logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Bezpieczeństwo pracy istotnym elementem ciągłości realizacji procesu

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Na każdym etapie działalności gospodarczej mamy obecnie do czynienia z logistyką. Skuteczna realizacja procesów w logistyce - tak dystrybucji (dostaw), jak i produkcji - ściśle wiąże się z utrzymaniem oraz zachowaniem ich ciągłości. Wiele elementów ma wpływ na zachowanie ciągłości realizowanych procesów. Do jednego z najbardziej istotnych elementów zaliczyć należy bezpieczeństwo pracy. Zachowanie prawidłowych warunków pracy wymaga od uczestników procesów maksymalnego ograniczenia zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas ich realizacji. Zagrożenia mogące zakłócić realizowane procesy występują:
• podczas przemieszczania ładunków przez środki transportu dalekiego pomiędzy kolejnymi miejscami przeładunku i składowania zapasów
• w miejscach magazynowania zapasów.

Niniejszy artykuł poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa pracy dla zachowania ciągłości procesów logistycznych, a właściwie zagrożeniom mogącym wystąpić podczas ich realizacji w miejscach magazynowania zapasów, a które mogą zakłócić przebieg tych procesów. Grupy zagrożeń zdefiniowane dla źródeł ich powstawania, w odniesieniu ogniwa procesów magazynowania, przedstawiono na rysunku 1.

Elementami realizowanych procesów, bezpośrednio stwarzającymi zagrożenia, są
• obiekty magazynowe
• urządzenia magazynowe
• środki transportu zewnętrznego i wewnętrznego
• przemieszczane i składowane zapasy
• człowiek.

Każdy z elementów procesu stwarza z racji swojej konstrukcji i ruchu szeroką gamę zagrożeń bezpieczeństwa pracy, które potęgowane są w wyniku dynamicznej i ciągłej zmiany położeń względem siebie niektórych z tych elementów. Zagrożenia te zidentyfikować można podczas:
• manewrowania środkami transportu
• realizacji czynności przeładunkowych
• wykonywania czynności manipulacyjnych związanych z przyjęciem i wydaniem zapasów
• składowania zapasów
• prowadzenia prac kompletacyjnych
• wykonywania czynności pomocniczych.

Zachowanie ciągłości prac realizowanych podczas manewrowania środkami transportu zakłócić mogą następujące zagrożenia:
• kolizja dwóch środków transportu zewnętrznego (dalekiego)
• kolizja środka transportu zewnętrznego ze środkiem transportu wewnętrznego
• potrącenie, przejechanie lub przygniecenie człowieka przez środek transportu zewnętrznego lub wewnętrznego
• upadek człowieka ze środka transportu zewnętrznego lub wewnętrznego
• upadek człowieka ze stanowiska przeładunkowego
• upadek ładunku ze skrzyni środka transportu dalekiego
• przetoczenie się pojazdu niewłaściwie zabezpieczonego na czas postoju itp.

Podczas realizacji czynności przeładunkowych zidentyfikować można następujące zagrożenia:
• przygniecenie człowieka środkiem transportu dalekiego
• uszkodzenie kończyn górnych przy otwieraniu skrzyń ładunkowych środków transportowych
• przygniecenie człowieka ładunkiem podczas otwierania skrzyni ładunkowej środka transportu zewnętrznego
• przygniecenie człowieka ładunkiem spadającym ze środka transportu wewnętrznego
• uszkodzenie ciała na skutek upadku ze stanowiska przeładunkowego bez lub wraz z kierowanym pojazdem
• uszkodzenia kończyn ostrymi krawędziami opakowań lub towarów
• uszkodzenie kończyn dolnych na skutek uszkodzenia opakowań i rozsypania się towarów
• uszkodzenia ciała lub wzroku na skutek manipulowania zapasami w nieszczelnych opakowaniach lub uszkodzenia opakowań podczas manipulowania
• uszkodzenie kończyn dolnych na skutek przesunięcia się niewłaściwie ustawionego mostka ładunkowego lub niewłaściwie zabezpieczonego pojazdu
• przygniecenie człowieka ładunkiem przy ręcznym wykonywaniu czynności przeładunkowych
• uszkodzenie ciała na skutek potknięcia się lub poślizgnięcia się
• uszkodzenie ciała lub układu kostnego na skutek niewłaściwego sposobu dźwigania ładunków
• uszkodzenie ciała lub wzroku podczas przeładunku towarów pylistych i/lub żrących na skutek niestosowania odpowiednich ochron osobistych.

Realizację ciągłości wykonywania czynności manipulacyjnych związanych z przyjęciem i wydaniem zapasów oraz prac kompletacyjnych zakłócić mogą zagrożenia takie, jak:
• uszkodzenie kończyn, zwłaszcza górnych, ostrymi krawędziami wyrobów lub opakowań przy przemieszczaniu zapasów (liczenie, ważenie itp.)
• uszkodzenie ciała lub wzroku na skutek manipulowania zapasami w nieszczelnych opakowaniach lub ich uszkodzenia oraz na skutek manipulacji ładunkami niezgodnie z oznakowaniem umieszczonym na opakowaniu
• przygniecenie kończyn dolnych na skutek upadku kontrolowanych ładunków
• uszkodzenie ciała lub układu kostnego na skutek niewłaściwego dźwigania ładunków
• uszkodzenie kończyn górnych na skutek nieprawidłowego manipulowania ładunkiem stawianym lub pobieranym z przenośnika mechanicznego
• uszkodzenie ciała lub wzroku podczas przeładunku towarów pylistych i/lub żrących na skutek niestosowania odpowiednich ochron osobistych
• uszkodzenia ciała na skutek upadku z eksploatowanych urządzeń (wózki, drabiny, pomosty, podesty itp.)
• kolizja środka transportu wewnętrznego z urządzeniem do składowania.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 18 maj 2012 12:01

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podpisały umowę dotyczącą dzierżawy nieruchomości...

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego firmy Żabka...

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w…

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce

Fundacja GS1 Polska serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym szkoleniu, którego celem jest przekazanie wiedzy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj