logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Innowacje technologiczne w logistyce organizacji usługowych Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sformułowania zawarte w definicji logistyki, opracowanej przez Council of Logistics Management informują, że działania logistyczne związane są między innymi z obsługą klienta, prognozowaniem popytu, przepływem informacji, lokalizacją miejsc produkcji, procesami zaopatrzeniowymi, czynnościami manipulacyjnymi etc. Zgodne jest to z teorią przedsiębiorstwa prezentowaną przez J. Schumpetera, który uważał że organizacje dzięki własnej aktywności dokonują innowacji w postaci wdrażania i wprowadzania nowych produktów i usług oraz nowych form organizacji i sprzedaży, które prowadzą do wytwarzania zupełnie nowych produktów.

Dokonując konwersji dobra materialnego na dobro niematerialne, jakim jest usługa, można zauważyć, że procesy logistyczne swoje miejsce znajdują również w praktyce zarządzania organizacjami usługowymi typu for - profit (banki, biura maklerskie) i non - profit (szkoły, szpitale).
Analogicznie, jak w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w organizacjach tych rozwiązania logistyczne związane z dystrybucją usługi od świadczeniodawcy do świadczeniobiorcy, wymagają planowania, sterowania i kontrolowania. Występują w nich również strumienie, zasoby i typowa dla procesów logistycznych infrastruktura. W organizacjach usługowych występują również wszystkie elementy procesu logistycznego, takie jak: koordynacja przepływu, dążenie do minimalizacji kosztów, podporządkowanie działań logistycznych wymogom klienta.
We wszystkich organizacjach celem nadrzędnym procesów logistycznych jest obniżenie kosztów i generowanie zysku, chociaż w organizacjach typu non - profit zysk nie jest celem nadrzędnym, a jedynie determinuje zachodzące procesy.

Centralne miejsce wśród działań logistycznych organizacji, bez względu na cel ich funkcjonowania oraz formę prawną, zajmuje klient i zaspakajanie jego potrzeb. Obsługę klienta ogólnie można zdefiniować jako zdolność systemu logistycznego do zaspakajania jego potrzeb pod względem czasu, niezawodności, wygody i komunikacji. Wymaga to w każdym przypadku zintegrowanego zarządzania odpowiednimi działaniami logistycznymi w taki sposób, aby osiągnąć niezbędny stopień i poziom tego zadowolenia przy najniższych kosztach. Cel ten zbieżny jest z oczekiwaniami wszystkich interesariuszy organizacji i stanowiąc siłę napędową innowacji technologicznych determinuje podejmowanie działań w celu usprawnienia usług/procesów już istniejących lub planowania nowych, co do których ma się nadzieję, że przyniosą poprawę w zakresie produktu, usługi, procesu czy też sposobu zarządzania.
Dążenie do minimalizacji kosztów jako cel nadrzędny każdej organizacji powoduje, że rozwiązania logistyczne mogą być wdrażane w każdym obszarze jej działalności. Innowacje technologiczne mogą więc występować zarówno w obszarach działalności związanej z core - business, jak i obszarach zaliczanych do działalności non - core business.

Innowacyjne cele organizacji związane są z jej misją, a więc tym, co organizacja powinna robić. Można w tym aspekcie wyróżnić trzy cele główne każdej organizacji związane z innowacjami: produktowe, społeczne i zarządcze. Pierwsze z nich odnoszą się do produktów lub usług i polegają na wprowadzeniu nowych metod tworzenia i świadczenia usług lub znaczących udoskonaleń w sposobie ich wykonywania. Drugie związane są z zachowaniami konsumentów, natomiast trzecie polegają na działaniach niezbędnych do wprowadzenia ich na rynek.
Bez względu jednak na rodzaj organizacji (produkcyjna czy usługowa) innowacje technologiczne w logistyce dotyczą każdego ogniwa łańcucha składającego się na proces obsługi klienta.
Dostarczanie produktu lub usługi jako końcowy efekt logistycznych aspektów obsługi klienta związane jest z poziomem obsługi. Poziom ten może być rozpatrywany jako zdolność logistycznego systemu organizacji do zaspokojenia potrzeb konsumenta w zakresie dokładności informacji, łatwości i wygodności dostępu, uprzejmości, kompleksowości i czasie dostępności. Kształtowanie tego poziomu powinno być traktowane jako najważniejszy aspekt procesu logistycznego, ponieważ opinia o poziomie obsługi ma istotny wpływ na postrzeganie organizacji przez otoczenie. Jednak wysoki poziom obsługi klientów pociąga za sobą znaczne koszty logistyczne o charakterze nieliniowym, które częściowo mogą zostać zrekompensowane przyrostem przychodów. Dodatkowe opracowanie przez organizacje standardów obsługi klienta może stanowić punkt odniesienia, w stosunku do którego mogą być mierzone rezultaty podjętych działań innowacyjnych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2011.

Ostatnio zmieniany piątek, 22 czerwiec 2012 09:55

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

UPS uruchamia centrum w Mysłowicach

Firma UPS uroczyście otworzyła nowe centrum przeładunkowe w Mysłowicach. Większa powierzchnia i zwiększona przepustowość paczek...

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

ORLEN oferuje na stacjach tankowanie wodoru

Pierwszy pilotażowy punkt dla aut zasilanych wodorem w Grupie ORLEN został uruchomiony na niemieckiej stacji...

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj