logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Źródła władzy gospodarczej w łańcuchach dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Władza gospodarcza definiowana jest w literaturze anglojęzycznej jako zdolność jednej firmy (określanej jako źródło - source) do wpływania swoimi zamiarami i działaniami na inną firmę (określanej jako obiekt - target). French i Raven byli jednymi z pierwszych, którzy badali zagadnienie władzy i jej podstaw w łańcuchach dostaw. Według tych autorów, podstawowym założeniem było wyróżnienie dotyczące pięciu podstawowych źródeł władzy gospodarczej: władzy formalnej, przymusu, charyzmy oraz wiedzy eksperckiej.

Władza formalna jest związana z pozycją formalną w strukturze. Odnosi się do prawa definiowania zadań dla podwładnych, które muszą zostać przez nich wykonywane z powodu istnienia obowiązku wypełniania poleceń przełożonych. Wszyscy, którzy włączają się do organizacji formalnej, godzą się na dystrybucję władzy przez nią, przez zwierzchników i przepisy.
Nagradzanie jest uzależnione od możliwości sprawowania kontroli danego kierownika nad rzadkimi zasobami w organizacji. Pieniądze i awans są typowymi przykładami wartościowych nagród, które powodują wykonywanie służbowych poleceń przez podwładnych, mających wpływ na nagrodę. Przymus jest "odwrotnością" nagrody. Podporządkowanie się poleceniom jest nagradzane, a brak dyscypliny i efektów karany. Kary mogą mieć charakter formalny, regulowany przez struktury i procedury (takie jak niższa płaca, zwolnienie), oraz nieformalny (jak brak akceptacji grupy, przydzielanie cięższych zadań itp.).
Charyzma oparta jest na emocjonalnym związku miedzy liderem a współpracownikami, czego efektem jest podziw, lojalność i oddanie. Wpływ tego źródła władzy wzrasta wówczas, gdy zachowania lidera stają się wzorcem do naśladowania dla grupy.
Wiedza odnosi się do zdolności, umiejętności i "znajomości rzeczy" przez lidera, będących źródłem jego władzy. Władza ta jest tym większa, im podwładni są bardziej przekonani o tym, że mogą się czegoś użytecznego nauczyć od lidera lub w jakiś sposób skorzystać z jego mądrości lub doświadczenia.

W poszczególnych koncepcjach władzy gospodarczej poszukiwano różnych źródeł wpływu przywódcy na innych uczestników-podwładnych, badając ich efektywność. Uzyskane wyniki były interesujące, choć często niespójne. Stwierdzono między innymi, że wykorzystanie pozycji formalnej i nagradzanie jako podstaw władzy najczęściej prowadziło do wysokiej efektywności i satysfakcji z pracy; karanie - powodowało niską efektywność i niską satysfakcję, natomiast użycie wiedzy i charyzmy sprzyjało większemu zaangażowaniu i większej efektywności. Podstawowym wnioskiem płynącym z tych ujęć było dostrzeżenie różnych źródeł władzy oraz odmiennych efektów użycia różnych ich kombinacji. Wykorzystanie jednego typu władzy nie prowadzi do oczekiwanych rezultatów, lecz użycie odpowiedniej mieszanki władzy formalnej, charyzmy i wiedzy istotnie podnosi efektywność przywódcy. Tabela 1 przedstawia podstawy władzy gospodarczej i możliwe powody, dla których jedna strona może dominować nad drugą. W literaturze przedmiotu nie ma jednoznacznego zdania, jak władza gospodarcza wpływa na integrację łańcucha dostaw. Nagradzanie i przymus pozostają najbardziej oczywistymi i ogólnie uznanymi podstawami władzy, wskazując na zdolność firmy posiadającej władzę do pośredniczenia w korzyściach płynących na przykład z udziału w zyskach, z redukcji kosztów lub karaniu podwładnej jej firmy poprzez dyktowanie warunków zmniejszenia kosztów lub rezygnacji ze współpracy. Inne podstawy władzy gospodarczej mogą również odgrywać znaczącą rolę w łańcuchach dostaw. Na przykład władza wynikająca z posiadania wiedzy w danej dziedzinie może być postrzegana przez inną firmę jako wartościowa dla niej samej. Inną podstawą władzy może być powoływanie się i identyfikacja na rynku ze swoim silnym partnerem. W końcu władza formalna, która składa się zarówno z przesłanek naturalnych oraz prawnych, na podstawie której firma wierzy w prawo do posiadania władzy przez inną firmę.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2009.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 05 marzec 2012 12:48

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj