logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wieloaspektowa ocena systemu logistycznego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na przykładzie metodologii Audit 9A

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Klasyczny kanon zarządzania obejmuje planowanie, organizowanie-realizowanie kontrolowanie i motywowanie. Procesy obejmujące postęp technologiczny i integrację przedsiębiorstw w łańcuchu logistycznym dawno już przekroczyły granice regionów, państw i kontynentów. Skok cywilizacyjny, który dokonał się w drugiej połowie XX wieku inspiruje i determinuje rozwój metod i narzędzi kontroli oraz oceny przedsiębiorstw. Wszelka działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem, stąd też naturalnym jest dążenie by jakość zarządzania skumulowanymi kapitałami także podlegała procesom doskonalenia w obszarze badań, kontroli i oceny sprawności i efektywności zarządzania.
Przedstawione w niniejszym artykule narzędzie oceny przedsiębiorstwa o nazwie Audit 9A jest pierwszym krokiem w procesie tworzenia i upowszechniania systemowych metod oceny. Audit 9A, w zamierzeniu twórcy, jest narzędziem oceny jakości i efektywności przedsiębiorstwa uzupełniającym powstałe, oparte na podstawach naukowych i uznane w praktyce gospodarczej metody i narzędzia. Metody oceny przedsiębiorstwa zawarte w Audycie 9A powstawały na przełomie XX i XXI wieku i w praktyce zastosowane zostały po raz pierwszy w 2010 roku.
2. AUDIT - PODSTAWY OCENY
Zidentyfikowana w przestrzeni gospodarczej luka systemowa dotycząca oceny systemu logistycznego przedsiębiorstwa wynika z braku standardu. Audit i ocena przedsiębiorstwa w obszarach związanych z funkcjonowaniem systemu logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa, zidentyfikowany na zapotrzebowanie właścicieli, zarządów, managerów logistyki może być ważnym narzędziem poprawy jego efektywności.
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy istnieją obecnie warunki do w powstania standardu Auditu logistycznego?
2. Czy przedstawiona koncepcja Audit logistyczny A spełnia warunki konieczne do zaakceptowania jej jako zgodną z wymaganiami stawianymi standardom?
Istotnym problemem badawczym rozstrzyganym w niniejszej pracy jest aspekt efektywności przedsiębiorstwa, trafności podejmowanych decyzji managerskich, który wiąże się z odpowiedzią na pytanie:
3. Jaki wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa może mieć przeprowadzenie Auditu metodą Audit logistyczny A9?
Pojęcie standardu choć powszechnie znane i stosowane wymaga od jego twórcy należytej staranności i precyzji w procesie tworzenia. W monografii „Modelowanie i ocena systemów transportowych” [8] istota standardu została szeroko zbadana i przedstawiona. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Stacje paliw coraz lepiej spełniają oczekiwania kierowców

Poziom satysfakcji klientów stacji paliw systematycznie rośnie, maleją z kolei różnice w ocenie poszczególnych sieci....

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Solaris zdobywa zamówienie na pierwsze autobusy elektryczne w stolicy Europy

Największe przedsiębiorstwo transportu publicznego w stolicy Belgii, firma STIB, zamówiła pierwsze autobusy elektryczne. Będzie to...

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

Kolejne połączenie PKP Intercity na Ukrainę

PKP Intercity rozszerza siatkę połączeń na Ukrainę. Już od 24 sierpnia br. podróżni zyskają kolejną...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj