logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka handlu detalicznego - analiza transformacji handlu detalicznego w Unii Europejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rekapitulacja dotychczasowej analizy problemu
W poprzednich dwóch publikacjach: (patrz "Logistyka" 1/2002 i 2/2002)

• omówiono warunki logiczne podstaw analizy zastosowań logistyki w systemie handlu detalicznego obejmujące: dekalog logiki problemu, podstawowe definicje i objaśnienia oraz klasyfikację działalności handlu detalicznego, przepływ produktów w układzie źródło-cel (handel detaliczny) oraz monitoring i reorientację struktury, miejsca i warunków zakupów
• przedstawiono 10 tez istotności handlu detalicznego i logistyki  handlu wraz z podstawowymi miernikami ważącymi o systemie logistycznej obsługi sieci tego handlu w jakimś obszarze, syntetyczną diagnozę stanu strukturalno-funkcjonalnego polskiego handlu detalicznego oraz główne zadania  logistyki w systemie zewnętrznych strumieni ładunków, osób i informacji w relacji źródło-cel.

Projekcja kręgu analizy porównawczej
W Unii Europejskiej obowiązują cztery swobody przepływu: osób, towarów, usług i kapitału. Akcesja Polski do UE, a także intensywny i ekstensywny rozwój zagranicznych sieci handlowych w naszej przestrzeni handlowej skłaniają do wniosku, iż warto rozpoznać istotne dymensje handlu detalicznego w niektórych krajach europejskich. Wnioski wypływające z analizy tych dymensji winny być wykorzystywane w kształtowaniu rozwoju polskiego systemu handlu detalicznego, który niebawem - jako członek wspólnego rynku europejskiego - znajdzie się w realnej konfrontacji z tymi krajami. Znajomość uwarunkowań na tym rynku winna sprzyjać racjonalnemu rozwiązywaniu problemów obsługi logistycznej handlu detalicznego w Polsce.
W panoramie rynku handlu detalicznego poczytne miejsce zajmuje teoria zarządzania ukazująca istotne definitory rozwoju systemów tego handlu, jego transformacji ofertowej i organizacyjnej cyklu życia oraz pozyskiwania i zachowań zakupowych klientów.     

Trzy hipotezy rozwoju handlu detalicznego
Analiza rozwoju systemów handlu detalicznego i jego transformacji odpowiadającej zmianom w gospodarce kraju, nowym technologiom sprzedaży, wymaganiom konsumentów i wyzwaniom konkurencyjnym, potwierdza potrzebę uwzględniania w konstytuowaniu tego systemu okoliczności sformułowanych w poniższych hipotezach rozwoju handlu detalicznego, a dokładniej pojawiania się nowych form sprzedaży.   
Hipoteza rynkowa - pojawiają się nowe typy przedsięwzięć, takie jak oferowanie niskich cen, ograniczony zakres usług oraz operatorzy z niskimi marżami i niskim statusem zasobności, którzy użytkują niemal spartańskie urządzenia:
• klientami nowych typów przedsięwzięć są osoby z grup niższej dochodowości, których status majątkowy skłania do nabywania produktów niskocenowych
• z upływem czasu handlowcy poprawiają swój stan przedsiębiorczy przez oferowanie dóbr o wyższych cenach, przyjemniejszej aranżacji miejsca sprzedaży i większej palecie usług, co wymaga wyższych marż i skutkuje obrotem i rozmachem, który przyciąga klientów z wyższym dochodem
• ten efekt koła zamachowego rozwoju był widoczny w ewolucji domów towarowych
• wzrost handlu uwrażliwi zapewne handlowców na rozumienie praw ich rynku oraz na umiejętność dostosowania się do niego
• rezultaty wzrostu handlu: zastępowanie konkurencji cenowej przez nie-cenową oraz wytwarzanie się na skraju rynku niskich cen próżni, która może być ewentualnie wypełniana przez nowych konkurentów z niskimi cenami i niskimi marżami.
 Hipoteza dialektyczna - adaptuje ona przeświadczenie Hegla, że istniejące instytucje są stale kwestionowane przez nowe i przeciwnego rodzaju:
• Hegel twierdził, że stara teza (istniejące twierdzenie) jest zawsze konfrontowane z antytezą (przeciwstawnym twierdzeniem), stąd interakcja wytwarza syntezę (kombinację twierdzeń stosowanych i opozycyjnych), która ma charakterystkę zarówno tezy ustalonej jak i przeciwstawnej antytezy, a następnie, gdy syntezy się ustaliła, bywa kwestionowana przez nową antytezę
• zmiany w handlu są często odpowiedzią na konkurencyjne wyzwania, a dialektyczne podejście do problemu oznacza rozważanie skutków oddziaływań tych wyzwań na handel.
 Hipoteza asortymentowa - rozważana jako relacja wszystko-wybrana oferta-wszystko postuluje, by rozwój w handlu detalicznym następował od ogólnobranżowego poprzez wyspecjalizowany lub o ograniczonym asortymencie ponownie do sprzedaży ogólnobranżowej:
• historia dowodzi, że sklepy ogólne były wypierane przez sklepy ograniczonego asortymentu, a te zastąpione przez domy towarowe
• teoria konstatuje, że wielkość osiedla jest kluczowym czynnikiem lokalizacji w nim handlu/sklepu określonego typu, przy czym wraz ze wzrostem osiedla sklepy wyspecjalizowane oferujące głęboki asortyment zastępują sklepy ogólnobranżowe, a gdy osiedle osiąga status dużego obszaru metropolitalnego, bywają popierane domy towarowe prowadzące zarówno głęboki jaki szeroki asortyment sprzedaży.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2003.
Ostatnio zmieniany wtorek, 27 listopad 2007 12:57
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

UPS zwiększa pojemność w połączeniach lotniczych w południowej Polsce

UPS zwiększa pojemność w połączeniach lotniczych w południowej Polsce

Firma UPS zwiększyła pojemność samolotu kursującego między Katowicami a europejskim lotniczym centrum logistycznym w Kolonii....

Na Śląsku coraz popularniejsze magazyny samoobsługowe

Na Śląsku coraz popularniejsze magazyny samoobsługowe

Przechowywanie przedmiotów w „hotelach dla rzeczy”, jak często nazywa się magazyny samoobsługowe, staje się coraz...

6. Forum Kobiet w Logistyce o wartości dodanej i retencji…

6. Forum Kobiet w Logistyce o wartości dodanej i retencji klienta

„Logistyka +” czyli wszystko o wartości dodanej i retencji klienta - dyskutować o tym będą...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj