logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Organizacja i logistyka pokazów jeździeckich - wybrane elementy

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wzrost zainteresowania hippiką przyczynia się do zwiększenia oferty przedsięwzięć jeździeckich na rynku polskim. Wśród różnego typu wydarzeń coraz większą popularnością, zwłaszcza wśród widzów, cieszą się pokazy jeździeckie. Jednak organizacja takiej imprezy wymaga zaangażowania dużej liczby podmiotów i koordynacji różnego typu przepływów. Zastosowanie w praktyce koncepcji logistycznych, jako narzędzia wsparcia procesów organizacyjnych stanowi tu podstawę sukcesu. Pokazy jeździeckie to element sfery usług, stanowiącej coraz większą część systemu światowej gospodarki. Jednocześnie usługi są tym obszarem, w którym logistyka zaczyna tworzyć specyficzne, wzorowane na sferze produkcji, lecz jednak odmienne rozwiązania.
Organizacja pokazów jeździeckich i zawodów sportowych bez wykorzystania koncepcji logistycznych, skazuje je na niepowodzenie. Bez zastosowania logistyki, jakość oferty rynkowej pozostawia wiele do życzenia.
Współczesny klient wymaga by dostarczane mu dobra/usługi nie tylko odpowiadały jego potrzebom, ale także stanowiły atrakcyjną propozycje wyrażoną w stosunku jakości do ich ceny. Dlatego też zastosowanie logistyki jako elementu wsparcia sfery usługowej, zwłaszcza w odniesieniu do sportu, turystyki i rozrywki, stanowi współcześnie jeden obszarów rozwoju współczesnej logistyki.
Abstract
The growth of the interest the horsemanship contributes to increasing the numbers and kinds of the offers of horse’s shows on the Polish market. Among the various type of events more and more popular, especially among viewers, becomes horseriding (equestrian) shows. However organization of such event requires commitment of the large number of subjects and the co-ordination of the various type of flows. Use in the practice of logistic conceptions, as the tools of the support of organizational processes makes up the basis of the success here. Horseriding shows are part of the services sector, which constitutes a growing part of the global economy. At the same time, services are this area, in which the logistics begins to create specific solutions, basic on the sphere of the production. Organization equestrian shows and sporting events without the use of logistics concepts, dooms them to failure. The quality of the market’s offer is lower level then the consumer’s wishes, without using the logistics. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Rekordowe wakacje w PKP Intercity

Od czerwca do końca sierpnia 2017 roku z usług PKP Intercity skorzystało o ponad 1,3...

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy…

W życie wchodzi CETA - umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią Europejską

Podpisana 30 października 2016 roku w Brukseli umowa o wolnym handlu pomiędzy Kanadą a Unią...

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak wdrażać dyrektywę fałszywkową

Instytut Logistyki i Magazynowania zaprasza 5.10.2017 r. na szkolenie pt. "Dwuwymiarowy łańcuch dostaw, czyli jak...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

menadżer zespołu w dziale handlowym

szukam pracowników

2017-09-22


specjalista ds. zakupów i sprzedaży

szukam pracowników

2017-09-22

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj