logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Jed nym z naj mod niej szych słów w ostatnich latach w logistyce stał się outsourcing. W języku angielskim outsider

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
- resource - using oznacza korzystanie z zewnętrznych źródeł dostawy. Obecnie termin ten już nie brzmi obco i potocznie ma tylko jedno rozumienie „na zewnątrz”. „Na zewnątrz” przedsiębiorstwa wyprowadzają wszystko: działy transportu, zarządzanie logistyczne, obsługę informatyczną, księgowość, prowadzenie archiwów, ochronę, a także nawet pracę niektórych pracowników. Doświadczenia firm spowodowały, że pierwotne znaczenie outsourcingu rozmywa się.
Dawniej było to związane z nowoczesnym podejściem do spraw funkcjonowania przedsiębiorstwa, a dziś traktowane jest przez większość firm jako rzecz normalną i ekonomicznie uzasadnioną. Dotyczy to zlecania części prac nie stanowiącej kluczowej działalności przedsiębiorstwa na zewnątrz, po to by skupić się na najważniejszej swojej domenie i tym samym stawać się bardziej konkurencyjnym, co otwiera drzwi do sukcesu rynkowego.
Oczywiście niezaprzeczalna jest wartość outsourcingu jako poszukiwanie rezerw i możliwości obniżenia kosztów.
Do niedawna jedną z instytucji, które nie liczyły się z kosztami, była armia. Wynika to oczywiście z jej zadań, a mianowicie z tego, że prowadzenie działań bojo wych i zwy cię stwo w wal ce jest najważniejsze bez względu na koszty.
W tym miejscu należy przypomnieć, że pojęcie logistyka ma swój początek w wojsku. Prekursorem logistyki był napoleoński generał A. H. Jomini, który w 1837 roku w Paryżu opublikował dzieło „Zarys sztuki wojennej”. K. Rutkowski zwraca uwagę, że VI rozdział tego dzieła, zatytułowany „O logistyce, czyli sztuce wprawiania w ruch oddziałów”, mówi o lokalizacji i zaopatrywaniu magazynów, planowaniu i realizacji marszów, przygo-
towaniu środków transportowych, urządzaniu dróg komunikacyjnych i zaopatrywaniu oddziałów, a więc problemach, który mi zaj mu je się mu ta tis mu tan dis współczesna logistyka. Po przetłumaczeniu na język angielski praca barona de
Jomini stała się podstawową lekturą amerykańskich oficerów, a logistyka jako przedmiot znalazła się w 1885 roku w programie nauczania nowo otwartej
Szkoły Marynarki Wojennej USA. W następnych latach pojęcie logistyka zostało upowszechnione w słownictwie wojsko wym, ro zu mia ne głów nie ja ko ekonomiczny element działań militarnych.
Podczas II wojny światowej Departament Obrony USA powołał do życia interdyscyplinarne zespoły, których zadaniem był rozwój matematycznych modeli planowania oraz ich zastosowanie do rozwiązywania problemów logistycznych armii amerykańskiej. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Jakie oszczędności daje karta paliwowa?

Jakie oszczędności daje karta paliwowa?

W Polsce możemy obserwować dynamiczny rozwój branży TSL. Nasz kraj to największy przewoźnik drogowy w...

Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce!

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o...

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Poziom satysfakcji klientów stacji paliw systematycznie rośnie, maleją z kolei różnice w ocenie poszczególnych sieci....

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj