logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wprowadzenie do systemów logistycznych gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach hutniczych

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Logistyka odpadów polega na tworzeniu łańcuchów logistycznych łączących miejsca wytwarzania odpadów z miejscami ich utylizacji lub przerobu i powtórnego zagospodarowywania. Proces ten powinien przebiegać w sposób uporządkowany i kompleksowy. Dlatego też przedsiębiorstwa przystępują do tworzenia systemów logistycznych, ułatwiających racjonalne gospodarowanie odpadami. Poszczególne elementy (podsystemy) muszą być odpowiednio uporządkowane i współpracować ze sobą w procesie realizacji celu, jakim jest zapobieganie i minimalizacja odpadów, aby osiągnąć zjawisko synergii, to jest wzmocnienia efektów działań w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Potocznie można przyjąć, że system umożliwia systematyczne wykonywanie czegoś. W przypadku systemów logistycznych stosowanych w gospodarce odpadami, wyróżnia się między innymi podsystem utylizacji odpadów (segregowanie, przemieszczanie, składowanie, przetwarzanie, udostępnianie surowców wtórnych) i powtórnego ich zagospodarowania (wewnątrz przedsiębiorstwa lub przez inne podmioty gospodarcze). Systemy logistyczne stosowane w gospodarce odpadami oparte są na modelach dynamicznych ochrony środowiska (przede wszystkim mają zapobiegać negatywnym oddziaływaniom przedsiębiorstwa na środowisko). Niniejszy artykuł stanowi jedynie wprowadzenie do systemowego podejścia w zakresie gospodarowania odpadami. Jako studium przypadku posłużyło przedsiębiorstwo hutnicze.

Procedura minimalizacji odpadów w logistycznym systemie gospodarki odpadami
W ciągu ostatnich kilku lat, dzięki dostosowywaniu się przedsiębiorstw sektora hutniczego do norm środowiskowych, osiągnięto znaczny postęp w ochronie środowiska. Zbiór procesów zorientowanych na osiągnięcie zaplanowanych celów, to jest zapobieganie lub/i minimalizacja odpadów u źródła, określa się mianem systemu gospodarki odpadami. Logistyczne podejście pozwala na uporządkowanie przebiegu poszczególnych procesów, usprawnienie zarządzania i zwiększenie efektów ekologicznych oraz ekonomicznych poszczególnych działań. Nawet bardzo prosty odpad (złom stalowy) wymaga wielu czynności umożliwiających ponowne jego wykorzystanie (transport, magazynowanie, segregacja, czyszczenie). Poszczególnym czynnościom rzeczowym towarzyszą procesy informacyjno - decyzyjne.
Cechą charakterystyczną myślenia systemowego w gospodarce odpadami jest kompleksowy sposób rozpatrywania zagadnienia oraz objaśnienie roli poszczególnych elementów systemu (podsystemów) i relacji zachodzących między nimi. Ujęcie systemowe wymaga zatem myślenia całościowego o problemie, jakim jest wytwarzanie, utylizacja i zagospodarowywanie odpadów. W podejściu systemowym wskazuje się na integralność problemów ekologicznych, technologicznych, ekonomicznych, a nawet społecznych (kwestia świadomości ekologicznej). Logistyczny system gospodarki odpadami jest podsystemem logistycznym całego przedsiębiorstwa. Zachodzą zatem interakcje pomiędzy gospodarką odpadami a zaopatrzeniem, produkcją i zbytem wyrobów.
U podstaw opracowania logistycznego systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie hutniczym leży analiza przebiegu całego procesu produkcyjnego (strumienie wejścia, przetwarzanie, strumienie wyjścia). Analiza pozwala zidentyfikować miejsca, kategorie, ilość odpadów i ich wpływ na środowisko. Wyniki analizy służą do opracowania założeń systemu gospodarki odpadami w ujęciu funkcjonalnym, instrumentalnym i instytucjonalnym. Wymiar funkcjonalny pozwala na umiejscowienie gospodarki odpadami jako kompleksu działań w obszarze całej działalności przedsiębiorstwa. Tym samym uznaje się, że jedną z funkcji przedsiębiorstwa hutniczego jest racjonalne wykorzystanie i unieszkodliwianie odpadów. Kolejnym założeniem systemu jest podejście instrumentalne. W systemie stosowane są instrumenty planowania, sterowania i kontroli. Następna grupa konsekwencji podejścia systemowego wynika z umiejscowienia logistycznego systemu gospodarki odpadami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. System wymaga wskazania komórek odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami. Opracowany system gospodarki odpadami w ujęciu logistycznym wykazuje zwiększoną liczbę interakcji z otoczeniem (współpraca z firmami zewnętrznymi zajmującymi się utylizacją i powtórnym zagospodarowanie odpadów) oraz rosnącą złożoność strukturalną (systemy logistyczne dostawców, odbiorców zintegrowane z logistycznym systemem przedsiębiorstwa).
Przydatnym narzędziem dla przedsiębiorstw hutniczych w racjonalnej gospodarce odpadami jest procedura minimalizacji odpadów (Waste Minimization Assessment WMA). Jak sama nazwa wskazuje, jej założeniem jest zmniejszenie ilości odpadów w miejscu ich powstawania. Ta redukcja może odbywać się poprzez zmiany w produkcie, materiale wyjściowym, technologii oraz stosowanych praktykach eksploatacyjnych i organizacyjnych. W tabeli 1 i 2 przedstawiono procedurę minimalizacji odpadów u źródła w odniesieniu do poszczególnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie hutniczym, z uwzględnieniem klasyfikacji odpadów na niebezpieczne i inne, niż niebezpieczne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2009.

 
Ostatnio zmieniany piątek, 02 marzec 2012 14:22

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Z początkiem kwietnia br. DPD Polska wprowadziła możliwość realizacji należności za pobranie przez system BLIK...

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów…

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów eHandlu

10 maja 2017 roku w Gdańsku odbędzie się największa impreza w formule targowej skierowana do...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj