logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Przedmiot i zakres logistyki produkcji

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Autor nie zamierza tłumaczyć Czytelnikowi sensu i celu zajmowania się logistyką produkcji. Zrobił to już raz, przed mniej więcej dziesięciu laty. Powtarzanie tych wywodów wydaje się być zbyteczne w czasach, kiedy logistyki branżowe i dziedzinowe mnożą się w literaturze przedmiotu jak króliki na polu koniczyny. Idąc za wytycznymi Państwowej Komisji Akredytacyjnej uczymy studentów osobno logistyki zaopatrzenia, logistyki produkcji i logistyki dystrybucji. Poświęcamy każdemu z tych przedmiotów średnio po trzydzieści godzin. Reprezentanci praktyki twierdzą, że przydałby się jeszcze czwarty przedmiot - "logistyka przedsiębiorstwa", który objaśniałby studentowi związki pomiędzy działaniem różnych sfer funkcjonowania logistyki w przedsiębiorstwie. Dynamiczny rozwój sfery usług wskazuje z kolei, że idąc śladami Amerykanów, należałoby się również zająć logistyką usług jako osobnym obszarem wiedzy. Alternatywą jest, że za chwilę rozwinie się ona w logistykę turystyki lotniczej, logistykę turystyki autokarowej oraz logistykę turystyki rowerowej. Kończąc to krótkie wprowadzenie wskazówkami dla tych, którzy wciąż poszukują obszaru, którym mogą się zająć w logistyce, Autor tego artykułu przechodzi do przedstawienia jego genezy.

Artykuł ten powstał w wyniku obszernych studiów literaturowych. Ich celem było zidentyfikowanie, jak postrzeganie przedmiotu i zakresu logistyki produkcji ewoluowało w czasie. Doprowadzić one miały do zestawienia listy problemów, które według większości publikacji tworzą obszar tematyczny zainteresowań logistyki produkcji. Wyniki uzyskane w drodze przeprowadzonej analizy przedstawione zostały w dalszej części tego artykułu.
Większość analizowanych publikacji, ponad 60% z grupy ponad 100 pochodzących z różnych okresów książek i artykułów utożsamia bezpośrednio lub pośrednio przedmiot zainteresowań logistyki produkcji z obszarem, który w starszych publikacjach określany jest jako "sterowanie produkcją" lub "sterowaniem przepływem produkcji". W publikacjach anglojęzycznych używane są określenia takie, jak "production and inventory management" (PIM), "production control", "production organisation" oraz "materials management".
Zakres problemów identyfikowanych z tym obszarem zmienia się w czasie. Obejmuje zbiór czynności organizujących pełny cykl przemieszczania się materiałów, począwszy od ich zamówienia i dostawy, poprzez bezpośrednie sterowanie produkcją i kontrolę zapasów robót w toku, aż po dostawę gotowych produktów do magazynu oraz ich dystrybucji do klienta. W obszar ten włączane jest również zagadnienie planowania produkcji na poziomie przedsiębiorstwa - planowanie produkcji wyrobów finalnych. Zagadnienie to z biegiem czasu ulega usamodzielnieniu, przechodząc do problematyki planowania. Planowanie produkcji i sterowania jej przebiegiem prezentowane jest w starszych publikacjach jako spójny obszar problemowy o wyraźnie wyodrębnionych granicach i prostej, przejrzystej strukturze. Zagadnieniom należących do tego obszaru można było bez większych trudności przypisać metody i techniki ich rozwiązywania. Z czasem następuje jednak szereg zdarzeń, które zakłócają ten wygodny, zarówno z punktu widzenia teorii jak i praktyki, obraz. Zdarzeniem o niewątpliwie największym znaczeniu był rozwój informatycznego wspomagania sterowania produkcją. Doprowadził on do trwałego, jak się wydaje, rozdzielenia problematyki sterowania produkcją z jednej strony na sterowanie "ręczne" - realizowane przy pomocy tradycyjnych, wykazujących małą podatność na informatyzację metod i technik, a z drugiej na sterowanie wspomagane informatycznie. Liczne publikacje (około 30%) podkreślają przełomowe znaczenie powstania metody planowania zapotrzebowania materiałowego (materials requirements planning - MRP). Innym, istotnym zdarzeniem było poznanie praktycznego dorobku Japończyków w zakresie sterowania produkcją.

Opisany powyżej przebieg zdarzeń doprowadził do wyodrębnienia obszaru problemów, stanowiących przedmiot zainteresowania logistyki produkcji. Rozciąga się on od sfery zaopatrzenia, poprzez produkcję, aż do dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Obszarowi temu przypisać możemy określony, względnie spójny zbiór metod i technik postępowania. Zbiór ten podzielić można z kolei na:

  • metody i techniki szeroko wykorzystujące wspomaganie informatyczne
  • metody i techniki tylko w bardzo ograniczonym zakresie korzystające ze wspomagania informatycznego.

Z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że ta pierwsza grupa odpowiada rozwiązaniom, które w literaturze przedmiotu określa się jako "zasada tłoczenia" (push). Druga grupa odpowiada z kolei rozwiązaniom, które literatura określa jako "zasada ssania" (pull).

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2011.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 30 kwiecień 2012 12:06

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Genius Lab w Grupie Raben

Genius Lab w Grupie Raben

Transport i logistyka niemal całkowicie bez papieru, zastosowanie mechanizmów „early warning” do przewidywania ewentualnych przesunięć...

DACHSER powiększa oddział w Strykowie

DACHSER powiększa oddział w Strykowie

DACHSER, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, powiększa swój oddział w Strykowie pod Łodzią. Całość...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj