logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

"Inteligentny" wybór pracowników szansą zdobycia przewagi na rynku usług logistycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Artykuł prezentuje innowacyjną procedurę wyboru pracowników, opartą na eksploracji danych historycznych, z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych.

Procedura ta zmierza do wygenerowania reguł decyzyjnych (klasyfikacyjnych), bazujących na informacjach o dotychczas zatrudnionych pracownikach, a więc ludziach, którzy dokładnie poznali specyfikę wykonywanej pracy. Jednym z najistotniejszych zasobów każdego przedsiębiorstwa są pracownicy. Z jednej strony istnieje przekonanie, że pracownik odpowiednio dopasowany do specyfiki stanowiska pracy, a więc posiadający wiedzę, doświadczenie i odpowiednie predyspozycje, ma większą szansę znaleźć zawodową satysfakcję. Z drugiej strony, stworzenie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, a tym samym odpowiedniej motywacji do pracy, jest - zgodnie z zasadami W.E. Deminga - jednym z istotnych warunków ciągłego doskonalenia firmy i podnoszenia jakości pracy. Znalezienie na rynku pracowników, którzy spełnialiby stawiane im wymagania i sprostali czekającym ich obowiązkom, nie jest ani zadaniem trywialnym, ani tanim. W wielu przypadkach dobór pracowników powierza się zewnętrznym firmom doradztwa personalnego, które profesjonalnie zajmują się rekrutacją pracowników. W takim przypadku rozpoznawane są oczekiwania pracodawcy, a następnie w mediach publikowane są ogłoszenia charakteryzujące stanowisko pracy i profil poszukiwanych kandydatów. Po otrzymaniu zgłoszeń rekrutujący dokonują wstępnej selekcji aplikacji (odrzucane są „nieprzydatne” kandydatury), a z wybranymi kandydatami prowadzone są rozmowy zmierzające do ich szczegółowej, głównie psychologicznej, weryfikacji i oceny. W praktyce jednak, niezależnie od tego, czy rekrutacja jest wewnętrzna (realizowana przez dział personalny pracodawcy), czy zewnętrzna (realizowana przez firmę doradczą), sam wybór jest obarczony bardzo dużym ryzykiem, wynikającym z braku możliwości prognozowania zarówno zdolności, jak i rzeczywistej determinacji pracowników do realizowania powierzanych im zadań. Zdaniem autorów artykułu, taka sytuacja w głównej mierze jest wynikiem niewystarczającego wykorzystania potencjału informacyjnego, drzemiącego w danych historycznych, czyli informacjach o przebiegu pracy wcześniej zatrudnionych pracowników na stanowiskach podobnych lub identycznych do wakujących. Mając na uwadze rynek logistyczny jako typowy przykład sektora usługowego, w którym czynnik ludzki odgrywa niebagatelną rolę w osiągnięciu zamierzonego celu, problem doboru właściwych pracowników staje się wyjątkowo istotny.

W artykule prezentowana jest innowacyjna procedura wyboru pracowników, oparta na eksploracji danych historycznych, z wykorzystaniem teorii zbiorów przybliżonych. Procedura ta zmierza do wygenerowania reguł decyzyjnych (klasyfikacyjnych), bazujących na informacjach o dotychczas zatrudnionych pracownikach, a więc ludziach, którzy dokładnie poznali specyfikę wykonywanej pracy. Klasyfikacja ta może zostać przeprowadzona z uwagi na staż pracy lub efekty pracy. Znając podstawowe informacje o pracownikach (na przykład na podstawie analizy danych kadrowych) możliwe jest znalezienie takiego zestawu powiązanych ze sobą cech pracowników, które determinują ich przydział do odpowiedniej grupy (na przykład: najbardziej przydatni, przydatni, nieprzydatni). Wśród korzyści takiego podejścia należy wspomnieć o:
• możliwości skonstruowania odpowiednio sprofilowanego ogłoszenia o poszukiwanych kandydatach
• konstrukcji wstępnej ankiety dla kandydatów
• możliwości oceny i rekomendacji kandydatów (poprzez zastosowanie reguł decyzyjnych) do ostatecznego etapu rekrutacji.

Zaproponowana procedura jest zatem propozycją wspomagającą proces rekrutacji, nie zaś zastępującą go w całości. Przebieg procedury rekrutacji pracowników zaprezentowano na przykładzie jednej z poznańskich firm, działających w branży przesyłek pocztowych i kurierskich, a poszukiwani kandydaci mają zostać przyjęci na stanowisko kierowcy - doręczyciela. W tym przypadku klasyfikacja zatrudnionych już pracowników została przeprowadzona na podstawie stażu pracy, gdyż problemem analizowanego przedsiębiorstwa okazała się bardzo duża rotacja pracowników, okresowo przekształcająca się w groźne dla realizacji zadań kurierskich braki kadrowe.

Koncepcja procedury wyboru kandydatów
Ogólny schemat postępowania.
Istotą zaproponowanej procedury jest wydobywanie wiedzy o zatrudnionych już pracownikach (eksploracja danych historycznych) i generowanie reguł decyzyjnych, które wspomagają wybór kandydatów (część prognostyczna). Dane historyczne o aktualnie zatrudnionych pracownikach pozwalają rozpoznać te cechy, które determinują ich przydatność i skuteczność w pracy. Możliwość uogólnienia takiej wiedzy w postaci reguł decyzyjnych pozwala z kolei wykorzystać tę wiedzę na etapie selekcji kandydatów na podobne stanowiska. Procedura wyboru pracowników składa się z szeregu działań, które podzielono na 3 etapy (rysunek 1). Etap pierwszy jest związany z pozyskiwaniem informacji o aktualnie pracujących lub zwolnionych pracownikach. Bezpośrednim jego rezultatem jest zestaw najistotniejszych charakterystyk oceny pracownika na danym stanowisku pracy. Drugi etap zmierza do wygenerowania reguł decyzyjnych, stanowiących z jednej strony uogólnienie wiedzy na temat pracowników, z drugiej zaś „wzorzec” dla późniejszej klasyfikacji kandydatów. Rezultatem tego etapu jest zbiór reguł decyzyjnych oraz ocena wiarygodności tych reguł. Jeżeli zbiór reguł jest zbyt mało wiarygodny, na przykład z uwagi na posiadane informacje, konieczny jest powrót do etapu 1 i iteracyjne powtarzanie obu etapów, aż do uzyskania satysfakcjonującego zbioru reguł. Etap trzeci ma na celu przeprowadzenie klasyfikacji kandydatów w oparciu o rezultaty etapów 1 i 2. Rezultatem tego etapu jest kwestionariusz wypełniany przez kandydatów, a w konsekwencji klasyfikacji tych aplikacji, lista osób rekomendowanych do dalszych rozmów. Metodycznie podstawy procedury oparte są na teorii zbiorów przybliżonych (TZP), zaproponowanej przez Z. Pawlaka w latach 90., a następnie rozwijanej przez S. Greco, B. Matarazzo i R. Słowińskiego. Przegląd i klasyfikację głównych nurtów TZP znaleźć można w pracy P. Sawickiego. Operacyjnie procedura wyboru pracowników wspierana jest przez aplikację komputerową, o nazwie 4eMka (rysunek 1), przygotowaną przez zespół specjalistów z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2007.

Ostatnio zmieniany wtorek, 20 listopad 2007 13:04
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

Solaris wchodzi na rynek holenderski

Solaris wchodzi na rynek holenderski

40 przegubowych autobusów nowy Solaris Urbino 18 zostanie zamówionych przez firmę Connexxion. Będąca własnością Trandev,...

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Płatności BLIKiem u kuriera DPD Polska

Z początkiem kwietnia br. DPD Polska wprowadziła możliwość realizacji należności za pobranie przez system BLIK...

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów…

Fundacja GS1 Polska dołączyła do grona wystawców podczas XII Targów eHandlu

10 maja 2017 roku w Gdańsku odbędzie się największa impreza w formule targowej skierowana do...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj