logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Efektywniejsze zarządzanie w systemie ISO dzięki nowej aplikacji firmy MIS

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Firma MIS S.A., producent oprogramowania do zarzšdzania wiedzš i informacjš, wprowadza na rynek aplikacę mis-Partner21/ISO. Zadaniem nowego oprogramowania jest wsparcie firm w procesie wdrażania oraz pracy w Systemie Zarzšdzania Jakoœciš ISO. Przeznaczony jest zarówno dla firm, które już pracujš w systemie ISO, jak i tych, które planujš wdrożenie tego systemu. System wspomaga pracę we wszystkich normach ISO, łšcznie z nowš ISO 9000:2001.

Aplikacja mis-Partner21/ISO wychodzi naprzeciw oczekiwaniom organizacji w zakresie zarzšdzania całoœciš spraw organizacyjnych i dokumentów zwišzanych z wymaganiami norm jakoœci ISO. Funkcjonalnoœć produktu, oparta na œrodowisku pracy grupowej Lotus Notes/Domino, zapewnia sprawnš komunikację wszystkich pionów i działów bioršcych udział w działaniach certyfikacyjnych. W sposób kompleksowy wspomaga procesy tworzenia i dystrybuowania informacji w obrębie całej organizacji. Jest to niezwykle istotne zwłaszcza w przypadku organizacji wieloodziałowych.
mis-Partner21/ISO stanowi dostępnš dla wszystkich pracowników firmy bazę dokumentów Systemu Zarzšdzania Jakoœciš.

Istnieje możliwoœć zapoznania się z jego zapisami przez przeglšdarkę www.

Aplikacja obsługuje i automatyzuje następujšce działania:
- opracowywanie, aktualizowanie i dystrybuowanie dokumentacji Systemu Zarzšdzania Jakoœciš,
- planowanie i realizacja auditów wewnętrznych,
- planowanie, opiniowanie, realizacja i nadzór wykonania działań korygujšcych i działań zapobiegawczych,
- rejestrowanie, kwalifikowanie i nadzorowanie niezgodnoœci, wyrobów niezgodnych, skarg i reklamacji,
- bieżšce raporty z przeglšdów wykonywanych przez kierownictwo.

Umożliwia to zminimalizowanie zaangażowania pracowników w czasochłonne czynnoœci zwišzane z dokumentacjš ISO, a w rezultacie zwiększa efektywnoœć pracy.

Architektura aplikacji mis-Partner21/ISO pozwala na dostosowanie aplikacji do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Administrator może w łatwy sposób rozszerzać istniejšce i dodawać nowe dokumenty, pola i zestawienia. Utrzymanie i rozwój aplikacji nie wymaga ingerencji producenta oprogramowania. Jednoczeœnie cechy œrodowiska Lotus Notes/Domino pozwalajš na wprowadzanie nowych funkcji bez przerywania pracy użytkowników oraz proste przenoszenie zmian na inne lokalizacje.

Informacja o firmie MIS S.A.
MIS S.A. dostarcza oprogramowanie do zarzšdzania wiedzš wykonane w technologii Lotus Notes/Domino dla dużych i œrednich przedsiębiorstw działajšcych w Polsce.

Zakres działań firmy obejmuje produkcję oprogramowania pozwalajšcego na gromadzenie, przeszukiwanie i archiwizowanie informacji i dokumentów, wspomagajšcego zarzšdzanie dokumentami, pracš zespołowš, przepływem informacji i procesów oraz œwiadczenie usług z nim zwišzanych. MIS istnieje od 1992r. i obecnie zatrudnia blisko 40 osób. Siedziba firmy mieœci się we Wrocławiu.

Do grona stałych klientów firmy MIS należš m.in.: Ministerstwo Obrony Narodowej, Urzšd Gminy Warszawa Wilanów, Ministerstwo Sprawiedliwoœci, Wielkopolski Bank Kredytowy, Netia Telekom, Zakłady Chemiczne Rokita S.A., Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

Nowa specjalność DTW Logistics - obsługa logistyczna hurtowni leków weterynaryjnych

DTW Logistics, polski operator logistyczny specjalizujący się w logistyce kontraktowej, transporcie i spedycji międzynarodowej rozszerzył...

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych…

Solaris dostarczy kolejnych 10 autobusów elektrycznych do Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie

Przedstawiciele Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz firm Solaris Bus & Coach S.A. i BZ...

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj