logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Logistyka handlu detalicznego - analiza transformacji handlu detalicznego w Unii Europejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rekapitulacja dotychczasowej analizy problemu
W poprzednich dwóch publikacjach: (patrz "Logistyka" 1/2002 i 2/2002)

• omówiono warunki logiczne podstaw analizy zastosowań logistyki w systemie handlu detalicznego obejmujące: dekalog logiki problemu, podstawowe definicje i objaśnienia oraz klasyfikację działalności handlu detalicznego, przepływ produktów w układzie źródło-cel (handel detaliczny) oraz monitoring i reorientację struktury, miejsca i warunków zakupów
• przedstawiono 10 tez istotności handlu detalicznego i logistyki  handlu wraz z podstawowymi miernikami ważącymi o systemie logistycznej obsługi sieci tego handlu w jakimś obszarze, syntetyczną diagnozę stanu strukturalno-funkcjonalnego polskiego handlu detalicznego oraz główne zadania  logistyki w systemie zewnętrznych strumieni ładunków, osób i informacji w relacji źródło-cel.

Projekcja kręgu analizy porównawczej
W Unii Europejskiej obowiązują cztery swobody przepływu: osób, towarów, usług i kapitału. Akcesja Polski do UE, a także intensywny i ekstensywny rozwój zagranicznych sieci handlowych w naszej przestrzeni handlowej skłaniają do wniosku, iż warto rozpoznać istotne dymensje handlu detalicznego w niektórych krajach europejskich. Wnioski wypływające z analizy tych dymensji winny być wykorzystywane w kształtowaniu rozwoju polskiego systemu handlu detalicznego, który niebawem - jako członek wspólnego rynku europejskiego - znajdzie się w realnej konfrontacji z tymi krajami. Znajomość uwarunkowań na tym rynku winna sprzyjać racjonalnemu rozwiązywaniu problemów obsługi logistycznej handlu detalicznego w Polsce.
W panoramie rynku handlu detalicznego poczytne miejsce zajmuje teoria zarządzania ukazująca istotne definitory rozwoju systemów tego handlu, jego transformacji ofertowej i organizacyjnej cyklu życia oraz pozyskiwania i zachowań zakupowych klientów.     

Trzy hipotezy rozwoju handlu detalicznego
Analiza rozwoju systemów handlu detalicznego i jego transformacji odpowiadającej zmianom w gospodarce kraju, nowym technologiom sprzedaży, wymaganiom konsumentów i wyzwaniom konkurencyjnym, potwierdza potrzebę uwzględniania w konstytuowaniu tego systemu okoliczności sformułowanych w poniższych hipotezach rozwoju handlu detalicznego, a dokładniej pojawiania się nowych form sprzedaży.   
Hipoteza rynkowa - pojawiają się nowe typy przedsięwzięć, takie jak oferowanie niskich cen, ograniczony zakres usług oraz operatorzy z niskimi marżami i niskim statusem zasobności, którzy użytkują niemal spartańskie urządzenia:
• klientami nowych typów przedsięwzięć są osoby z grup niższej dochodowości, których status majątkowy skłania do nabywania produktów niskocenowych
• z upływem czasu handlowcy poprawiają swój stan przedsiębiorczy przez oferowanie dóbr o wyższych cenach, przyjemniejszej aranżacji miejsca sprzedaży i większej palecie usług, co wymaga wyższych marż i skutkuje obrotem i rozmachem, który przyciąga klientów z wyższym dochodem
• ten efekt koła zamachowego rozwoju był widoczny w ewolucji domów towarowych
• wzrost handlu uwrażliwi zapewne handlowców na rozumienie praw ich rynku oraz na umiejętność dostosowania się do niego
• rezultaty wzrostu handlu: zastępowanie konkurencji cenowej przez nie-cenową oraz wytwarzanie się na skraju rynku niskich cen próżni, która może być ewentualnie wypełniana przez nowych konkurentów z niskimi cenami i niskimi marżami.
 Hipoteza dialektyczna - adaptuje ona przeświadczenie Hegla, że istniejące instytucje są stale kwestionowane przez nowe i przeciwnego rodzaju:
• Hegel twierdził, że stara teza (istniejące twierdzenie) jest zawsze konfrontowane z antytezą (przeciwstawnym twierdzeniem), stąd interakcja wytwarza syntezę (kombinację twierdzeń stosowanych i opozycyjnych), która ma charakterystkę zarówno tezy ustalonej jak i przeciwstawnej antytezy, a następnie, gdy syntezy się ustaliła, bywa kwestionowana przez nową antytezę
• zmiany w handlu są często odpowiedzią na konkurencyjne wyzwania, a dialektyczne podejście do problemu oznacza rozważanie skutków oddziaływań tych wyzwań na handel.
 Hipoteza asortymentowa - rozważana jako relacja wszystko-wybrana oferta-wszystko postuluje, by rozwój w handlu detalicznym następował od ogólnobranżowego poprzez wyspecjalizowany lub o ograniczonym asortymencie ponownie do sprzedaży ogólnobranżowej:
• historia dowodzi, że sklepy ogólne były wypierane przez sklepy ograniczonego asortymentu, a te zastąpione przez domy towarowe
• teoria konstatuje, że wielkość osiedla jest kluczowym czynnikiem lokalizacji w nim handlu/sklepu określonego typu, przy czym wraz ze wzrostem osiedla sklepy wyspecjalizowane oferujące głęboki asortyment zastępują sklepy ogólnobranżowe, a gdy osiedle osiąga status dużego obszaru metropolitalnego, bywają popierane domy towarowe prowadzące zarówno głęboki jaki szeroki asortyment sprzedaży.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 3/2003.
Ostatnio zmieniany wtorek, 27 listopad 2007 12:57
Ściągnij załącznik:

Z ostatniej chwili

  • 1
  • 2
  • 3

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

W Porcie Gdańsk powstanie nowy terminal cukrowy

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Krajowa Spółka Cukrowa S.A. podpisały umowę dotyczącą dzierżawy nieruchomości...

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Żabka Polska rekrutuje do nowego centrum logistycznego

Od początku listopada br. rozpoczęła się rekrutacja pracowników do nowo powstałego centrum logistycznego firmy Żabka...

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w…

Efektywna logistyka, bezpieczny łańcuch dostaw - czyli etykieta logistyczna w praktyce

Fundacja GS1 Polska serdecznie zaprasza do udziału w wyjątkowym szkoleniu, którego celem jest przekazanie wiedzy...

Ostatnio na forum

Ogłoszenia

Brak aktywnych ogłoszeń.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj