logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Ekologistyka jednostki samorządu terytorialnego Polecamy!

Oceń ten artykuł
(1 Głosuj)

Rozważania dotyczące istoty funkcjonowania strumieni materialnych i niematerialnych w łańcuchu logistycznym są zawsze nacechowane subiektywnym spojrzeniem badacza, jego miejscem (punktem) z którego prowadzi obserwacje, dokładnością narzędzi badawczych oraz doświadczeniem własnym. Nowe trendy w logistyce i nowe obszary odpowiedzialności logistyków są niewątpliwie wyzwaniem w nauce i praktyce.

Spór o obszar funkcjonowania, definicje, wskazywanie na nurty (trendy) rozwoju ewolucyjnie prowadzi do przyjęcia i wprowadzenia reguł logistycznych, w ślad za nimi zaś – globalnych standardów logistycznych. Wycinkowe przykłady zastosowania standaryzacji np. konteneryzacja jako standaryzacja opakowań transportowych czy też wprowadzenie kodów kreskowych, EPC i RFID wymusiły w globalnej gospodarce uporządkowanie w sferze przepływu strumieni logistycznych.

W tym kontekście słuszną wydaje się teza, że wprowadzenie globalnej, jednolitej dla wszystkich waluty w określonej perspektywie czasu z wysokim stopniem prawdopodobieństwa spowodowałoby uporządkowanie strumienia finansowego, a przez to i pozostałych strumieni logistycznych, przypisując adekwatną, globalną wartość dodaną. Czynnikiem porządkującym łańcuch logistyczny w obszarze środowiskowym jest niewątpliwie green logistics - ekologistyka. Jak zauważa A. Korzeniowski ekologistyka to realizacja optymalnych rozwiązań w zakresie zbiórki, gromadzenia, usuwania i kierowania do utylizacji lub nieuciążliwej dla środowiska i społeczeństwa likwidacji odpadów różnych rodzajów. Do istotnych przyczyn powstania tego kierunku zaliczyć należy: konieczność odzyskiwania surowców i materiałów, rozwój technologii opakowaniowych i recyklingowych, wdrażanie do praktyki zasad zrównoważonego rozwoju oraz konieczność redukowania globalnej masy odpadów. Celem głównym artykułu jest identyfikacja prawnych i organizacyjnych uwarunkowań funkcjonowania strumienia ekologistycznego w obszarze jednostki samorządu terytorialnego. Stad też wynikają zadania badawcze. Podmiotem badań była gmina wiejska Szczecinek.

Prawne aspekty ekologistyki w gminach wiejskich
Odpady stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń środowiska przyrodniczego, zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego ich składowania, stwarzające potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska - wód, powietrza, gleb. Zmiany, jakie nastąpiły w ostatnim okresie w polskiej gospodarce (przejście na gospodarkę rynkową, proces dostosowawczy do wymagań stawianych przez Unię Europejską) wymusiły również zmiany w gospodarce odpadami. W Polsce na przełomie 2001 - 2002 roku wprowadzono cały pakiet przepisów, uwzględniających ogólne i szczegółowe wymagania UE. Podstawowe regulacje dotyczące postępowania z odpadami, zawarte są w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).
W sprawach bardziej ogólnych, obejmujących, poza odpadami inne elementy środowiska, przepisy ustawy o odpadach odwołują się do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Problematykę odpadów i ich zagospodarowania na terenach wiejskich regulują trzy kategorie przepisów. Obowiązki samorządów lokalnych i właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w tym zakresie (określa ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach). (...)

Ostatnio zmieniany czwartek, 21 listopad 2013 12:36

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowy oddział Dachser w Austrii

Nowy oddział Dachser w Austrii

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych na świecie, buduje nowy oddział w miejscowości Stans położonej...

DTW Logistics podsumowuje roczną działalność oddziału w Będzinie

DTW Logistics podsumowuje roczną działalność oddziału w Będzinie

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej, podsumował...

Druga edycja konferencji eDelivery już wkrótce!

Druga edycja konferencji eDelivery już wkrótce!

eDelivery 2017 to już druga edycja konferencji o posprzedażowej obsłudze klienta w e-commerce. Przeznaczona jest...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj