalizacji produktu na rynku i w łańcuchu dostaw oraz selekcji grup produktów pochodzących z tej samej partii / serii produkcyjnej lub partii dostawy
• zagwarantowanie natychmiastowego wycofania z rynku i wszystkich lokalizacji w łańcuchu dostaw produktów, zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowiu.

Śledzenie produktów
Śledzenie produktów w globalnych łańcuchach dostaw wymaga powiązania danych wewnętrznych (na przykład numer seryjny produktu, numer partii produkcyjnej, data produkcji - internal traceability) i danych zewnętrznych (na przykład numer lokalizacji podmiotu, numer jednostki logistycznej - external traceability). Schemat śledzenia produktu w łańcuchu dostaw przedstawiono na rysunku 1.
W badanych przedsiębiorstwach do śledzenia produktów w łańcuchach zewnętrznych wykorzystywany jest głównie standard GS1 (w ponad 90% przedsiębiorstw):
• numer GTIN (Global Trade Item Number) do identyfikacji produktu oraz numer SSCC (Serial Shipping Container Code), do identyfikacji jednostki logistycznej,
• numer GLN (Global Location Number) do identyfikacji - od kogo otrzymano lub do kogo wysłano produkt.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 wrzesień 2012 11:22

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podpisały umowę dotyczącą dzierżawy nieruchomości...

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego firmy Żabka...

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w…

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce

Fundacja GS1 Polska serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym szkoleniu, którego celem jest przekazanie wiedzy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj