logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

PHARE cz. 2: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Wstęp do jakości
Kwota wsparcia na projekt mieści się w przedziale od 1 000 do 1 3500 EUR, przy czym maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu programu wynosi 50%  kwalifikowanych kosztów netto. Pozostała część kosztów projektu musi być finansowana ze środków wnioskodawcy.
Wśród działań kwalifikowanych do wsparcia znalazło się uzyskanie lub odnowienie certyfikatu systemów zarządzania oraz uzyskanie certyfikatu/znaku zgodności. W ramach tego funduszu Instytut Logistyki i Magazynowania zaproponował takie usługi jak tworzenie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej (CPF) jako Jednostka Kompetentna w zakresie dyrektywy 89/336/EEC kompatybilność elektromagnetyczna – EMC oraz analizę norm kompatybilności elektromagnetycznej, bezpieczeństwa elektrycznego (w zakresie dyrektywy 73/23/EEC niskie napięcia – LVD) i innych norm zharmonizowanych oraz dyrektyw, ustalenie zakresu i programu badań, pomoc w wystawieniu deklaracji zgodności i konsultacje w zakresie przepisów wynikających z dyrektyw.

Finansowanie dla Wzrostu
Łączna kwota wsparcia przyznana w ramach Funduszu Wsparcia Finansowanie dla Wzrostu nie może przekraczać 15 000 EUR oraz 50% kosztów kwalifikowanych netto projektu. W ramach Funduszu Wsparcia Finansowanie dla Wzrostu współfinansowaniu podlegają następujące działania: emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji, uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, pozyskanie inwestora strategicznego oraz usługi związane z uzyskaniem finansowania z różnych źródeł (kredyt bankowy lub pożyczka wraz z innymi źródłami finansowania). Do pierwszego z wymienionych działań zaliczają się usługi doradcze prowadzące do wprowadzenia do obrotu publicznego akcji lub obligacji (poprzez Centralną Tabelę Ofert - CeTO – elektroniczny rynek skarbowych papierów wartościowych w Polsce (rynek obrotu akcjami OTC) lub Giełdę Papierów Wartościowych) oraz usługi doradcze prowadzące do wprowadzenia na rynek zamknięty akcji lub obligacji.
Działanie drugie, czyli uzyskiwanie finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka, to przede wszystkim badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłych rewidentów, doradztwo finansowe, doradztwo prawne, doradztwo podatkowe oraz techniczne. Działanie trzecie, czyli pozyskanie inwestora strategicznego, obejmuje: badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłych rewidentów, przygotowanie analiz i dokumentów związanych z pozyskaniem inwestora strategicznego, łącznie z oceną finansowej i rynkowej sytuacji przedsiębiorstwa, wyceną przedsiębiorstwa, przygotowaniem dla potencjalnych inwestorów informacji na temat działalności przedsiębiorstwa i jego sytuacji finansowej, identyfikacją potencjalnych inwestorów, negocjacjami z zainteresowanymi inwestorami oraz inne niezbędne usługi doradcze związane z pozyskaniem inwestora strategicznego, do wysokości 15% kosztów kwalifikujących się do wsparcia. Do ostatniego z wymienionych działań należy przygotowanie najlepszej strategii finansowania, wskazanie potencjalnych źródeł finansowania i identyfikacja dostępnych źródeł, a także przygotowanie wniosku kredytowego dla kredytu inwestycyjnego/bieżącego oraz co najmniej jedna z usług doradczych wymienionych w punktach 1, 2, 3 (zgodnie z wybranym drugim źródłem finansowania).

Ścieżka od innowacji do biznesu
Minimalna kwota wsparcia na projekt wynosi 3 000 EUR, a maksymalna 30 000 EUR, przy
maksymalnym dofinansowaniu kosztów projektu z budżetu programu wynoszącym 50%  kwalifikowanych kosztów netto. Beneficjenci skorzystają z pomocy zewnętrznych doradców w dziedzinie zarządzania innowacyjną firmą. Zasadnicze kwestie obejmować będą poznanie zasad prowadzenia działalności w sektorze MSP, ocenę rynku, planowanie strategiczne, alianse pomiędzy przedsiębiorstwami, poszukiwanie źródeł finansowania. O wsparcie w ramach ww. Funduszu Wsparcia mogą ubiegać się jedynie przedsiębiorstwa innowacyjne. O doradztwo można się ubiegać w takich dziedzinach jak: poznanie zasad prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do zarządzania firmą, organizacja przedsiębiorstwa, finanse i księgowość, rozbudowa zasobów ludzkich, zarządzanie produkcją, marketing i sprzedaż, prowadzenie negocjacji handlowych, planowanie, badań i rozwoju,  a także: ocena potencjału rynkowego, budowanie strategii, poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, poszukiwanie partnerów handlowych (konsumentów lub dostawców) oraz prawa własności przemysłowej.

Dostęp do innowacyjnych usług doradczych
Kwota wsparcia waha się między 1500 a 15 000 EUR. W tym przypadku mamy do czynienia z sześcioma działaniami: zaawansowane usługi dotyczące automatyzacji i optymalizacji procesów projektowania i wykonywania prototypów, zmiana jakościowa procesów i oprzyrządowania wynikająca z zastosowania zaawansowanych metod modelowania komputerowego, zaawansowane usługi w zakresie testowania i diagnostyki, zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w prototypach i seriach próbnych, usługi dotyczące parametryzacji i kontroli następujących zaawansowanych rozwiązań stosowanych przez Wnioskodawcę w procesie produkcji, usługi zmierzające do podniesienia produktywności i jakości w firmie Wnioskodawcy.
Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO uruchamia serwisy Truck Stations przy najważniejszych europejskich trasach przewozowych

IVECO rozpoczęło program akredytacyjny dla swojej sieci, który umożliwia punktom dysponującym specjalistycznym i wydajnym serwisem...

Genius Lab w Grupie Raben

Genius Lab w Grupie Raben

Transport i logistyka niemal całkowicie bez papieru, zastosowanie mechanizmów „early warning” do przewidywania ewentualnych przesunięć...

DACHSER powiększa oddział w Strykowie

DACHSER powiększa oddział w Strykowie

DACHSER, jeden z wiodących globalnych operatorów logistycznych, powiększa swój oddział w Strykowie pod Łodzią. Całość...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj