logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

O potrzebie edukacji prawniczej logistyków

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Logistyka to .jednolity proces, na który składają się: przedmiot zaopatrywania (materiały, urządzenia, sprzęt), czynności (określenie potrzeb, dostawa, rozdział) oraz funkcje (organizowanie, planowanie, wykonawstwo, kontrola). Pomimo, iż powyższa definicja jest definicją ściśle ekonomiczną, wszystkie opisane w niej procesy regulowane są przepisami prawa. Prawo w logistyce nie funkcjonuje jako odrębna dziedzina prawa, ale jest konglomeratem zagadnień przynależnych różnym gałęziom prawa, głównie prawu cywilnemu i administracyjnemu (ze wskazaniem na jeszcze mniejsze jednostki systematyczne np. prawo przewozowe czy prawo transportowe). Stosowanie regulacji prawnych, funkcjonujących w ramach poszczególnych gałęzi prawa, wymaga znajomości zasad, jakimi rządzą się te dyscypliny. I tak w prawie cywilnym można wskazać na obowiązywanie następujących zasad:
1. równości wszystkich obywateli wobec prawa,
2. autonomii woli stron (osoby fizyczne i prawne mogą samodzielnie kształtować stosunki prawne, których podmiotami się stają), z którą łączy się zasada swobody umów, zezwalająca stronom stosunków cywilnoprawnych na kształ towanie ich treści w szeroko zakreślonych przez prawo granicach,
3. ochrony dobrej wiary, zabezpieczająca interesy tego, kto działa w mylnym, ale usprawiedliwionym przekonaniu co do uprawnień podmiotu, od którego nabywa prawo,
4. cywilnej odpowiedzialności za długi, zgodnie z którą dłużnik - co do zasady - odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem; przepisy prawne mogą przewidywać w tym zakresie wyjątki,
5. odpowiedzialności za szkodę, oznaczającej że ten, kto wyrządził szkodę, jest zobowiązany do jej naprawienia,
6. ochrony własności,
7. swobody umów (patrz: pkt 2).
Z drugiej strony konieczne staje się również uwzględnienie specyfiki prawa administracyjnego, a więc tej gałęzi prawa, która reguluje stosunki między organami administracji publicznej oraz między tymi organami, a obywatelami (i innymi podmiotami nie podporządkowanymi administracji). Specyficzna jest więź łącząca obywatela z organem administracji publicznej. Organ, na mocy decyzji administracyjnej (np. zezwoleń czy licencji transportowych) może niejako "narzucić adresatowi swoją wolę". Należy jednak zaznaczyć, iż administracja publiczna działa wyłącznie na podstawie prawa, w przypadkach wyraźnie wskazanych przez normy prawne.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2004.
Ostatnio zmieniany czwartek, 17 maj 2007 15:12
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1

Pojawiła się nowa wersja Specyfikacji Ogólnych GS1. To już siedemnasta odsłona dokumentu, który zawiera techniczne...

Polski transport zadłużony

Polski transport zadłużony

Krajowy Rejestr Długów Biura Informacji Gospodarczej SA opublikował raport dotyczący  finansów  polskiego transportu. Sytuacja jest...

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz…

FedEx wraz UEFA for Children stworzyły dziecięcą eskortę na mecz finałowy Ligi Europy UEFA

FedEx Express, firma świadcząca usługi przewozów ekspresowych, wraz z Fundacją UEFA for Children i szwedzkimi...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj