logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Outsourcing usług jako podstawa konkurencyjności nowoczesnych łańcuchów dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Outsourcing zrewolucjonizował sposób, w jaki przedsiębiorstwa wykonują swoje funkcje biznesowe. O znaczeniu outsourcingu świadczą przede wszystkim wyniki licznych badań prowadzonych pod koniec lat 90 XX wieku. Wynika z nich, że 94% badanych przedsiębiorstw wydzieliło w tamtym okresie co najmniej jedną działalność, a średnia liczba wydzieleń wynosiła dziewięć. Tendencje do delegowania na zewnątrz czynności i zasobów spoza głównego nurtu działalności przedsiębiorstwa są widoczne w szczególności w sferze logistyki, ponieważ coraz większą część wartości dodanej produktu stanowią procesy logistyczne realizowane przez operatorów zewnętrznych, nawet wewnątrz zakładu producenta. Podjęcie decyzji - czy kupować na rynku (w tym przypadku usługi logistyczne lub ich składniki), czy też zdecydować się na integrację pionową (w tym przypadku utrzymywać własny system logistyczny lub jego część) - zależy od cech ekonomicznych procesu produkcji w danym rodzaju działalności oraz od natury jej kosztów transakcyjnych.
OUTSOURCING OF SERVICES AS BACKGROUNG OF MODERN SUPPLY CHAINS
Outsourcing had revolutionized the way companies run their business functions. The importance of outsourcing is represented mainly by the results of numerous studies conducted in the late nineties at the XXth century. Reaserches show that 94% of the surveyed companies allocated at that time, at least one activity, and the average number of allocations was nine. Trends to delegate the non-mainstream activities and resources of the company outside are evident in particular field of logistics, since an increasing proportion of value-added products are the logistics processes carried out by external operators, even within the manufacturer's facility. Making the decision - whether to buy on the market (in this case, logistic services, or their components), or opt for vertical integration (in this case to maintain its own logistics system or part thereof) - it depends on the economic characteristics of the production process in a given activity and the nature of transaction costs. (...)

Artykuł zawiera 34186 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Newsletter

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

"BIELIK" będzie strzegł transportów PKP CARGO

Nowoczesny, super lekki, wyposażony w jeszcze lepsze niż do tej pory kamery dron "Bielik" rozpoczyna...

PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

 PEKAES z nowym połączeniem w Niemczech

Operator logistyczny PEKAES uruchomił kolejne codzienne połączenie z i do Niemiec. Klienci PEKAES mają teraz...

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę FREIGHTEX LTD.

UPS przejmuje firmę Freightex z siedzibą w Wielkiej Brytanii, świadczącej niskonakładowe usługi transportu całopojazdowego lub...

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj