logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Wieloaspektowa ocena systemu logistycznego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na przykładzie metodologii Audit 9A

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Klasyczny kanon zarządzania obejmuje planowanie, organizowanie-realizowanie kontrolowanie i motywowanie. Procesy obejmujące postęp technologiczny i integrację przedsiębiorstw w łańcuchu logistycznym dawno już przekroczyły granice regionów, państw i kontynentów. Skok cywilizacyjny, który dokonał się w drugiej połowie XX wieku inspiruje i determinuje rozwój metod i narzędzi kontroli oraz oceny przedsiębiorstw. Wszelka działalność gospodarcza obarczona jest ryzykiem, stąd też naturalnym jest dążenie by jakość zarządzania skumulowanymi kapitałami także podlegała procesom doskonalenia w obszarze badań, kontroli i oceny sprawności i efektywności zarządzania.
Przedstawione w niniejszym artykule narzędzie oceny przedsiębiorstwa o nazwie Audit 9A jest pierwszym krokiem w procesie tworzenia i upowszechniania systemowych metod oceny. Audit 9A, w zamierzeniu twórcy, jest narzędziem oceny jakości i efektywności przedsiębiorstwa uzupełniającym powstałe, oparte na podstawach naukowych i uznane w praktyce gospodarczej metody i narzędzia. Metody oceny przedsiębiorstwa zawarte w Audycie 9A powstawały na przełomie XX i XXI wieku i w praktyce zastosowane zostały po raz pierwszy w 2010 roku.
2. AUDIT - PODSTAWY OCENY
Zidentyfikowana w przestrzeni gospodarczej luka systemowa dotycząca oceny systemu logistycznego przedsiębiorstwa wynika z braku standardu. Audit i ocena przedsiębiorstwa w obszarach związanych z funkcjonowaniem systemu logistycznego współczesnego przedsiębiorstwa, zidentyfikowany na zapotrzebowanie właścicieli, zarządów, managerów logistyki może być ważnym narzędziem poprawy jego efektywności.
Celem niniejszej pracy jest odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy istnieją obecnie warunki do w powstania standardu Auditu logistycznego?
2. Czy przedstawiona koncepcja Audit logistyczny A spełnia warunki konieczne do zaakceptowania jej jako zgodną z wymaganiami stawianymi standardom?
Istotnym problemem badawczym rozstrzyganym w niniejszej pracy jest aspekt efektywności przedsiębiorstwa, trafności podejmowanych decyzji managerskich, który wiąże się z odpowiedzią na pytanie:
3. Jaki wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa może mieć przeprowadzenie Auditu metodą Audit logistyczny A9?
Pojęcie standardu choć powszechnie znane i stosowane wymaga od jego twórcy należytej staranności i precyzji w procesie tworzenia. W monografii „Modelowanie i ocena systemów transportowych” [8] istota standardu została szeroko zbadana i przedstawiona. (...)

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Globalne partnerstwo Grupy DP DHL i Gavi

Globalne partnerstwo Grupy DP DHL i Gavi

Grupa Deutsche Post DHL oraz Gavi, Sojusz na rzecz Szczepień, nawiązały globalne partnerstwo, którego celem...

Waimea Holding S.A. - podsumowania i plany

Waimea Holding S.A. - podsumowania i plany

Waimea Holding S.A. - deweloper powierzchni magazynowych i przemysłowych - podsumowuje 2016 rok i planuje...

Dachser podejmuje megawyzwania logistyczne w megamiastach

Dachser podejmuje megawyzwania logistyczne w megamiastach

Dachser poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie obsługi ostatniego etapu łańcucha dostaw w wielkich europejskich metropoliach....

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj