logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 2

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 1

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 3

Produkty hybrydowe w logistyce - cz. 4

1. Ilość i heterogeniczność usług cząstkowych.
Podkreślano już, że produkty hybrydowe charakteryzują się występowaniem kombinacji różnych usług cząstkowych. Im większy jest zakres i zróżnicowanie tych poszczególnych usług cząstkowych, tym wyższa jest kompleksowość wytworzenia pakietu usług.

2. Integracja usług cząstkowych.
Podkreślić należy integratywny sposób traktowania i analizy produktów rzeczowych i towarzyszących im usług, który wykracza poza ich proste powiązanie i który w przyszłości stanie się krytycznym czynnikiem sukcesu nie tylko w odniesieniu do wytwarzania usług, lecz także dla ich zbywania na rynku. Stopień integracji jest ograniczony, gdy poszczególne usługi cząstkowe są relatywnie od siebie niezależne, a klienci mogą je bez problemu substytuować przez usługi cząstkowe innych oferentów. W ekstremalnym przypadku poszczególne komponenty są ze sobą funkcjonalnie tak mocno powiązane, że ich użycie może być w pełni wykorzystane tylko we wzajemnej kombinacji.
3. Stopień indywidualizacji.
Ponieważ zadaniem produktów hybrydowych jest rozwiązanie problemów klientów w celu zapewnienia im indywidualnych korzyści, to konieczne jest zestawianie w pakiety poszczególnych usług cząstkowych w sposób specyficzny dla różnych klientów. Z ograniczonym stopniem indywidualizacji mamy do czynienia wtedy, gdy występuje specyficzna dla klientów konfiguracja usług standardowych. Jeżeli natomiast usługi cząstkowe są przygotowywane i wytwarzane z uwagi na specyficzne wymagania klientów, to sytuacja taka oznacza wysoki stopień indywidualizacji. Dostosowanie produktu hybrydowego do specyficznych oczekiwań czy życzeń klientów wymaga integracji klientów w procesy wytwarzania usług.
4. Wymiar czasowy wytwarzania usług.
Usługi cząstkowe ukierunkowane na rozwiązywanie złożonych problemów klientów realizowane są często wzdłuż całkowitego "custome-activity chain" względnie "consumption chain." Wytwarzanie usług i interakcje z klientem w przypadku produktu hybrydowego mają z reguły dłuższy wymiar czasowy, niż ma to miejsce w przypadku "stand-alone-products". Oznacza to, że w trakcie wytwarzania usług może dochodzić do zmian i działań dostosowawczych, co prowadzi w sposób naturalny do wzrostu kompleksowości usług (rysunek 3). Zwiększona kompleksowość produktu hybrydowego zmusza do konieczności wykazania się przez pracowników sfery zbytu kompleksową wiedzą o produktach i całym spektrum możliwych do wykonania usług - nie tylko w ramach własnego przedsiębiorstwa, ale także w odniesieniu do partnerów kooperacji rynkowej. Szczególne wymagania adresowane są tutaj do pozyskania i przetwarzania informacji przez pracowników sfery zbytu. W ślad za tym pojawia się konieczność modyfikacji systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania w zbycie i w sferze obsługi klientów.

Profilowanie procesów konkurencji poprzez oferowanie produktów hybrydowych wymaga wiedzy i zrozumienia ich wartości pożądanej przez klientów, co w przypadku przemysłowych decyzji w sferze zaopatrzenia ma kluczowe znaczenie. Z uwagi na dużą intensywność konkurencji w wielu branżach gospodarki, począwszy od technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, poprzez budowę maszyn i urządzeń, a skończywszy na usługach finansowych, wiele przedsiębiorstw oczekuje korzyści konkurencyjnych w wyniku wdrożenia i skutecznego urynkowienia oferty zintegrowanej kombinacji dóbr rzeczowych i usług.
Takie przedsiębiorstwa, jak IBM, GE, UPS, Nokia, czy nawet Rolls-Royce, uzyskują profity z oferowania konkretnych, złożonych rozwiązań dla klientów (to znaczy pakietów rzeczowo - usługowych), zamiast wyizolowanych ofert materialnych i usługowych. Te wybrane przykłady wskazują z jednej strony na strategiczny potencjał konkurencji związany z ofertą produktów hybrydowych, z drugiej zaś strony wiele innych raportów z działalności firm wskazuje na niepowodzenia związane z konkurowaniem tak zwanymi rozwiązaniami specjalnymi dla klientów. Stąd też powstaje naturalne pytanie, przy spełnieniu jakich warunków specyficzne rozwiązania dla klientów stanowić mogą potencjał rozwoju konkurencyjności? W celu znalezienia odpowiedzi na to pytanie należy dokonać zróżnicowanej analizy pojęcia korzyści konkurencyjnych. Korzyści z tytułu konkurencji oczekują zarówno oferenci jak i nabywcy. Korzyści dla oferentów - w porównaniu z konkurentami - wynikają z pozytywnie wyróżniających się umiejętności i zasobów przedsiębiorstwa, umożliwiających oferowanie i realizację efektywnego rozwiązania konkretnych problemów klienta. Korzyści dla klientów wynikają stąd, że uważają oni oferowane dla nich rozwiązania w porównaniu z konkurencją za trwale przeważające. Jak dalece ta przewaga da się udowodnić, decyduje klient na podstawie konfrontacji pożądanych korzyści i kosztów związanych z daną ofertą. Korzyści dla klientów reprezentują centralną wielkość celu dla decyzji marketingowych i są określane w literaturze jako pożądana, oczekiwana korzyść z tytułu użyteczności netto, albo jako oczekiwana wartość użytkowa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2011.

Ostatnio zmieniany wtorek, 22 maj 2012 11:12

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

Dąbrowa Górnicza gotowa na nowe inwestycje

4. edycja konferencji Dąbrowa Górnicza - Kierunek Inwestycje. Inwestycje Automotive - Kierunek Dąbrowa Górnicza, która...

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

OT Logistics przystępuje do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom"

Grupa Kapitałowa OT Logistics przystąpiła do akcji "Stop nieuczciwym pracodawcom", której celem jest wspieranie pracowników...

Najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne Biedronki otwarto w Gorzowie Wielkopolskim

Najnowocześniejsze centrum dystrybucyjne Biedronki otwarto w Gorzowie Wielkopolskim

Inteligentny system oświetlenia, kompletacja głosowa czy bezpieczna wielowarstwowa podłoga – to tylko niektóre z innowacji...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj