logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Agrologistyka - nowy wymiar działań w logistyce

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Rozwój nauki oraz jej powiązanie z praktyczną działalnością może zaistnieć jedynie poprzez ciągłe rozszerzanie i doskonalenie różnych obszarów wiedzy. Inwestowanie w wiedzę staję się dziś najlepszą drogą do osiągania wszelkich sukcesów w różnych dziedzinach życia. Zmiany w środowisku biznesowym końca XX wieku wymusiły na naukowcach i menedżerach poszukiwania nowych wyzwań dla przedsiębiorstw i firm, które w nowym stuleciu chcą zająć znaczące miejsce na rynku o wzrastającej konkurencyjności. Sama dynamika zmian, które zaszły i zachodzą w zarządzaniu przedsiębiorstwem sprawiła, że swoim zakresem objęły one również działalność logistyczną. Logistyka stała się dla współczesnych menedżerów tą dziedziną wiedzy, która jako teoria i praktyka działalności umożliwiła poszukiwanie nowych rozwiązań. Kierunki zmian w działalności logistycznej, determinowane są przede wszystkim innowacjami technicznymi jakie wkraczają w nasze codzienne życie. Związane są one bezpośrednio z nowinkami, które zmierzają do poprawy i efektywniejszego funkcjonowania firmy we wszystkich jej obszarach, w tym również w obszarze działalności logistycznej. Logistyka stała się niezbędną wiedzą menedżerską, która kształtuje architekturę procesów w przedsiębiorstwie.

Interdyscyplinarny charakter logistyki sprawił, że odnalazła ona swoje miejsce w agrobiznesie. Skomplikowany charakter jednostek i działań oraz procesów agrobiznesowych powodują, że logistyka zaczęła nabierać w tym obszarze nowego wymiaru. Z tą formą logistyki spotykamy się codziennie i to wielokrotnie. Często tego sobie nie uświadamiając.
Agrobiznes, najogólniej ujmując, to wszystkie jednostki i działania, które służą wytworzeniu, przetwórstwu, następnie dostarczeniu do konsumenta każdego rodzaju żywności. Współczesny zakres produkcji żywności jest złożony. Obejmuje surowce nie przetworzone (na przykład owoce, warzywa, mleko), półprodukty w różnym stopniu przetworzone (śruty, półtusze, mąki, kasze, przetwory owocowe i warzywne, wyroby garmażeryjne, produkty cateringowe i inne) i wiele innych, które tworzą specyficzne łańcuchy dostaw łączące różne podmioty gospodarcze w tej branży.

Zasadniczymi ogniwami w agrobiznesie są podmioty, które wytwarzają środki produkcji i świadczą usługi dla rolnictwa, przemysłu spożywczego, sektora rolnictwa i rybołówstwa, leśnictwa i inne. Do innych ogniw należy zaliczyć podmioty z sektora rolno spożywczego wraz ze świadczonymi usługami a także podmioty, które świadczą usługi na rzecz agrobiznesu i inne gałęzie gospodarki narodowej (nauka, oświata, budownictwo, transport, łączność itd.). Mnogość zadań agrobiznesu powoduje, że logistyka ma szerokie spektrum zadaniowe.
W literaturze przedmiotu brak jest dziś jednoznacznej definicji logistyki. Od wielu lat trwają nad nią dyskusje. Badacze zwracają uwagę na kontrowersyjne podziały i sztuczne klasyfikacje, na przykład: logistyka finansów, logistyka kosmetologii i inne. W opinii autora, na logistykę należy patrzeć jako na dziedzinę wiedzy, która zajmuje się racjonalnymi przepływami informacji, dóbr i usług oraz, w szczególnych przypadkach, osób w logistycznych łańcuchach dostaw. Podejście takie pozwala na dokonanie klasyfikacji w różnych obszarach i systemach gospodarczych.

Brak rozważań dotyczących agrologistyki nie oznacza, że jej nie ma. Procesy logistyczne w obszarze agrobiznesu są skomplikowane i złożone. Niezaprzeczalnym jest fakt, że współczesna agrologistyka - w ujęciu ogólnym - ma charakter dualny. Jej podstawowym zadaniem jest wspieranie (zabezpieczenie) procesów podstawowych realizowanych na rzecz podmiotu gospodarczego, indywidualnego gospodarstwa rolnego w agrobiznesie. Z jednej strony musi ona być rozpatrywana jako logistyka mająca charakter logistyki silnie powiązanej z zarządzaniem. W tym przypadku można mówić o agrologistyce mającej charakter menedżerski. Z drugiej natomiast strony należy agrologistykę rozpatrywać jako systemy wsparcia tworzące zabezpieczenie w siły i środki niezbędne do wspierania procesów podstawowych i logistycznych. W tym kontekście agrologistyka zajmuje się wsparciem eksploatacji taboru w części zamienne, oleje, smary itd. Przyjmuje ona tu charakter logistyki technicznej.
Rozwój rynków przetwórczych a następnie próba ich konsolidacji sprawiła, że konieczne stało się poszukiwanie nowych rozwiązań. Tym rozwiązaniem jest agrologistyka. Agrologistyka - jako teoria i praktyka - jest platformą procesów wspierających różne formy działalności ludzkiej. Stanowi dział wiedzy, zajmujący się racjonalnym zarządzaniem procesami logistycznymi, a w głębszym ujęciu łańcuchem logistycznym. Eksponuje konieczność pokonywania bariery czasowej i przestrzennej tworząc procesy logistyczne. Agrologistyka zwraca szczególną uwagę na usprawnienie organizacji zaopatrzenia, procesów magazynowania i transportu, dystrybucji i świadczenia usług logistycznych w odniesieniu do źródeł, gdzie pozyskuje określone zasoby logistyczne, poprzez zwiększanie wartości dodanej, przemieszczając dobra i usługi do potencjalnych odbiorców w tak zwanym "agrołańcuchu logistycznym".

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2011.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 11:57

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj