logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Zrównoważone zarządzanie potencjałem logistycznym Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwój jest naturalnym celem każdej organizacji. Pierwsza i druga dekada XXI wieku to niewątpliwie czas dużych zmian wszystkich sfer funkcjonowania firm w sensie mikro- i makroekonomicznym, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym.

W ostatnim czasie dużym powodzeniem cieszą się koncepcje zrównoważonego rozwoju utożsamiane w znacznej większości z aspektami ekologicznymi. Należy jednak zauważyć, że nie jest to jedyny wymiar działalności zrównoważonej, bowiem w szerszym zakresie można go również rozpatrywać jako zapewnienie równowagi danego obiektu, procesu itd. poprzez równoważenie wartości jego jednej zmiennej inną. W obecnych uwarunkowaniach realizacji procesów logistycznych można zaobserwować, że tradycyjny, materialny potencjał logistyczny równoważony jest innowacjami wdrażanymi coraz powszechniej do teorii i praktyki zarządzania logistycznego. Celem artykułu jest wskazanie możliwości równoważenia elementów potencjału logistycznego jako źródła innowacyjnych zmian w łańcuchach logistycznych.

Potencjał logistyczny jako kluczowy zasób organizacji
Podmioty gospodarcze wobec dynamicznej transformacji warunków, w jakich muszą funkcjonować, poszukują rozwiązań umożliwiających efektywne osiąganie zakładanych celów. Na stałe do słownika współczesnych menedżerów, w tym także menedżerów logistyki, weszło pojęcie innowacji, postrzeganych jako źródło uzyskania przewagi konkurencyjnej. Kluczowym zadaniem w zakresie wdrażanych nowych zmian w danej organizacji pozostaje od lat zdefiniowanie relacji pomiędzy wielkością i strukturą posiadanego lub możliwego do pozyskania potencjału, a potrzebami w danej jednostce czasu. Istota współczesnej logistyki koncentrująca się na funkcjonowaniu zintegrowanych łańcuchów: dostaw, logistycznych, wartości itd. sprowadza się między innymi do równoważenia potencjałów na poszczególnych etapach przepływu dóbr.

Funkcjonowanie każdego podmiotu gospodarczego, niezależnie od jego wielkości, struktury, branży itd., związane jest z działaniami logistycznymi. Ich celem jest przede wszystkim realizacja wielokierunkowej, wielowarstwowej i wielopodmiotowej koordynacji, współpracy, do jakiej musi dochodzić w procesach przepływu zasobów, aby zapewnić racjonalne wykorzystywanie nakładów (kosztów) związanych z koniecznymi procesami przepływu i w ten sposób zapewnienie poziomu obsługi klienta. Przedmiotowe procesy, definiowane jako przebieg następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian, wymagają dostępności odpowiednich zasobów obejmujących z jednej strony posiadane doświadczenie, wiedzę i umiejętności, z drugiej - pewną wielkość dóbr nagromadzonych w celu wykorzystania w przyszłości. W ujęciu klasycznym, wśród zasobów niezbędnych do realizacji procesów we wszystkich typach organizacji wyróżnia się zasoby:

  • ludzkie,
  • finansowe,
  • rzeczowe,
  • informacyjne.

Literatura z zakresu zarządzania określa zasoby ludzkie jako ogół wrodzonych i nabytych właściwości, ucieleśnianych, wykorzystywanych i doskonalonych w okresie ich aktywności zawodowej. Należy także zauważyć, że termin "zasoby ludzkie" jest pojęciem wartościującym, podkreślającym istotną rolę pracowników w procesie funkcjonowania organizacji, którzy wpływają na wykorzystanie innych zasobów organizacji (materialnych, finansowych). Zasoby finansowe to natomiast środki pieniężne przekształcone w kapitał finansowy, wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do finansowania bieżącego i długoterminowego. Stanowią one o możliwościach pozyskania czynników wytwórczych, gwarantując istnienie firmy, jej rozwój i wzrost wartości. Zasoby rzeczowe stanowią element zasobów majątkowych, a w swojej postaci materialnej i niematerialnej stanowią w krótkim i długim przedziale czasu źródło tworzenia nowej wartości firmy. Zasoby informacyjne to wszelkiego typu dane konieczne do podejmowania decyzji we wszystkich sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zgodnie z powszechnie akceptowanym poglądem, nie można obecnie ujmować zasobów w sposób tradycyjny, a raczej należy je traktować kompleksowo jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2012.

Ostatnio zmieniany piątek, 28 grudzień 2012 11:17

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj