logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności miejskiej Polecamy!

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozwój obszarów miejskich jest jednym z najbardziej widocznych przejawów postępu cywilizacyjnego. Miasta stanowią najbardziej dojrzałą przestrzenną formę ludzkiej aktywności. Dostępność miasta wyrażona jego podsystemem transportowym jest źródłem zarówno korzyści jak i kosztów, z których część ponoszona jest przez wszystkich użytkowników przestrzeni miejskiej.

Planowanie mobilności na obszarach zurbanizowanych wymaga więc kompleksowego podejścia, respektującego zagadnienia gospodarcze, przestrzenne i społeczne. Stosunkowo nowym narzędziem planistycznym, obejmującym szerokie spektrum dziedzin są plany zrównoważonej mobilności miejskiej, które od lat, w różnym zakresie wykorzystywane są w krajach Unii Europejskiej. Od 2013 r. plany te zostały wskazane w Pakiecie Mobilności Miejskiej, przyjętym przez Komisję Europejską.

Polityka transportowa UE względem obszarów zurbanizowanych
Polityka transportowa UE względem obszarów zurbanizowanych zmierza do osiągnięcia różnych celów poprzez szerokie instrumentarium regulacyjne. Ponadto jej cele są formułowane na różnym poziomie szczegółowości i charakteryzują się długim czasem realizacji (nawet do 2050 r.). W latach 2014-2020 europejska polityka spójności zyskała miejski wymiar, którego istotnym elementem jest aktualna polityka transportowa UE.
W ujęciu przedmiotowym obszary zurbanizowane dość późno stały się podmiotem europejskiej polityki transportowej. Biała Księga z roku 1991 skupiała się przede wszystkim na zagadnieniach reformy systemów transportowych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.
Dopiero 10 lat później, w komunikacie Komisji "A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development", kongestia transportowa została uznana za jedno z największych zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju. W tym samym dokumencie przedstawiono propozycję tzw. "decouplingu", polegającego na "osłabieniu związku między wzrostem wolumenu produkcji transportowej, a dynamiką wzrostu PKB, w celu zmniejszenia kongestii i innych negatywnych efektów zewnętrznych będących wynikiem działalności transportowej".
Biała Księga "European Transport Policy for 2010: Time to Decide" zakreśliła ambitne cele dla europejskiego sektora transportu. Tych, które odnoszą się do mobilności miejskiej, w dużej mierze nie udało się zrealizować, m.in. ograniczenia emisji CO2 i zmniejszenia roli samochodów osobowych na obszarach zurbanizowanych.

Artykuł zawiera 30570 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

Ostatnio zmieniany wtorek, 03 listopad 2015 15:13
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowe badanie Della i Intela wskazuje najważniejsze trendy technologiczne, które…

Nowe badanie Della i Intela wskazuje najważniejsze trendy technologiczne, które kształtują miejsca pracy

Firma Dell zaprezentowała wyniki badania Future Workforce Study, przeprowadzonego w Europie i RPA na zlecenie...

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Technologia druku 3D krzyżuje plany wybranym technikom produkcyjnym, twierdzi DHL

Dostawca usług logistycznych DHL wydał swój najnowszy Raport dotyczący trendów DHL - Technologia druku 3D...

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Młodzi logistycy walczą o finał Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

2 grudnia w kilkunastu miastach w całej Polsce odbył się II etap Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej....

Ostatnio na forum

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj